INDYWIDUALNE ODSZKODOWANIA DLA OBYWATELI POLSKI OD UBEZPIECZALNI GENERALLI ZA OKRES OD 1920 DO 1945 ROKU.

DOTYCZY OSOBY LUB SPADKOBIERCÓW KTÓRZY PRZEBYWALI NA ROBOTACH W NIE,CZECH LUB W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH

 

Druki odszlkodowan/roszczen   przeslane do przedstawiciela w Kanadzie i uprzedni do Stowarzyszenia Ofiar Wojny w Polsce bedą takze uzyte w procesie odszkodowań indywidualnych ofiar II Wojny Światowej.

 

INDIVIDUAL COMPENSATION OF THE VICTIM OF WAR AND CLAIMANTS

INDYWIDUALNE ODSZKODOWANIA OFIAR WOJNY PO POLSKU

 

 

MscEng BOHDAN SZEWCZYK                                       

14Arletta Street

Georgetown

Ontario , L7G 3J3

Tel/fax 905-873-0961

bszewczyk@yahoo.com

PLENIPOTENTIARY OF

ASSOCIATION OF VICTIMS OF WAR

PELNOMOCNIK

STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY

 

DO WSZYSTKICH OFIAR WOJNY NA SWIECIE !

 

OFIARY WOJNY LUB POSIADACZE UBEZPIECZEALNI  W LATACH 1920 – 1945

MOGA NADSYLAC WYPELNIONE DRUKI W J POLSKIM  LUB ANGIELSKIM( LEPIEJ – DA SZYBKI EFEKT)  NA ADRES JAK W ZALACZNIKACH  DO UBEZPIECZALNI  LUB NA ADRES PELNOMOCNIKA W KANADZIE .

DECYDUJE DATA nadania  LISTU NA POCZCIE.

 

UWAGA :

1.Ofiary wojny lub ich rodziny, spadkobiercy-nadsylaja formularze tylko na adres PELNOMOCNIKA w KANADZIE!! 

Koszt administrowania dokumentacji  : 100zl lub 50 dolarow  Kan. od  calej rodziny ktory nalezy nadeslac wraz z wypelnionym formularzem .

Czek , potwierdzony przez bank , platny do :

 

BOHDAN SZEWCZYK IN TRUST

 

2.Koszt uzyskania odszkodowania ,wlacznie z calym procesem legalnym bedzie ustalony  w procesie sadowym przez sedziego i bedzie oplacany  z funduszu odszkodowan.

 

3. Ofiary ktore nadeslaly formularze do Stowarzyszenia Ofiar Wojny w Polsce nie musza skladac go ponownie.Oplaty dokonane dla SOW sa nadal wazne.

 

4.Posiadacze Polisy ubezpieczeniowej maja w ugodzie termin do 28 Maja 2008

 

5. Druk na odszkodowanie wysylac  indywidualnie na adres Ubezpieczalini :

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. POLICY INFORMATION CENTER PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2 34132 TRIEST, WŁOCHY lub: pic@generali.com

 

A kopie na adres :

 

MscEng BOHDAN SZEWCZYK                                        

14Arletta Street

Georgetown

Ontario , L7G 3J3

Tel/fax 905-873-0961

bszewczyk@yahoo.com

PELNOMOCNIK

STOWARZYSZENIE OFIAR WOJNY

 

 

 

GENERALIGenerali LogoHOLOCAUST INSURANCE SETTLEMENT

POLSKI

 

Weinblat Family

Na niniejszej stronie internetowej zawarte są informacje dotyczące proponowanej ugody z powództwa grupowego w sprawie Dotyczy: Assicurazioni Generali S.p.A. Spór sądowy o odszkodowania za polisy ubezpieczeniowe z okresu Holocaustu. Sprawa nr 1374, pozew wniesiony do amerykańskiego Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych w Południowym Okręgu Federalnym Nowego Jorku, USA.

 

główna

 

 

GENERALI I SPÓŁKI POWIĄZANE

ZAWIADOMIENIE & WNIOSEK ROSZCZENIA

 

Eastern European Eligibility Map

 

Aby przeglądać pliki PDF pobierz bezpłatny program Adobe Acrobat Reader.
Download Adobe Reader

 

A.B.Data, Ltd. Class Action Administration
A.B.Data, Ltd. Business Critical Communication Group
A.B.Data, Ltd. Direct Marketing Solutions
A.B.Data, Ltd. Direct Marketing Services
A.B.Data, Ltd. List Services
A.B.Data, Ltd

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI 

On January 7, 2008, the Court approved the Settlement between Plaintiffs and Generali and ordered the Settlement to be implemented in accordance with its terms and conditions. Because of a pending appeal of the Settlement in the Second Circuit Court of Appeals, the review of claims cannot begin unless and until that Court approves the Settlement.

 

ARCHIWUM W BAD AROLSEN 

The deadline for submission of claims based on documents recovered from the Bad Arolsen World War II Archive is May 28, 2008. More information on this Archive and how to make searches is available at www.its-arolsen.org.

 

A.B.Data, Ltd.

 

Eastern European Eligibility Map

To the right of the green line, insurance policies were not sold after 1917

Eastern European Eligibility Map

Na górę

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE POLISH

CZEGO DOTYCZY NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE I DLACZEGO JE OTRZYMUJĘ? PROCES SĄDOWY O ODSZKODOWANIE ZA POLISY UBEZPIECZENIOWE Z OKRESU HOLOCAUSTU

Dokument ma na celu poinformowanie Państwa o proponowanej Ugodzie z pozwaną spółką Assicurazioni Generali S.p.A. („Generali") w powództwie zbiorowym przed sądem federalnym w Stanach Zjednoczonych pod tytułem: In re Assicurazioni Generali S.p.A. Proces sądowy o odszkodowanie za polisy ubezpieczeniowe z okresu holokaustu. Powództwo zbiorowe oznacza powództwo wniesione przez jedną lub więcej osób w imieniu większej grupy osób (zwanych „Grupą"), w którym twierdzi się, że wszystkie te osoby doznały podobnej krzywdy. Każda osoba należąca do tego grona określana jest mianem Uczestnika Powództwa Zbiorowego.

