KAPITALIZM KATASTROF

 Pytanie o elity

Polska nie istniała od 1795 do 1918 roku. Lecz w narodzie pozbawionym państwa nigdy nie zgasł niepokorny duch polskości. Jednak to, co przez 123 lata nie udało się zaborcom, kontynuowali Niemcy. Po nich nastali komuniści - i tym powiodło się znakomicie. Można powiedzieć, że urżnęli nam głowy.  
 W 1918 roku Polska nie była przygotowana do niepodległości gospodarczo, ale przygotowanie mentalne okazało się zadowalające. Zupełnie inaczej, niż w roku 1989 - wtedy przedwojenny etos służby narodowi przeminął już niemal całkowicie. Bohaterów II Rzeczypospolitej eksterminowano, systematycznie zastępując posłusznymi wychowankami Sowietów, dla niepoznaki przebieranymi w polskie mundury. “Elity” kreowano też dzięki komunistycznemu aparatowi terroru, przy czym swoją negatywną rolę odgrywał mechanizm przystosowawczy. Zastraszani godzili się z odrzuceniem idei niepodległościowej, akceptując koniunkturalizm i zaprzaństwo. Skończyła się “moda” na bohaterów, kpiąco zwana powszechnie bohaterszczyzną. Polska Ludowa postarała się o swoje “elity”. Rezultat tych starań możemy obserwować dzisiaj. 

 ZWYCIĘSTWO SYSTEMU 
 Niedługo po 1989 roku Gustaw Herling-Grudziński przekonywał, że między upadającym reżimem a systemem demokratycznym należy nakreślić wyraźną granicę. Potrzebę tę uzasadniał w następujący sposób: “Jako żołnierz byłem świadkiem upadku faszyzmu we Włoszech. Granica między upadającym reżimem a wprowadzanym ustrojem demokratycznym była bardzo wyraźna. Ludzie odczuli zmianę. Było to potrzebne między innymi dlatego, żeby przywrócić poczucie rządów prawa i faktu, że kartka wyborcza, o której mówiliśmy, ma swoją wartość. Tymczasem w Polsce urządzono coś na kształt wyborów w Wielkiej Brytanii, gdzie dla podstaw ustrojowych państwa nie ma znaczenia, czy przegrali laburzyści, a wygrali konserwatyści, czy odwrotnie. Jednak Polska w 1989 roku nie była normalnym krajem, jak wszyscy wiemy.” 
 Parafrazując Józefa Mackiewicza: walka z komuną robiła z Polaków bohaterów, lecz to komuna odniosła zwycięstwo (wiem, jak dziwacznie to brzmi, zwłaszcza w kontekście 1989 roku) i razem z postkomuną zrobiły z Polaków… no, mniejsza z tym, co dokładnie zrobiły, bo to na co dzień widać, na co dzień słuchać i na co dzień czuć, wystarczy zajrzeć do Internetu, obejrzeć “Szkło kontaktowe” czy otworzyć “Gazetę Wyborczą”. Pisałem o tym wielokrotnie, to powtórzę raz jeszcze: z Polaków zrobiono idiotów. Z tym uzupełnieniem, że teraz zrobi się z nich idiotów posłusznych. Tym sposobem “upadły” system mści się na tych, którzy go pokonali. 

