VERITATIS SPLENDOR -VIVRA PARA CONTARLA
INFO nurt 2
SZUKAJ
www.pressdisplay.com
pod pozycją:
Poland lub International

NASZ KONTAKT redakcja@infonurt2.com

KRAJ
Oprawcy i ofiary
Inną niezwykle ważną okolicznością jest fakt penetracji organizacji polonijnych przez tajnych współpracowników (tzw. TW) PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, których ujawnienie uniemożliwiają obecne regulacje prawne. To z kolei prowadzi do załamywania się działalności wielu organizacji
i odstręcza ludzi od podejmowania pracy społecznej, utrzymując bardzo niski poziom wzajemnego zaufania, czemu należy w końcu położyć kres.

Wierzymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i szerokim odzewem Posłów. Czekamy na szybkie podjęcie działań oraz satysfakcjonujące rozwiązanie wyżej wymienionych, palących potrzeb Polaków żyjących poza granicami Polski.

Apel podpisali:
Marian Banaś - Kraków
Józef Baran - Kraków
Leszek Batko - Świątniki Górne

Witold Gadowski - Kraków
Maciej Gawlikowski - Kraków
Andrzej Gwiazda - Gdańsk
Joanna Gwiazda - Gdańsk
Bożena Huget - Kraków
Jan Leszek Franczyk -Krakow
Witold Karolewski - Szczecin
Krzysztof Kopeć - Dobczyce
Tomasz Kowalczyk - Kraków
Jerzy Kuczera - Kraków
Adam Macedoński - Kraków
Ryszard Majdzik - Skawina
Małgorzata Mamajko - Kraków
ks. Krzysztof Mądel SJ - Kraków
dr Barbara Niemiec - Kraków
Artur Rogala - Kraków
Adam Roliński - Kraków
Paweł Sabuda - Kraków
Bogusław Sonik - Kraków
Andrzej Szkaradek - Nowy Sącz
Dariusz Walusiak - Kraków
Paweł Witkowski - Kraków
Krzysztof Wyszkowski - Sopot
Klaudiusz Wesołek - Gdansk
ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski - Radwanowice


Polonia:

Marek Baterowicz - Sydney, Australia
Krzysztof Bystram - Belgia,
Bogdan Debek - Nowy Jork, USA
Ewa Debek - Nowy Jork, USA
Dr. Wojciech Gruszecki - Berlin, Niemcy
Lucyna Grzybowicz - Melbourne, Australia
Krzysztof Iwicki - Brisbane, Australia
Jerzy Jankowski - Askim k/Oslo, Norwegia
Tadeusz Jaskulski - Sydney, Australia
Aurelia Klas - Melbourne, Australia
Grzegorz Klas - Melbourne, Australia
Jacek Klas - Melbourne, Australia
Krzysztof Korczak - Londyn, Anglia
Zbyszek Koreywo - Bouvard, Zach. Australia
Anna Kozlowska - Ottawa, Kanada
Julian Krok - Brisbane, Australia
Anna Kulach - Calgary, Kanada
Jan Kulach - Calgary, Kanada
Marek Lubinski - Peru
Lech Maziakowski - Maryland, USA
Katarzyna Makowska - Winnipeg, Kanada
Kazimierz Michalczyk - Berlin, Niemcy
Antoni Nadstazik - Melbourne, Australia
Grazyna Napiórkowska - Melb., Australia
Jan Ogonowski - Toronto, Kanada
Marek Podlecki - Nowy Jork, USA
Iwonna Rymar - Brisbane, Australia
Miroslaw Rymar - Brisbane, Australia
Hanna Shen - Taipei, Taiwan
Andrzej Slabczynski - Melbourne, Australia
Elzbieta Szczepanska - Melb., Australia
Boguslaw Tejszerski - Australia
Marek Wach - Huston, USA
Monika Wiench - Melbourne, Australia
Edward Wlodarski - Melbourne , Australia
Sylwia Wydmanski - Brisbane, Australia
Stanislaw Wydmanski - Brisbane, Australia
www.infonurt2.com  Kanada