Uczestnikiem Powództwa Zbiorowego jest każdy, kto SPEŁNIA WSZYSTKIE CZTERY WARUNKI: (1) On lub jego rodzina była prześladowana przez nazistów lub ich sojuszników w okresie holokaustu ze względu na religię, orientację seksualną, rasę lub poglądy polityczne; (2) On lub jego rodzina była ubezpieczona lub była beneficjentem polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez towarzystwo ubezpieczeniowe Generali lub spółki powiązane z Generali w okresie 1920-1945; (3) polisa obowiązywała w trakcie holokaustu; oraz (4) żadna wypłata nie została dokonana z polisy na rzecz ubezpieczonego lub beneficjenta. W szczególności Uczestnik musi spełniać określone poniżej wymogi dotyczące uczestnictwa w Powództwie Zbiorowym.

Ustalono warunki proponowanej Ugody z pozwanym towarzystwem ubezpieczeniowym Generali. Załączone Zawiadomienie dotyczące Powództwa Zbiorowego i Proponowanej Ugody z pozwanym towarzystwem ubezpieczeniowym Generali („Zawiadomienie") opisuje procedurę składania roszczeń w celu uczestniczenia w Ugodzie oraz zawiera formularze roszczeń.

Załączone Zawiadomienie objaśnia postępowanie, warunki Ugody, przysługujące Uczestnikowi prawa oraz inne kwestie związane z postępowaniem. Aby pozostać Uczestnikiem Powództwa Zbiorowego, wystarczy złożyć formularz roszczenia do dnia 26 grudnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jednakże, aby wnieść sprzeciw wobec Ugody, zostać wyłączonym(ą) z Powództwa Zbiorowego lub być reprezentowanym(ą) przez własnego adwokata, należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w niniejsze Zawiadomieniu. W związku z powyższym prosimy o uważne przeczytanie załączonego Zawiadomienia okresu holokaustu.

Niektórzy Uczestnicy mogli wcześniej otrzymać Zawiadomienie lub formularz roszczeń. Osoby, które wniosły sprzeciw lub zostały wyłączone z Ugody nie muszą robić nic więcej. Osoby, które złożyły formularz roszczeń, nie powinny składać go ponownie. Każdy Uczestnik Powództwa Zbiorowego może złożyć formularz roszczeń, nawet jeżeli poprzedni formularz roszczeń został odrzucony przez ICHEIC (Międzynarodowa Komisja ds. Roszczeń Ubezpieczeniowych Okresu Holokaustu). Jednak jest prawdopodobne, że roszczenie zostanie ponownie odrzucone, chyba że formularz roszczenia będzie zawierać nowe informacje.

PYTANIA I UWAGI NALEŻY KIEROWAĆ POCZTĄ LUB E-MAILEM NA ADRES:

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. POLICY INFORMATION CENTER PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2 34132 TRIEST, WŁOCHY lub: pic@generali.com

Można również uzyskać dostęp do informacji na temat postępowania i pobrać dodatkowe formularze roszczeń na stronie internetowej dotyczącej Ugody: www.NaziEraInsuranceSettlement.com. Chociaż nie jest to wymagane, wypełnienie formularza roszczeń w języku angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim lub niemieckim przyspieszy jego rozpatrywanie.

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 1 z 5 —


NOTICE POLISH

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
.................................................................................................. X

MDL 1374

M 21-89 (GBD)

IN RE: ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. HOLOCAUST INSURANCE LITIGATION


This Document Applies to:

CORNELL v. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. -SHENKER v. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. -SMETANA v. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. -


97 Civ. 2262 (GBD)

98 Civ. 9186 (GBD)
00 Civ. 9413 (GBD)


.................................................................................................. X

ZAWIADOMIENIE O POWÓDZTWIE ZBIOROWYM ORAZ PROPONOWANEJ UGODZIE Z POZWANYM TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

DO: WSZYSTKICH OSÓB NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE SĄ UCZESTNIKAMI POWÓDZTWA ZBIOROWEGO. SĄ PAŃSTWO UCZESTNIKAMI POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, JEŻELI: (1) PAN/PANI LUB PANA/PANI RODZINA BYLI PRZEŚLADOWANI PRZEZ NAZISTÓW LUB ICH SOJUSZNIKÓW W OKRESIE HOLOCAUSTU; (2) PAN/PANI LUB PANA/PANI RODZINA BYLI UBEZPIECZENI LUB BYLI BENEFICJENTAMI POLISY UBEZPIECZENIOWEJ WYSTAWIONEJ PRZEZ ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. LUB SPÓŁKI POWIĄZANE Z GENERALI W OKRESIE 1920-1945; (3) POLISA OBOWIĄZYWAŁA W OKRESIE HOLOCAUSTU; ORAZ (4) ŻADNA WYPŁATA NIE ZOSTAŁA DOKONANA Z POLISY NA RZECZ UBEZPIECZONEGO, BENEFICJENTA LUB ICH SPADKOBIERCÓW.

WY£¥CZONE Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO S¥ OSOBY, KTÓRE: (1) W PORE ZDECYDUJ¥, "E CHC¥ BYÆ WY£¥CZONE ZE ZBIOROWEJ UGODY Z GENERALI; LUB (2) Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WCZECENIEJ ZWOLNI£Y KTÓR¥KOLWIEK ZE SPÓ£EK POWIĄZANYCH Z GENERALI Z ODPOWIEDZIALNOŚCIZ TYTU£U ROSZCZEŃ OBJĘTYCH UGOD¥.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE ZAWIADOMIENIA. NINIEJSZE ZAWIADOMIENIE DOTYCZY PROPONOWANEJ UGODY Z GENERALI. JEŻELI JEST PAN/PANI UCZESTNIKIEM POWÓDZTWA ZBIOROWEGO, ZAWIADOMIENIE ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH PANU/PANI PRAW ORAZ ZWOLNIENIA GENERALI Z NIEKTÓRYCH ROSZCZEŃ W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA UGODY.

NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY, IŻ, zgodnie z Przepisem 23 Federalnego Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz rozporządzeniem z dnia 26 października 2007 wydanym przez Sędziego George'a B. Danielsa, Sędziego Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Południowego Nowego Jorku („Sąd"), rozprawa odbędzie się przed Sądem przy 500 Pearl Street w Nowym Jorku, Nowy Jork 10007, USA, w Sali Sądowej nr 15D o godz. 10:30 w dniu 7 stycznia 2008 r. („Rozprawa Ugodowa") w celu określenia: (i) czy proponowana Ugoda w powyższym powództwie („Powództwo") z pozwanym towarzystwem ubezpieczeniowym Generali („Ugoda") zgodnie z treścią Umowy Ugody jest uczciwa, uzasadniona i stosowna; oraz (ii) czy ostateczne postanowienie powinno oddalić Powództwo przeciwko Generali pod względem merytorycznym bez zastrzeżenia praw dla Powodów i wszystkich uczestników Ugody Zbiorowej.