 MATERIAŁ ETNOGRAFICZNY 
 Skrytykowałem propozycję Radosława Sikorskiego, adresowaną do szefa niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kandydata SPD na kanclerza RFN, Franka Waltera Steinmeiera, któremu nasz minister miał obiecać spotkanie “na Śląsku, w połowie drogi między Wrocławiem a Krakowem”. Skrytykowałem wówczas zwłaszcza zadziwiające niezrozumienie asocjacji, jakie w naszym kręgu kulturowym budzi sformułowanie “w połowie drogi”. Kontekst tamtej sytuacji znakomicie uchwycił Ernest Bryll, odpowiadając na pytanie dziennikarki Joanny Lichockiej, dlaczego dzisiejsza Polska odbiega od jego marzeń. “Brakuje nam jednej prostej rzeczy - odparł Bryll - norm, w tym normy honoru i wartości. Prawdziwa skuteczność musi mieć normy. Inaczej jest w każdej chwili podważalna.” Ktoś potrafi tym słowom zaprzeczyć? 
 Piotr Zychowicz, rozmawiając z lotnikiem polskiego legendarnego Dywizjonu 300, kapitanem Czesławem Blicharskim, usłyszał cztery zdania, które w kontekście wzmiankowanego lapsusu Radosława Sikorskiego również warto teraz przytoczyć. Komentując aktualną sytuację na rodzimej scenie politycznej, Blicharski powiedział: “Proszę spojrzeć na naszych dzisiejszych profesorów, na nasze postkomunistyczne ?elity=, na media. W jaki sposób ci ludzie traktują państwo, jaka jest ich mentalność. Żyjemy w zupełnie innym świecie niż przed wojną. Dziś nie ma czegoś takiego, jak polski naród, jest tylko materiał etnograficzny.” 
 Nic ująć, choć gorzkich i rozczarowujących uzupełnień nazbierałoby się wiele. Na przykład takie oto doprecyzowanie, że bez pamięci nie ma sumienia, a naród bez elit marnieje, przeistaczając się w hołotę. A gdzie, pytam, są nasze elity? W ekspresie do Brukseli? 
*** 
 Jan Paweł II przekonywał, że polityka jest to “roztropna troska o dobro wspólne”. Dziś roztropności wśród polityków można szukać ze świecą. Jakiejś specjalnej troski o państwo z ich strony także dostrzec się nie daje. A i dobro wspólne zdefiniować im coraz trudniej. 
 …To dlatego wszystko to, co wkrótce będzie mogło być zrobione z Polską i Polakami, zrobione zostanie. 
 Krzysztof Ligęza 
Kontakt z autorem: widnokregi@op.pl  

 

KAPITALIZM KATASTROF

TRZY DEKADY WYMAZYWANIA I PRZERABIANIA ŚWIATA

Szok i  groza sa akcjami kreującymi strach, niebezpieczeństwo   i zniszczenie które są niezrozumiałe  dla ludności ,  specjalnie wypdrębnionej grupy  społeczeństwa lub dowództwa.Natura  tworzy to w formie , tornado, huraganów, trzęsienia ziemi, powodzi niekontrolowanych pożarów ,głodu i chorób my zaś  masowe bombardowania.

-Szok i Groza : Osiągnięcie Nagłej Przewagi,-militarna doktryna dla USA w Iraku

 

Jednym z tych którzy widzieli okazję w pwodzi Nowego Orleanu (NO), był Milton Friedman, wielki Guru nieskrępowanego niczym kapitalizmu , człowiek który jest uznanym autorem podręcznika na Ogólnoświatową Gospodarke- Globalizm. (93 letni,  podupdajacy na zdrowi,  „Wujek Milie” –jak jest znany wsrod swoich wyznawców , mimo wszystko znalazł siły i czas aby napisać do New York Times w kilka miesięcy po zawaleniu sie tam.

„ Większość szkół w Nowym  Orleanie  jest w ruinie” zauważył Friedman, „ tak samo jak  i domy dzieci które do nich uczęszczały. Dzieci są rozmieszczone po całym kraju.To jest trageda. Jest to jednak okazja aby radykalnie zreformować system edukacji.”

Friedmana radykalna reformą była koncepcja aby zamiast wydawać miliardy dolarów na odbudowę publicznego systemu oświaty w Nowy Orleanie, rząd powinien dostarczyc rodzinom talony , które oni mogliby wydać tworząc prywatne instytucje, w  większości prowadzone dla zysku i będące na ciągłym zasiłku państwa. Jest to bardzo ważne  , podkreślił Friedman, aby ta reforma nie była tymczasowa ALE  ABY BYŁA STAŁĄ PRZEBUDOWĄ”.

