VERITATIS SPLENDOR -VIVRA PARA CONTARLA
INFO nurt 2
SZUKAJ
www.pressdisplay.com
pod pozycją:
Poland lub International

NASZ KONTAKT redakcja@infonurt2.com

W NUMERZE 43
OD WYDAWCY
Mieszkać zawsze będziesz
 w sercu moim ...  
..mówi do papieża  JANA PAWŁA II , poetka  z Alberty, ASIA  Wacowich, członek  wielkiej rodziny  Wachowich słynnej za swe zasługi dla palestry kanadyjskiej, której członek Pan Allan  Wachowich piastuje obecnie stanowisko Szefa Sądu Najwyższego Alberty. Bądźmy dumni, że nasza  polska społeczność w Kanadzie wydała tak wielkich ludzi! Ostatni miesiąc poświęciliśmy walce o dobre imię Polski i Polaków i o spowodowanie odrzucenia służalczej Ustawy o przekazaniu Żydom w USA 65 miliardów dolarów . Mimo 7-letniego procesu w sądach USA i odrzuceniu żądań Żydów amerykańskich  przez Sąd Najwyższy USA – JAKO BEZPODSTAWNE ŻĄDANIA  - decyzja 3 marca 2006 – Żydzi zajmujący wszystkie stanowiska w rządzie w Polsce nieprzerwanie  od 1945 roku – trzymając ten wyrok w tajemnicy - ciągle jeżdżą do USA, do organizacji żydowskich starając się znaleźć drogę do przekazania tych funduszy ŻYDOM. 24 Września  rząd „polski” złożył projekt Ustawy  (druk Nr 133) o odszkodowaniach – głównie ŻYDOM. Organizacja EMIGRACJA POLSKA poprosiła nas o reprezentację w działaniach podjętych w celu odrzucenia  tej Ustawy i  o powołanie  Komisji Trybunału do ustalenia  i uzyskania odszkodowań poniesionych przez Polskę. Efektem  tej pracy jest nasz  wniosek złożony w Senacie w Polsce. Sejm po pierwszym czytaniu Ustawy  milczy. Wszyscy Senatorzy i Posłowie są powiadomieni o sytuacji oraz o tym, że w wypadku głosowania za tą Ustawą zostaną uznani za zdrajców Polski i Interesów Narodu Polskiego. Bardzo ciekawą  staje się sprawa sądowa o Zniesławienie  waszego wydawcy  Bohdana Szewczyka przeciwko Real Estate Council of Ontario (RECO), w trakcie której wyraźnie, na podstawie niezbitych dowodów ujawniła się wręcz kryminalna działalność  korporacji Re/Max w powiązaniu z RECO. Re/Max dostaje ochronę - a nawet pomoc w zabezpieczeniu swej kryminalnej działalności jak i w eliminowaniu lepszych od siebie konkurentów z rynku handlu nieruchomościami w Ontario, Kanada. RECO produkuje fałszywe oskarżenia i wydaje wyroki na usunięcie pośredników z wykonywania ich  zawodu – a robi to wszystko pod osłoną Statutu zapewniającego jej  nietykalność. W omawianym przypadku nawet RECO postawiło się ponad prawny wyrok sądu kanadyjskiego! Oczywiście nietykalność RECO dotyczy tylko jej legalnej a nie kryminalnej  działalności – ale to dopiero okaże się w Sądzie Apelacyjnym dla Ontario w Listopadzie 2006 roku.
Wydanie INFOnurt2 Nr 43 jest najlepszym wydaniem w historii tego pisma – same przeboje! Poczytajcie, a sami się przekonacie!                   
 WASZ WYDAWCA  BOHDAN SZEWCZYK, KANADA
W USA ŻYDZI PRZEGRALI POLSKIE „ODSZKODOWANIA”                                           
Pożegnanie Łowcy Krokodyli                             
TO CO JEST NASZE, TO NIE JEST WASZE !    
JAK POWSTAŁY „FORTUNY ŻYDOWSKICH ODSZKODOWAŃ”                                                
Projekt wniosku do Komisji w Senacie RP        
Żydzi a Rozbiór Polski                                       
IZRAEL PORWAŁ WICEPREMIERA
PALESTYNY                                                        
ZWYRODNIAŁY KAPITALIZM W POLSCE       
Anna Walentynowicz: Apel do Polaków          
Wywiad z ks. Tadeuszem
Isakowiczem-Zaleskim                                      
KULISY STASI                                                    
Wybielanie Niemiec kosztem Polski                
Zamurowani Palestyńczycy                              
UNTOUCHABLES