PODSUMOWANIE SPRAWY

Przedstawiciele Uczestników Powództwa Zbiorowego Samuel Hersly, Agnes Heyman, Paola Orrefice Kulp, oraz Eugenia Schenker („Powodowie") wnieśli w imieniu własnym oraz wszystkich Uczestników Powództwa Zbiorowego trzy powództwa zbiorowe twierdząc, iż przed oraz w trakcie drugiej wojny światowej byli poddawani prześladowaniom oraz należeli do grupy, która była systematycznie prześladowana lub była celem prześladowań nazistów. Powodowie twierdzą m.in., iż: (a) Generali (oraz spółki powiązane z Generali) utajniły wartość oraz/lub dochody z polis ubezpieczeniowych sprzedanych ofiarom holokaustu przed oraz w trakcie holokaustu; oraz (b) po zakończeniu holokaustu, towarzystwo ubezpieczeniowe Generali odmówiło dokonania wypłat z polis, nie ujawniło charakteru oraz zakresu niezapłaconych polis oraz odmówiło określenia oraz zwrotu wartości lub dochodów z tych polis. Wymienieni Powodowie wnieśli o przyznanie im odszkodowania obejmującego kwotę należną z tytułu polis, wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami.

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 2 z 5 —


NOTICE POLISH

Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe Generali zaprzeczyło oskarżeniom Powodów oraz nie przyznało się do jakichkolwiek bezprawnych działań, przedstawiając m.in. następujące argumenty: (a) że jego spółki wraz z aktywami stanowiącymi pokrycie polis ubezpieczeniowych zostały przejęte przez reżimy komunistyczne; (b) że następcy rządów oraz podmiotów, które dokonały przejęcia aktywów oraz wywłaszczyły i znacjonalizowały spółki towarzystwa Generali są odpowiedzialni za polisy będące przedmiotem sporu; (c) że wartość polis będących przedmiotem sporu jest minimalna wskutek dewaluacji walut, w których zostały wystawione lub miały zostać wypłacone; (d) że jurysdykcja sądów Stanów Zjednoczonych nie obejmuje rzeczonych sporów oraz że wszelkie spory dotyczące rzeczonych polis powinny zostać rozstrzygnięte przez właściwe sądy w Europie na mocy praw europejskich; oraz (e) że roszczenia uległy przedawnieniu na mocy postanowień odpowiednich przepisów.

Po przeprowadzeniu intensywnego postępowania, trwaj'cego ponad dziesiese lat, S'd ostatecznie oddali3 powództwo zbiorowe w dniu 14 paYdziernika 2004 r., uzasadniaj'c swój1 decyzje faktem, i^ roszczenia zawarte w powództwach zbiorowych zosta3y poprzedzone postanowieniami federalnych organów wykonawczych popieraj'cymi dobrowolne rozwi'zywanie kwestii roszczeń ofiar holokaustu w ramach organizacji pozarz'dowej o nazwie Międzynarodowa Komisja ds. Roszczeń Ubezpieczeniowych Okresu Holokaustu (dalej „ICHEIC"), zamiast na drodze s'dowej. Powodowie z3o^yli apelacje od rozstrzygnięcia S'du do S'du Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Drugiego Okręgu. Podczas gdy apelacja by3a w toku, Powodowie zawarli Ugodę w dniu 25 sierpnia 2006 r.

DEFINICJA UCZESTNIKÓW ZBIOROWEJ UGODY

Sąd zarządził, iż wyłącznie dla celów Ugody, roszczenia przedstawione w postępowaniu przeciwko Generali zostaną objęte powództwem zbiorowym. Sąd wyznaczył Wymienionych Powodów na Przedstawicieli Uczestników Powództwa Zbiorowego, a ich doradców prawnych na Doradców Prawnych Uczestników Powództwa Zbiorowego. Zgodnie z definicją zawartą w Umowie Ugody, za Uczestników Zbiorowej Ugody uznaje się:

Wszystkie osoby na świecie, które: (1) były: (i) ofiarami holokaustu zgodnie z definicją poniżej; oraz (ii) w okresie objętym przez Powództwo Zbiorowe były: (a) wymienione w Polisach lub były stronami jakichkolwiek Polis Ubezpieczeniowych określonych poniżej, w tym m.in. osobami ubezpieczonymi, beneficjentami lub właścicielami rzeczonych Polis Ubezpieczeniowych; lub (b) osobami, które weszły w posiadanie uprawnień z nich wynikających z mocy prawa, w tym m.in. jako spadkobiercy, zapisobiorcy, legatariusze itp., lub (2) osobami wnoszącymi roszczenie w imieniu osoby lub osób wymienionych powyżej (w tym m.in. spadkobierców, zapisobiorców, legatariuszy itp.), bez względu na to, czy wnoszący roszczenie (2) są ofiarami holokaustu; jednakże: do „Uczestników Ugody Zbiorowej Generali" oraz „Zwalniających z Roszczeń" nie należą osoby: (i) które w porę zdecydują, że chcą być wyłączone z grona Uczestników Ugody Zbiorowej Generali; lub (ii) które z jakiegokolwiek powodu wcześniej zwolniły którąkolwiek ze spółek powiązanych z Grupy Generali z odpowiedzialności z tytułu roszczeń objętych ugodą (bez względu na to, czy uprzednie zwolnienie z odpowiedzialności miało miejsce w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu Polisy Ubezpieczeniowej, czy z innych powodów). Okres Powództwa Zbiorowego obejmuje okres od 1 stycznia 1920 r. do 31 grudnia 1945 r. „Ofiara holokaustu" oznacza wszystkie osoby prześladowane przez nazistów (lub ich sojuszników lub osoby z nimi współpracujące lub wykonujące ich polecenia) w jakimkolwiek czasie z powodów religijnych, rasowych, politycznych lub orientacji seksualnej, w tym, między innymi Żydów, Romów, homoseksualistów i Świadków Jehowy. Jeżeli nie złoży Pan/Pani wniosku o wyłączenie z grona Uczestników Ugody Zbiorowej oraz nie złoży Pan/Pani wniosku

reprezentację przez własnego doradcę prawnego, będzie Pan/Pani wówczas reprezentowany/a przez Wymienionych
Powodów  oraz  ich  przedstawicieli  prawnych,  jako   Doradców  Prawnych  Uczestników  Powództwa  Zbiorowego.
Doradcami Prawnymi Uczestników Powództwa Zbiorowego są następujące kancelarie:  Kohn Swift & Graf, P.C.;
Anderson Kill & Olick, P.C.; Heller Ehrman LLP; oraz Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP.