Sieć myślicieli prawicowych, pochwyciła propozycję Friedmana  i wprowadzila w miescie zaraz po sztormie. Administracja Busha , wsparła ich milionami dolarów  - aby zastąpić szkoły Nowego Orleanu  w „ czarterowe  szkoły”- publicznie finansowane instytucje prowadzone przez prywatne interesy zgodnie z ich  własnymi regulaminami. Czarterowe szkoły są glęboko spolaryzowane w USA, i nigdzie bardziej niż w NO – gdzie są widziane przez rodziny murzynów  (AA) jako odwrócenie rowności w prawie do edukacji w kraju. Dla Miltona Friedmana cały system szkół oparty na państwie – śmierdzi socjalizmem. Według niego , „ zadaniem rządu jest ochrona ludzi USA przed wrogiem z zewnątrz  i  wewnątrz – tj przed  obywatelami : do ochrony prawa i porządku, do wprowadzenia prywatnych kontraktów, do wzbudzania prywatnego rynku”.

Innymi słowy, dostarczać policji i wojska – cokolwiek by  innego – łącznie z finansowaniem darmowej edukacji – jest zakłóceniem wolnego rynku. W ostrym kontrascie z tempem podobnym do lodowca – tamy zostały naprawione, sieć elektryczna wznowiona, budowa NO szkół w nowym systemie została wykanan z wojątkową szybkością i precyzją.  W ciągu 19 miesięcy, istniejący system szkół publiczny w NO został zastąpiony prywatnymi  czarterowym szkołami.

Przed  Huraganem Katrina Wydział Oświaty prowadził 123 szkoły publiczne – teraz zostało tylko 4. Przed sztormem było 7 szkół czarterowych – teraz jest 31. Nauczyciele w NO byli reprezentowani przez ich  związek – teraz kontrakty ze związkiem zostały zlikwidowane- a 4700 nauczycieli zwolniono.Niektórych, młodszych nauczycieli zatryudniono ponownie na zmniejszonych zarobkach- większość jednak straciła prace.

Nowy Orlean  stał sie teraz , według New York Times  „ zaczątkiem laboratoryjnym szeroko przeyjętego systemu szkół czarterowych”, a Amerykański Instytut Biznesu  podał za myślicielami Friedmana z entuzjazmem „ Katrina zrobiła to w jeden dzień -.... czego Louisiana   (Stan NO)   nie mógł zreformować przez lata.  Nauczciele ze szkól publicznych , obserwując jak fundusz szkól publiczych – przeszdł w ręce osób prywatnych w szkołach czarterowych., nazwali plan Friemana „ Rabunkiem ziemi nalezacej uprzednio do edukacji”.

Ja nazywam ta inwazję na sferę publicznej własności w świtle katastrofalnych zajść, kombincją NAPRAWY PO KATASTROFIE Z EKSCYNACJĄ OKAZJI  DLA WOLNEGO RYNKU

„ KAPIATLIZMEM  KATASTROF.”

Prywatyzacja publicznych szkól w malych miastach USA  może sie wydać skromnym zajęciem dla Miltona  Friedmana  ( zmarł zaraz po tym w wieku 94 lat) , człowieka do którego zwolenników zaliczali sie tacy ludzie jak kilku prezydentów USA, Brytyjski Premier, Rosyjska Oligarchia , Polscy Ministrowie finansów, Chińscy pierwsi sekretarze komunistycznej partii,IMF- dyrektorzy i szefowie USA  Fed. Rezerwy....

Przez ponad trzy dekady , Friedman  i jego potężni zwolennicy doskonalili jego strategie : czekając na wielkie nieszczescie, następnie sprzedając państwowe posiadłosci w prywatne ręce podczas gdy obywatele kraju byli jeszcze w szoku i przerazeniu, a następnie , szybko zamieniali te tymczasowe”reformy”na stałe.

