PORNO

Polska, 1980-2000
(serial obyczajowy)


Serial opowiada historię mieszkańców pewnej kamienicy przy ul. Złotej w Warszawie. Mieszkańcy domu wracają z wojennej tułaczki, by zastać zniszczoną Warszawę i drastycznie zmieniony krajobraz polityczny w Polsce. Serial pokazuje, jak zwykli Polacy radzili sobie z reżimem komunistycznym, jakie postawy przyjmowali wobec niego. Pokazuje też pierwsze lata po wojnie, odbudowę stolicy, stachanowców. Dzięki przeplataniu serialowej fikcji fragmentami ówczesnych kronik filmowych serial "Dom" staje się świadectwem ówczesnej rzeczywistości. Serial cieszył się dużą popularnością i był wielokrotnie nagradzany.