GENERALI ORAZ SPÓŁKI POWIĄZANE

Niniejsza Ugoda obejmuje polisy ubezpieczeniowe wystawione przez wszystkie spółki wymienione w Załączniku A niniejszego Zawiadomienia lub ich prawnych poprzedników.

WYŁĄCZENIE Z UGODY ZBIOROWEJ

Osoby objęte powyższą definicją Uczestników Ugody Zbiorowej, są automatycznie uznane za Uczestników Ugody Zbiorowej

1 nie muszą podejmować żadnych kroków (poza złożeniem formularza roszczenia do dnia 26 grudnia 2007 r. (decyduje
data stempla pocztowego), jeżeli chcą uczestniczyć w Ugodzie), chyba, że wniosą o wyłączenie z grona Uczestników Ugody
Zbiorowej. Każdy, kto nie chce być Uczestnikiem Ugody Zbiorowej, powinien przesłać pisemny wniosek o wyłączenie na
adres Generali Holokaust Insurance Litigation, EXCLUSIONS, c/o A.B. Data, Ltd, Notice Administrator, P.O. Box 170200,
Milwaukee, WI 53217, USA do dnia 26 grudnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek o wyłączenie
powinien zawierać i imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu wnioskodawcy. Wniosek o wyłączenie musi być opatrzony
własnoręcznym podpisem. Prosimy nie przysyłać wniosku faksem lub pocztą elektroniczną.

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 3 z 5 —


NOTICE POLISH

Jeżeli wniosek o wyłączenie jest opatrzony właściwą datą stempla pocztowego do 26 grudnia 2007 r. włącznie, Sąd wyda decyzję o wyłączeniu wnioskodawcy z grona Uczestników Ugody Zbiorowej, co oznacza, że Ugoda opisana poniżej nie będzie dla niego wiążąca i nie będą mu/jej przysługiwać żadne korzyści z tytułu rzeczonej Ugody. Ugoda, po ostatecznym zatwierdzeniu, będzie wiążąca dla Powodów oraz wszystkich Uczestników Ugody Zbiorowej, którzy w porę nie złożą wniosku o wyłączenie z grona Uczestników Ugody Zbiorowej, bez względu na to, czy złożyli ważny Formularz Roszczenia.

WARUNKI UGODY

Warunki proponowanej Ugody obejmują następujące elementy:

   Generali rozpatrzy oraz wypłaci odszkodowania na mocy nowych formularzy roszczeń złożonych w wyniku niniejszego
Zawiadomienia do dnia 26 grudnia 2007 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

   Generali rozpatrzy nowe formularze roszczeń pod nadzorem Sądu, stosując takie same zasady rozpatrywania dowodów,
jakie obowiązują w ICHEIC oraz zasady wyceny opisane w Umowie Ugody, podobne (lecz nie identyczne) do
stosowanych  w  rozpatrywaniu  i  wypłacie  odszkodowań  przez  ICHEIC.   Generali  pokryje  koszty  rozpatrzenia
Formularzy Roszczeń oraz nadzoru Sądowego.

   Wypłaty z tytułu zweryfikowanych i potwierdzonych Formularzy Roszczeń będą obliczane w oparciu o wzór
uwzględniający, między innymi, kwoty należne z tytułu polis, przelicznik waluty oraz odsetki. Minimalna wypłata
z tytułu uzasadnionego roszczenia wynosi 1 000 USD.

   Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali zostanie zwolnione ze wszystkich roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących
okresu holokaustu, a postępowanie z powództwa zbiorowego zostanie ostatecznie oddalone, ale żadne z towarzystw
reasekuracyjnych nie zostanie zwolnione z roszczeń.

   Generali wypłaci premie każdemu z czterech (4) Wymienionych Powodów do kwoty 5 000 USD, w zasądzonej
wysokości.

ARCHIWUM BAD AROLSEN

Ze względu na otwarcie archiwum w Bad Arolsen w Niemczech, termin składania formularzy roszczeń opartych na dokumentach uzyskanych z tego Archiwum został przedłużony. Formularze roszczeń oparte na dokumentach uzyskanych z Archiwum należy zgłaszać najpóźniej w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty otwarcia Archiwum, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r. Jeżeli Archiwum nie zostanie otwarte do dnia 1 maja 2008 r., termin zgłaszania roszczeń opartych na dokumentach archiwalnych wynosić będzie 60 dni od daty otwarcia, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2008 r. Więcej informacji na temat tego Archiwum oraz przeszukiwania go jest dostępne na stronie internetowej www.its-arolsen.org.

KOMPROMIS W KWESTII ROSZCZEŃ OBJĘTYCH SPOREM

Proponowana Ugoda z Generali stanowi kompromis w kwestii roszczeń objętych sporem i nie oznacza, iż towarzystwo ubezpieczeniowe Generali zostało uznane odpowiedzialnym za zarzuty lub oskarżenia wnoszone przez Powodów lub przyznaje się do odpowiedzialności.

Doradcy prawni Uczestników Powództwa Zbiorowego nadal są przekonani o słuszności roszczeń Powodów. Jednakże po dziewięciu latach postępowania prawnego i śledztwa w sprawie praktyk stosowanych przez Generali oraz oddaleniu powództwa przez Sąd, uważają, iż wyżej opisana Ugoda leży w najlepszym interesie Uczestników Powództwa Zbiorowego, biorąc pod uwagę korzyści z niej wynikające, ryzyko związane z dalszym postępowaniem oraz wyeliminowanie znaczących opóźnień oraz niepewności wypłaty roszczeń Uczestnikom Powództwa Zbiorowego.

Niniejszy opis Ugody stanowi jedynie jej skrót. Pełen dokument Ugody, wraz ze wszystkimi oświadczeniami stron, znajduje się w aktach w Biurze Sekretarza Sądu, w Sądzie Stanów Zjednoczonych przy 500 Pearl Street w Nowym Jorku, Nowy Jork 10007, USA, i jest dostępny do wglądu w normalnych godzinach urzędowania.

