Paszporty do Kanady

Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Polski i Litwy

WAŻNE INFORMACJE:

UWAGA: Do 31 grudnia 2008r. zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy obywateli Litwy oraz Polski posiadających ważne paszporty czytane maszynowo wydane przez władze tych krajów.

Od 1 stycznia 2009r. zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczyć będzie jedynie posiadaczy paszportów biometrycznych (tj. paszportów polskich oraz litewskich wydawanych od 28 sierpnia 2006r., z wyjątkiem paszportów tymczasowych, które nie posiadają cech biometrycznych). Po 31 grudnia 2008 r. wymagana będzie wiza na pobyt czasowy od obywateli Polski oraz Litwy posiadających paszporty bez cech biometrycznych.

Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Polski oraz Litwy posiadających paszporty czytane maszynowo oraz, z dniem 1 stycznia 2009r. paszporty biometryczne nie gwarantuje prawa wjazdu do Kanady. Wszystkie osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren kraju. Niektóre kategorie osób, w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z Kanady lub osoby, które były karane mogą być pozbawione prawa wjazdu do Kanady.

W niektórych sytuacjach urzędnik imigracyjny na granicy Kanady może zażądać uiszczenia kaucji gotówkowej jako gwarancji opuszczenia Kanady po upłynięciu dozwolonego okresu pobytu. Kwota kaucji jest ustalana przez urzędnika na podstawie możliwości finansowych osoby oraz innych uwarunkowań określonych w Przepisach do Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców uchwalonych przez Rząd Kanady (Immigration and Refugee Protection

 Infonurt2 :

1)Kliknij na paszporty biometryczne  a wyjdzie  ci paszport :

UNIA EUROPEJSKA

Rzeczypospolita

Polska

Paszport

2) Aktualnie   Zydzi likwiduja Ministerstwo Skarbu panstwa laczac je z Ministerstqwem Gospodarki – wiec  juz sa w trakcie likwidacji centralnych organow Panstwa Polskiego..

3) Zyd Zibro zbiera podpisy na posla do parlamentu Europejskiego..