W jednym ze swych najbardziej znanych opracowań  Friedman opisuje taktykę tego kapitalizmu w sposób który uznałam za doktrynę szoku.Zaobserwował on że tylko „kryzys istniejacy lub wyimaginowany stwarza możliwośc realnych zmian. Kiedy pojawi sie kryzys , akcje które można podjąć zależą od idei które wokół istnieją. Oto jest nasza baza działania: rozwinąć alternatywę do istniejącej polityki, utrzymać ich istnienie dotąd aż politycznie niemożliwe – staną się politycznie nieuniknione”. Niektórzy ludzie magazynują żywność i wodę na czas katastrof a Friedmani- zbierają idee wolnego rynku. Kiedy kryzys nastąpi , prof. Uniwersytetu w Chicago działa przed tym jak zaskoczone kryzysem społeczeństwo nie powróci do „tyranii stanu istniejącego”.

Ustalił  że „nowa administracja ma 6 do 9 miesięcy na wprowadzenie głównych zmian i gdy tego nie zrobi na czas – straci szanse na decydujące zmiany”.  Odmiana tej Machiavellskiej  rady polega na tym że wszystko należy wykonać „ razem , natychmiast w tym samym czasie” co jest Friedmana zasadniczą strategią.

Pierwszy raz Friedman poznał  sposób jak wykorzystać szok wywołany kryzysem gdy był doradca dyktatora Pinocheta  w Chile.Nie tylko ludność Chile była zaszokowana przewrotem Pinocheta ale także faktem że gospodarka była w stadium superinflacji. Friedman poradził Pinochetowi wprowadzenie nagłej transformacji gospodarki , - obciecie podatków, wolny rynek, prywatyzacja serwisu komunalnego, obcięcie wydatków na cele socjalne i deregulację .Ludność Chile ujrzała nawet zamianę szkół piblicznych  -prywatnymi szkołami.  Był ta największy przewrót kapitalistyczny na świecie , odtąd znany jako „Chicagowska Szkoła ” ponieważ wielu ekonomistów Pinocheta  studiowało u Friedmana w Chicago. Friedman przewidywał że nagłość i szybkość zmian spowoduje w społeczeństwie reakcję która stworzy „jej adaptacje i przyjecie zmian”. Fałszywa moneta tej  frazy  na bolesna taktykę : „ ekonomiczne leczenie szokiem”. Przez kolejne dekady, kiedykolwiek jakiś rząd chciał wprowadzić zmiany – popularnym wyborem była „terapia szokiem”. Pinochet także zastosował swoją terapie szkową , która była używana  w komorach tortur  osób które staly na przeszkodzie transformacji ekonomii. Wielu w Ameryce Łacińskiej widzaiało  związek między  szokiem ekonomiczny doprowadzajacym ludność do nędzy a setkami  tysięcy ludzi   torturowanych  tylko dlatego że wierzyli w inny rodzaj społeczeństwa.  Jak to wyjasnił pytaniem  pisarz Urugwajski E.Galeno :”jak inaczej można byłoby utrzymać taką niesprawiedliwość  społeczenstwa jak nie przy stosowaniu szoków eletrycznych zadawanych  ofiarom dla zmiany ich poglądów.”

Dokładnie po 30 latach tego szoku zastosowanego w Chile – pojawił się on ponowonie w zweilokrotnionej i bardziej okrutnej formie w Iraku. Najpietw przyszła wojna , realiując doktrynę USA aby dorowadzić  ‘przeciwnika do  szoku i zgrozy  , nie pzwalając mu na podjęcie jakichkolwiek działań obronnych. Następnie wprowadzono – poprzez szefa wyprawy Paula Bremera,  ekonomiczną  szokową terapię  , gdy cała gospodarka  była jeszcze w płomieniach– w postaci masowej prywatyzacji, totalnego wolnego rynku, stalego n 15% podatek i dramatrtcznie zredukowanej  wielkocić administracji rządowej. Iracki minister przemysłu , Abdul- Amit Allawi-oświadczył -że jego współobywatele „są doprowadzeni do ostateczności ciągłymi eksperyrmntami. Mieliśmy dosyć szoków w tej wojnie – nie potrzebujemy więc dodatkowej terapii szokowej w ekonomii”. Podczas gdy niektórzy oponowali – zostali porwani do więzien gdzie poddano ich mniej już  metforycznej terapii szokowej.