ROZPRAWA W SPRAWIE UGODY

Sąd wyznaczył termin Rozprawy Ugodowej (dalej „Rozprawa") na godz. 10:30 w dniu 7 stycznia 2008 r., przy 500 Pearl Street w Nowym Jorku, Nowy Jork 10007, USA, w Sali Sądowej nr 15D. W trakcie Rozprawy Sąd zdecyduje, czy proponowana Ugoda jest sprawiedliwa, uzasadniona i wystarczająca i czy powinna zostać zatwierdzona przez Sąd. Każdy Uczestnik Powództwa Zbiorowego (który nie zwrócił się o wyłączenie go z powództwa) ma prawo uczestniczyć w Rozprawie oraz podać powody, dlaczego Ugoda lub wniosek o pokrycie kosztów reprezentacji prawnej omówiony poniżej, nie powinny zostać uznane za sprawiedliwe, uzasadnione i wystarczające. Żadna osoba wnosząca sprzeciw nie będzie mogła zostać wysłuchana w trakcie Rozprawy, jeżeli odpowiednio wcześnie nie złoży pisemnego zawiadomienia o chęci wystąpienia, zawierającego jej imię, nazwisko i adres zamieszkania, nie przedstawi dowodów przynależności do grona Uczestników Powództwa Zbiorowego oraz podstaw sprzeciwu i nie złoży wszystkich dokumentów na poparcie swojego sprzeciwu na ręce Sekretarza Sądu w Sądzie Stanów Zjednoczonych przy 500 Pearl Street w Nowym Jorku, Nowy Jork 10007, USA z kopiami dokumentacji dla następujących doradców prawnych:

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 4 z 5 —


NOTICE POLISH

Mec. Robert A. Swift                                                               Marco Schnabl, Esq.

Kohn, Swift & Graf, P.C.                                                          Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP

One South Broad Street, Suite 2100                                           4 Times Square

Philadelphia, PA 19107                                                             New York, NY 10036

USA                                                                                        USA

Doradca Prawny Uczestników Powództwa                                 Doradca Prawny Pozwanego

Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w Sądzie nie później niż do dnia 26 grudnia 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Uczestnicy Powództwa Zbiorowego, którzy popierają lub nie sprzeciwiają się, (bądź wyłączyli się z udziału) proponowanej Ugodzie lub wnioskowi o pokrycie kosztów reprezentacji prawnej oraz zwrot wydatków (przedstawionemu poniżej) nie muszą stawić się na Rozprawie ani podejmować żadnych innych kroków w celu wyrażenia poparcia lub braku sprzeciwu wobec Ugody.

KOSZTY REPREZENTACJI PRAWNEJ ORAZ ZWROT WYDATKÓW

Na Rozprawie Ugodowej doradcy prawni Uczestników Powództwa Zbiorowego wniosą do Sądu o pokrycie kosztów reprezentacji prawnej oraz zwrot wydatków w kwocie 3 250 000 USD. Kwota ta jest znacznie niższa od łącznej kwoty honorariów oraz kosztów poniesionych przez doradców prawnych Uczestników Powództwa, gdyby były one naliczane według stawek godzinowych przez ostatnich 10 (dziesięć) lat. Zgodnie z Umową Ugody, towarzystwo ubezpieczeniowe Generali jest zobowiązane do pokrycia rzeczonych honorariów oraz kosztów, a wypłata z tego tytułu nie zmniejszy wysokości odszkodowania przyznanego Uczestnikom Powództwa Zbiorowego posiadającym ważne Formularze Roszczenia.

FORMULARZ ROSZCZENIA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

Kto uważa, że jest Uczestnikiem Powództwa Zbiorowego, zechce wypełnić i przesłać formularza roszczenia załączonego w niniejszej broszurze, o ile nie złożył go wcześniej. OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA FORMULARZY ROSZCZENIA UPŁYWA 26 GRUDNIA 2007 R. W razie pytań dotyczących kwestii omówionych w niniejszym Zawiadomieniu prosimy o niezwłoczny kontakt z:

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. POLICY INFORMATION CENTER PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2 34132 TRIEST, WŁOCHY

lub pod adresem email: pic@generali.com

Informacje dotyczące niniejszego postępowania oraz dodatkowe formularze roszczenia dotyczące Ugody można również znaleźć na stronie internetowej: www .NaziEraInsurance Settlement. com.

PROSIMY NIE PISAĆ ANI NIE DZWONIĆ DO SEKRETARZA SĄDU LUB

SĘDZIEGO DANIELSA

Oświadczenia stron oraz pozostała dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania, włącznie z całością proponowanej Umowy Ugody, są dostępne do wglądu oraz mogą zostać powielone w każdej chwili w godzinach urzędowania Biura Sekretarza Sądu w Sądzie Stanów Zjednoczonych przy 500 Pearl Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10007, USA.

DATA: 26 PAŹDZIERNIKA 2007 R.                                                   p/______________________

Sekretarz Sądu

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 5 z 5 —


UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK


CLAIM FORM POLISH


 


IN RE: ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. HOLOCAUST INSURANCE LITIGATION


-X


MDL 1374

(Judge George B. Daniels)


X

FORMULARZ ROSZCZENIA

Uczestnikom Powództwa Zbiorowego może przysługiwać prawo wniesienia roszczenia w niniejszym postępowaniu poprzez wypełnienie oraz wysłanie niniejszego formularza roszczenia do dnia 28 maj 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na następujący adres:

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. POLICY INFORMATION CENTER PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 2 34132 TRIEST, WŁOCHY

Uczestnikiem Powództwa Zbiorowego może być: (1) osoba, która była sama, lub której rodzina była prześladowani przez nazistów lub ich sojuszników w okresie holokaustu; (2) osoba, która była sama lub której rodzina była ubezpieczona lub byłą beneficjentem polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez Assicurazioni Generali S.p.A. lub spółki powiązane z Generali w okresie 1920-1945; (3) polisa obowiązywała bezpośrednio przed wystąpieniem przypadku prześladowania; oraz (4) żadna wypłata nie została dokonana z polisy na rzecz ubezpieczonego lub beneficjenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ugody, listy spółek powiązanych z Generali oraz procesu rozpatrywania niniejszego Formularza Roszczenia, proszę odwiedzić stronę internetową pod adresem: www.NaziEraInsuranceSettlement.com.

Zachęcamy Państwa do złożenia formularza roszczenia nawet osoby, które nie posiadają pełnych danych lub dokumentacji, ponieważ rozpatrywane będą również dowody oparte na pogłoskach.

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA FORMULARZY ROSZCZENIA UPŁYWA 28  MAJ 2008 R.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE ZGODNIE Z PAŃSTWA WIEDZĄ.


1.


