VERITATIS SPLENDOR -VIVRA PARA CONTARLA
INFO nurt 2
SZUKAJ
www.pressdisplay.com
pod pozycją:
Poland lub International

NASZ KONTAKT redakcja@infonurt2.com

Swiat
SENATOR  CLINTON  Z KOLEGAMI  POPIERA  PODSTĘPNE WYŁUDZENIE "ODSZKODOWAŃ" DLA ŻYDÓW  USA WIELKOŚCI $65 MILIARDOW OD POLSKI  ORAZ AŻ DO 140 MILIARDÓW RAZEM OD 20 KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