Mgr Inz BOHDAN  SZEWCZYK                                                     31 Maj   2007

PRZEDSTAWICIEL PRASOWY

EMIGRACJA POLSKA

14 Arletta Street.

 Georgetown , Ontario, Canada , L7G 3J3

Fax/fax: 905-873-0961 bszewczyk@yahoo.com

                                                                          Do:          

                                                              Ministerstwa Skarbu Państwa       

                                                                                                 ul. Krucza 36 / Wspólna 6
                                                                               00-522 Warszawa

                                                                             minister@mst.gov.pl

                                                                          tel.:  0-22-695-80-00
                                                                                   fax.: 0-22-628-08-72

                                                                                                          Oraz Do:  

                                                                   Trybunału Konstytucyjnego

Re: Obrona Interesu Narodu Polskiego przeciwko wystąpieniu Kongresmenów USA  w ramach Komisji Europejskiej d/s Bezpieczeństwa i Współpracy

       ( Likwidacja podstępnego wyłudzenia od Polski $65 miliardów dolarów i protest przeciwko zniesławieniu Polski )

      W załączeniu przesyłamy kolejne  wykonanie obrony interesu Narodu Polskiego przed wyłudzeniem $65 miliardów dolarów przez grupę przestępców kryminalnych działających pod osłoną Światowego Kongresu Żydowskiego i  w związku z wystapieniem W/W Komisji z listem polecającym z dnia 15 Grudnia  2005 r skierowanym do  Premiera Marcinkiewicza  oraz  z listem z dnia 13 Kwietnia 2007 do Premiera Kaczyńskiego.  .

Jednocześnie przypominamy  że :

1.      Sejm dalej utrzymuje Uchwałę 133  o odszkodowaniach

2.      Ministerstwo  Skarbu Państwa w dalszym ciągu nie wypłaca prowizji dla Przedstawiciela Prasowego Bohdana Szewczyka powołując  ze zgodnie z

„Obecnie podstawą gospodarowania państwowym funduszem celowym pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji, jest art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), a także Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansami Funduszu Reprywatyzacji (Dz.U. nr 116 poz. 787), w związku z art. 56 ust.1 pkt.1 ustawy z 30 czerwca 1996 r. o komercjalizacji (Dz.U. z 23002 r. Nr 171, poz.139 ze zm.).Rezerwa reprywatyzacyjna obejmuje 5 % akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa.”

Nie może dokonać wypłaty.   Jak widać z powyższego w/w zarządzenia są Ustawami lub Zarządzeniami Ministra Skarbu i danym przypadku całkowicie niezgodne z litera prawa określoną w Konstytucji.  Minister Skarbu Państwa

 

                                                      - 2 -

Polskiego  w rozmowach z szantażystami z Kongresu Zydowskiego był skłonny wypłacić  im tzw .”odszkodowania” nawet dwukrotnie podczas gdy  w konieczności  zapłacenia za uratowanie Skarbu Państwa i zamiany 35 milionowego Narodu Polskiego w niewolników na kolejne 60 lat- nie widzi konieczności ani możliwości dokonania zapłaty.

W/w  zarządzenia są wykonawcze i w gestii Ministra Skarbu który je opracował i wprowadził do realizacji więc realizacja  rozpatrywanej zapłaty nie stanowi żadnego legalnego problemu.

Prosimy Trybunał Konstytucyjny o zajęcie stanowiska w tej sprawie :   Czy wypłata oszukańczych „odszkodowań”  dla  Zydów z USA jest zgodna z Konstytucją i w związku z tym czy Ustawy wprowadzone przez Ministra Skarbu odpowiadają  jej wymogom ..

           Wasze stanowisko zajęte w sprawie tej płatności  będzie oczywistym dowodem na stanowisko rządu polskiego w tej sprawie : Czy broni on  w najmniejszym chociaż stopniu interes Narodu Polskiego czy też reprezentuje interesy obcego państwa i obcego Narodu.

  Z Poważaniem,

 Mgr Inz Bohdan Szewczyk

Przedstawieciel Prasowy

Emigracja Polska

  W załączeniu :

1. Wystąpienie Emigracji Polskiej do Najwyższych władz USA, ONZ i  Europy w sprawie       poparcia  nielegalnych żadań „odszkodowań”  Zydów USA  przez  Kongresmenów USA  w ramach specjalnej Komisji do Spraw Bespieczeństwa i Współpracy w Europie.

 2.List  od Polaków w USA w sprawie manipulacji środowiska emigracyjnego i przyznaniu polonijnych (sic!!) funduszy dla Grossa finansujących jego kolejne dzieła zniesłswiające Polskę i Polaków

3. Informacje o usunięciu Singera i wyroku Sądu Apelacyjnego we Francji

 Via Email: 1.Posłowie 2.Senatorzy  3.Trybunał Konstytucyjny 4. Rząd w Polsce