POWÓD/POWÓDKA


Dane osobowe

Prosimy o załączenie kserokopii paszportu / dowodu osobistego / innego oficjalnego dokumentu tożsamości (prosimy nie przysyłać oryginału)

1.1 Nazwisko

(wraz z ewentualnymi zmianami
nazwiska oraz pisowni)___


1.2


Imię


1.3 Nazwisko panieńskie, jeżeli dotyczy

1.4 Płeć

1.5 Data urodzenia (dzień / miesiąc / rok)

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 1 z 5 —


CLAIM FORM POLISH

1.6 Miejsce urodzenia (miasto / stan / kraj)

\j Obecny adres zamieszkania

Ulica, nr domu

Miasto, kod pocztowy

Stan

Kraj

Telefon

Faks

Adres e-mail

\ g Najbliższa rodzina

Pokrewieństwo

Ulica, nr domu

Miasto, kod pocztowy

Stan

Kraj

Telefon

Faks

Adres e-mail

2.       OSOBA, NA KTÓRĄ WYSTAWIONO POLISĘ

Proszę skopiować tę stronę i wypełnić dla wszystkich osób, na które, zgodnie z Pana/Pani przekonaniem, wystawiono polisę ubezpieczeniową. w zależności od potrzeb proszę załączyć odpowiednią liczbę kopii tej

STRONY.


2.1


Nazwisko (wraz z ewentualnymi zmianami nazwiska oraz pisowni)


2.2      Imię (wraz z ewentualnymi zmianami imienia oraz pisowni)

2.3      Drugie imię/imiona oraz ewentualne imiona przybrane

2.4      Nazwisko panieńskie, jeżeli dotyczy (wraz z ewentualnymi zmianami nazwiska oraz pisowni)

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 2 z 5 —


CLAIM FORM POLISH

2.5      Płeć

2.6      Data urodzenia (dzień / miesiąc / rok)

2.7      Miejsce urodzenia (miasto / stan /kraj)

2.8      Data i miejsce zgonu (dzień / miesiąc / rok) lub najbardziej prawdopodobne data i miejsce zgonu

2.9      Znane dawne miejsce/miejsca zamieszkania przed 1945 rokiem, wraz z adresami (jeżeli znane) .

2.10    Ostatni wykonywany zawód (proszę podać nazwę oraz adres pracodawcy, jeżeli znane)

~ I i         MIĘ MAŁŻONKA/MAŁŻONKI (MAŁŻONKÓW/MAŁŻONEK), WRAZ Z IMIONAMI PRZYBRANYMI ORAZ WARIANTAMI PISOWNI, JEŻELI SĄ ZNANE

 12      IMIĘ DZIECKA / DZIECI, WRAZ Z IMIONAMI PRZYBRANYMI ORAZ WARIANTAMI PISOWNI, JEŻELI ZNANE

2.13    Stopień   pokrewieństwa   z   osobą,    na   którą   wystawiono   polisę    (np.    dziecko,    wnuk, bratanek/siostrzeniec itd.) prosimy o załączenie drzewa genealogicznego (możliwie pełnego).

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 3 z 5 —


CLAIM FORM POLISH

2.14      CZY ISTNIEJĄ INNI ŻYJĄCY BENEFICJENCI LUB  SPADKOBIERCY?  JEŻELI TAK,  PROSZĘ OKREŚLIĆ ICH STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z OSOBĄ, NA KTÓRĄ WYSTAWIONO POLISĘ ORAZ ZAŁĄCZYĆ ICH OBECNE ADRESY ZAMIESZKANIA.

3.       POLISA UBEZPIECZENIOWA

3 1 Czy posiada Pan/Pani jakiekolwiek dokumenty potwierdzające istnienie polisy ubezpieczeniowej? jeżeli tak, prosimy o określenie, jaki rodzaj dokumentów państwo posiadają oraz załączenie kopii posiadanych dokumentów.

         TAK

         NIE

3.2    Jeżeli nie posiada Pan/Pani żadnych dokumentów potwierdzających istnienie polisy ubezpieczeniowej, prosimy o uzasadnienie, na jakiej podstawie uważają państwo, że polisa została wystawiona.


4.


PRAWO DO WNIESIENIA ROSZCZENIA


4 _ \ Czy osoba, na którą wystawiono polisę, była ofiarą okresu holokaustu, tj. czy była prześladowana przez nazistów lub ich sojuszników z powodów religijnych, politycznych, rasowych lub z powodu orientacji seksualnej? proszę określić szczegóły uwięzienia w obozach pracy, gettach itp.

         Tak

         Nie

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 4 z 5 —


CLAIM FORM POLISH

5.       ODSZKODOWANIE

 czy uczestniczył/a pan/pani osobiście lub pośrednio w jakimkolwiek postępowaniu odszkodowawczym lub restytucyjnym z tytułu rzeczonej polisy ubezpieczeniowej? (np. prowadzonym przez Międzynarodową Komisję ds. Roszczeń Ubezpieczeniowych Okresu Holokaustu, Austriacki Ogólny Fundusz Odszkodowawczy itd.)?

         Tak

         Nie


5.2


Jeżeli tak, to w ramach którego programu odszkodowawczego i z jakim skutkiem?


 


6.


WSZELKIE INNE PRZYDATNE INFORMACJE LUB DOKUMENTY


załączniki:

          Upoważnienie do przetwarzania poufnych danych (poniżej)

          Kopia dokumentu tożsamości

□ □

Miejscowość, Dnia                                                        Podpis Powoda/Powódki

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH WŁĄCZNIE Z DANYMI POUFNYMI

Ja, niżej podpisany/a niniejszym upoważniam towarzystwo ubezpieczeniowe Assicurazioni Generali S.p.A.:

          Do przetwarzania danych związanych z moim formularzem roszczenia, włącznie z danymi poufnymi;

          Do przekazywania danych związanych z moim roszczeniem, włącznie z danymi poufnymi.

Uwaga: Zgodnie z Art. 22 „Ustawy", „dane poufne" oznaczają dane osobiste ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji o charakterze religijnym, filozoficznym oraz politycznym, jak również dane dotyczące zdrowia i orientacji seksualnej.

Miejscowość, data                                                                     Podpis

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 5 z 5 —


ZAŁĄCZNIK A


REPUBLIKA WŁOSKA

Assicurazioni Generali S.p.A.

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Europ-Assistance Italia S.p.A.

G.G.L. S.p.A.

Genagricola S.p.A.

Generali Properties Asset Management S.p.A.

Generali Vita S.p.A.

Genertel S.p.A.

La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Risparmio Assicurazioni S.p.A.

AUSTRIA

Allgemeine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft GmbH Europäische ReiseversicherungAG Generali Holding Vienna AG Generali Immobilien AG Generali Versicherung AG

REPUBLIKA CHORWACJI

Generali Zivotno osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d.

REPUBLIKA CZESKA

Generali Pojistovna a.s.

REPUBLIKA FRANCUSKA

Assurance France Generali

Europ Assistance Holding

Européenne de Protection Juridique S.A.

Generali Assurances IARD

Generali Assurances Vie

Generali France S.A.

Generali Immobilier

Gpa-Iard S.A.

Gpa-Vie S.A.

Guardian Vie S.A.

L'Equité

La Fédération Continentale S.A.

Prudence Vie S.A.

REPUBLIKA GRECKA

Generali Hellas A.E.A.Z. Property and Casualty Insurance Co. Generali Life Hellenic Insurance Company A.E.

GUERNSEY

Generali International Ltd.

Generali Worldwide Insurance Company Ltd.

REPUBLIKA WĘGIERSKA

Európai Utazási Biztosító Rt. Generali-Providencia Biztosító Rt.

IRLANDIA

Generali PanEurope Limited

KSIĘSTWO LIECHTENSTEIN

Fortuna Lebensversicherungs AG Vaduz

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczen S.A.

REPUBLIKA PORTUGALSKA

Assicurazioni Generali - Generali - Companhia de Seguros

SpA - Sucursal em Portugal

Generali Vida Companhia de Seguros S.A.

RUMUNIA

Generali Asigurari S.A.

REPUBLIKA SŁOWACKA

Generali Poist'ovňa a.s.

REPUBLIKA SŁOWENII

Generali Zavarovalnica d.d.

KRÓLESTWO HISZPANII

Banco Vitalicio de Espana Cajamar Vida S.A.


EXHIBIT A POLISH

Generali Espana, Holding de Entidades de Seguros, S.A.

Grupo Generali Espana, A.I.E.

La Estrella, S.A. de Seguros y Reaseguros

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA

Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft Generali (Schweiz) Holding Generali Allgemeine Versicherungen Generali Personenversicherungen

REPUBLIKA TURECKA

Generali Sigorta A.Ş.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Assicurazioni Generali - Oddział Wielka Brytania

WYSPA RÉUNION

Prudence Créole

CHINY

Assicurazioni Generali - Przedstawicielstwo w Pekinie Assicurazioni Generali - Przedstawicielstwo w Szanghaju Generali China Life Insurance Co. Ltd. Generali China Life Insurance Co. Ltd. - Oddział w Pekinie Generali China Life Insurance Co. Ltd. - Oddział w Guangdong Generali China Life Insurance Co. Ltd. - Oddział w Szanghaju

HONG KONG SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Assicurazioni Generali - Oddział w Hong Kongu

IZRAEL

Migdal Insurance & Financial Holdings Migdal Insurance Co. Ltd.

JAPONIA

Assicurazioni Generali - Oddział w Japonii

REPUBLIKA FILIPIN

Generali Pilipinas Insurance Company, Inc. Generali Pilipinas Life Assurance Co., Inc.

KRÓLESTWO TAJLANDII

Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd. Generali Life Assurance (Thailand) Co., Ltd.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Assicurazioni Generali - Biuro na Bliski Wschód

REPUBLIKA ARGENTYNY

Caja de Ahorro y Seguro, S.A.

Caja de Seguros, S.A.

Generali Corporate, Compania Argentina de Seguros, S.A.

FEDERACYJNA REPUBLIKA BRAZYLII

Generali Do Brasil - Companhia Nacional de Seguros

REPUBLIKA KOLUMBII

Generali Colombia Vida, Compania de Seguros S.A. Generali Colombia, Compania de Seguros Generales S.A.

REPUBLIKA EKWADORU

Generali Ecuador Compania de Seguros, S.A.

REPUBLIKA GWATEMALI

Aseguradora General S.A.

MARTYNIKA

GFA Caraibes

STANY ZJEDNOCZONE MEKSYKU

Banorte- Generali, S.A. de C.V., Afore Pensiones Banorte- Generali, S.A. de C.V. Seguros Banorte- Generali, S.A. de C.V.

REPUBLIKA PANAMY

Assicurazioni Generali - Sucursal de Panamá

STANY ZJEDNOCZONE

Generali Oddział w Stanach Zjednoczonych

Generali Claims Solutions, Limited Liability Company


PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 1 z 2 —


EXHIBIT A POLISH

SPÓŁKI ORAZ PORTFELE HISTORYCZNIE POWIĄZANE Z GENERALI

WĘGRY

Kozépeurópai es Minerva (a/k/a Mitteluropäische und Minerva)

Pénzintézet Országos Biztositó

Hermes Company

Phöenix Company

Steaua Company (wyłącznie potrfel na region Siedmiogrodu)

Corvinia Allgemeine Versicherungs-AG, Budapest

Elsó általános bélését es kárbiztosítótársaság (Erste Allgemeine Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaft), Oddział na Węgry

Internationale Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaft, Oddział na Węgry

CZECHOSŁOWACJA

Moldavia Generali a Sekuritas

POLSKA I LITWA (RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW)

Generali Port - Polonia

Erste Allgemeine Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaft, Oddział na Polskę

AUSTRIA

Riunione Adriatica di Sicurta (RAS) (wyłącznie portfel austriacki) Erste Allgemeine Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaft Internationale Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaft (Interunfall)

KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWENCÓW

Der Anker (oprócz portfela chorwackiego)

Erste Allgemeine Unfall- und Schadenversicherungsgesellschaft, Oddział na Jugosławię

Sava

BUŁGARIA

Vitocha

WIELKA RUMUNIA

Generala

FRANCJA

Assicurazioni Generali (succursale française)

La Sauvegarde de la Mutualité

La Sauvegarde Vie

La Quotidienne

La Populaire

L'Hafnia les Danoises Réunies

L'Utrecht

La Dordracht

La Pietas

La Mutuelle Hollandaise

Antwerpia III

La Volksfürsorge

La France Vie

GRECJA

Oddział Assicurazioni Generali

PYTANIA? PROSZĘ ODWIEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.NAZIERAINSURANCESETTLEMENT.COM

— Strona 2 z 2 —

Web273 Wyrok koncowy na ugode z ubezpieczalnia

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK


IN RE: ASSICURAZIONIGENERALI S.p.A. HOLOCAUST INSURANCE LITIGATION


MDL 1374

M 21-89 (GBD)


 


This Document Applies to:

CORNELL v. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. SCHENKER v. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. SMETANA v. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.


97     Civ. 2262 (GBD)

98     Civ. 9186 (GBD) 00Civ. 9413  (GBD)


 

FINAL ORDER AND JUDGMENT

This matter having come before the Court for final approval of the settlement between plaintiff class representatives Samue! Hersly, Agnes Heyman, Paola Orrefice Kulp, and Eugenia Schenker ("Plaintiffs") and Defendant Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") and hearings having been held before this Court on January 31,2007, February 27,2007 and January 7,2008 following class notices and in accordance with a Settlement Agreement (the "Settlement Agreement") between Plaintiffs and Generali in the above-captioned actions (the "Actions"); and

Due notice of said hearings having been given in accordance with the Class Notices; the respective parties having appeared by their attorneys of record; the Court having heard and considered evidence in support of the proposed settlement of these actions (the "Settlement"); the attorneys for the parties having been heard; an opportunity to be heard having been given to all other persons requesting to be heard in accordance with the class notice; and notices to the Settlement Class certified in this action, including notice ordered by the Court of

39020 I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appeals pursuant to its Summary Order of October 2, 2007, were adequate and sufficient and complied with the requirements of due process,

IT IS HEREBY ORDERED, ADJUDGED AND DECREED that:

1.     "Settlement Class" and "Releasors" mean all persons worldwide, their heirs,
executors, administrators, successors, beneficiaries and/or assigns, who (i) between 1920 and
1945 (the "Class Period"), purchased, or are the beneficiaries of life insurance, property
insurance, and/or casualty insurance policies and/or annuities sold or issued by or through
Generali (collectively "Insurance Policies"), (ii) have never been paid the proceeds of the
Insurance Policies, accumulated cash values and/or other policy benefits, including but not
limited to death, disability and property benefits, (iii) are Holocaust Victims, and (iv) have not
timely elected to be excluded from the Class. "Holocaust Victims" shall mean persons who were
persecuted by the Nazis or their allies during the period 1933 through 1945, including Jews,
Romanis, Jehovahs Witnesses, homosexuals, political dissidents and heirs of the foregoing.

2.          The  Class is hereby certified solely for settlement purposes, pursuant to Rule
23(bK3) of the Federal Rules of Civil Procedure, the Court having determined that this action
meets all the prerequisites of Rule 23(a), and (bX3) and (c) of the Federal Rules of Civil
Procedure, including numerosity, predominance of common issues, and typicality, and that
Plaintiffs and their counsel are adequate representatives of the Settlement Class. The Court finds:

a. The Settlement Class easily satisfies the numerosity requirements. The responses to the class notice, the requests for claim forms, the claim forms filed, and the payouts to over 700 claimants pending final approval are indicative that the class numbers into the thousands;

39020 I                                                                                      2

 

 

 

b.         The commonality requirement is met for the Settlement Class since the
three complaints allege multiple core issues of fact and law arising out of the same set of events
which each member of the class would have to prove, including

i.        Whether Generali sold Insurance Policies, and received periodic payments toward or under said Insurance Policies from persons who were persecuted by Nazi Germany or its allies?

ii.        Whether Generali refused to pay policy proceeds, accumulated cash value and/or other benefits to Class members?

iii.       Whether Generali refused to divulge information about the Insurance Policies to Class members?

iv.       Whether Generali breached the Insurance Policies and/or duties owed to Class members?

v.        Whether Generali converted payments or benefits of the Insurance policies?

vi.       Whether Generali wrongfully transferred to persons designated by local or Nazi authorities or to local governments proceeds under the Insurance Policies?

vii.      Whether, as a result of the foregoing Generali has been unjustly enriched?

c.         The named plaintiffs are adequate class representatives based on the
allegations of the three complaints since they fall within the Settlement Class, have interests
coextensive and not antagonistic to the interests of the Settlement Class, and have represented
the interests of the Settlement Class for over 10 years;

d.         Plaintiffs' Counsel named in the Order of Preliminary Approval are
qualified to serve as Class Counsel based upon their prosecution of the litigation for over 10
years, their conduct at hearings, their written submissions and their experience in other
Holocaust Era class actions; and

39020 1                                                                                                    3

 

 

e.         The common questions of law and fact listed above predominate, and class
treatment is far superior to individual litigation.

f.          The class definition is consistent with the claims asserted in the litigation
and reasonably congruent with the payment of benefits under the Settlement Agreement.

3.                                   Certification of the Settlement Class shall be solely for settlement purposes and
without prejudice to the parties in the event the settlement does not take effect.

4.                                   The parties modified the Settlement Agreement to extend the period of time for
submission of claims based on documents recovered from the Bad Arolsen World War II
Archive until June 30,2008 or six months after the opening of the Archive, whichever is shorter.
It appears from the Bad Arolsen website that its Archive opened on November 28, 2007, so the
deadline for submission of claims based on documents recovered from that Archive is May 28,
2008, Both the recent class notice and the updated settlement website reference the Archive's
website which contains instructions on how to request searches.

5.                                   The Settlement between Plaintiffs and Generali, as modified, is approved as fair,
reasonable and adequate within the meaning of Fed. R. Civ. P. 23 and shall be implemented in
accordance with the terms and conditions of the Settlement Agreement.

6.                                   As to the Releasees only (as that term is defined in the Settlement Agreement) the
Actions are dismissed on the merits and with prejudice against Plaintiffs and all members of the
Settlement Class who have not validly and timely requested exclusion from the Settlement Class
and without costs.   Persons who validly and timely requested exclusion from the Settlement
Class, who are listed in a submission of plaintiffs' counsel and on file with the Clerk of this
Court, will not be bound by this Final Order and Judgment.

39020 1                                                                                          4

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                  5

7.                                   Pursuant to the terms of the Settlement Agreement, the Court awards incentive
awards to Samuel Hersly, Agnes Heyman, PaoJa Orrefice Kulp, Eugenia Schenker each in the
amount of $5,000 to be paid by Generali.

8.                                   Without affecting the finality of this Order and Judgment in any way, this Court
hereby retains continuing jurisdiction over the Actions, including the administration and
consummation of the Settlement and Settlement Agreement and payment of counsel fees and
costs. The Court appoints Class Counsel to supervise the processing and payment of claims and
report to the Court thereon,

9.          The Court finds, pursuant to Rule 54(b) of the Federal Rules of Civil Procedure,
that there is no just reason for delay. The Clerk of the Court is hereby directed to enter this
Judgment without delay, as a final judgment of dismissal as to Generali,

Dated:  New York, New York January 07/.2008

 

                                                                                    SO ORDERED:

 

 

                                                                         

                                                                           GEORGE B. DANIELS

                                                                       United States District Judge