Rozpoczełam badanie zależność ekonomii od terapii szokowej 4 lata temu w pierwszych dniach inwazji na Irak.Po tym jak raportowano z Bagdadu że Waszyngton zawiódł w wprowadzeniu teorii Szoku i Zgrozy do ekonomii w Iraku. Odbyłam podróż do Sri Lnaki , kilka miesięcy po tym jak Tsunami 2004 zmiótł   rybackie zabudowania  z wybrzeży  i gdzie ponownie zaobserwowałam inną wwrsję tej teorii w realizacji: potężny przemysł  turystyczny i finansjera światowa zabudowali te wybrzeża luksusowymi hotelami turystycznymi blokując powrót rybaków i odbudowę ich  domostw.  „ Nagła ,  okrutna zmiana losu wprowadziła do Sri Lanki swiatowej klasy przemysł turystyczny”  ogłosił zachwycony rząd Sri Lanki. W czasie gdy uderzył  Huragan Katrina na Nowy Orlean,myśliciele Republikanów zaczęli  dostrzegać możliwości wykorzystania „ czystych pól” w tych częściach świata  które byłu dotnięte kataklizmem , dla drastycznych zmian  socjalnych i gospodarki  podczas gdy lokalna ludność nie mogła jeszcze ochłonąć po straszliwym nieszzczęściu jakie ją spotkało.

Jednak ludzie których dotknoł  kataklizm , chcą odnowy swego poprzedniego stanu , ulepszonego ale przypominającego im stan poprzedni, chcą  upewnienia się    swego pochpdzenia  i okoiczności które ich stworzyły. „ Kiedy odbudowuję  swoje miasto , to czuję ze odbudowuję siebie” mowi Cassandra Andrius ,oczyszczając z gruzów jedną z dzielnic Nowego Orleanu.

Ale Kapitalizm Katastrofy nie jest zainteresowany w odbudowie tego co było.  W Nowym Orleanie, Sri Lance i Iraku – proces „Rekonstrukcji” zaczyna się  kończąc  proces kataklizmu,  niszcząc to co pozostało z poprzedniego stanu  spolecznego i gospodarki , i potem szybko zastępując je Nowym korporacyjnym Jeruzalem- a wszystko to zrobiono szybko tak aby ofiary wojny lub naturalnego nieszczęścia nie zdążyły się upomnieć  o swój stan posiadanie który istniał  przedtem.

Najlepiej to ujął  Mike Buttles „ Dla nas strach i dezorganizacja w Iraku przyniosła wielką szanse”.   Jego niedoświadczona firma , zajmująca się ochroną wydusiła łatwo z rządu Federalnego kontrakty sięgające 100 milionów dolarów. Jego słowa służą najlepiej w opisaniu nagłych zmian : Strach i dezorganizacja     nakepszym katalizatorem postępu.

Kiedy zaczęłam analizować związek między super- mega zyskiem a katastrofami jakie go poprzedzały , doszłam do wniosku że odkryłam drogę jaką się porusza po świecie idea

„ wyzwolonych, wolnych rynków”.

Będąc członkiem ruchu protestu przeciwko wybuchowym  rozwoju  mocy korporacji który się zaczął w Seattle 1999, byłam świadkiem siłowego wprowadzenia podobnego biznesu przez WTO oraz w warunkach załączonych do pożyczek IMF ( Miedzynarodowego Funduszu Walutowego).Trzy podstawowe warunki : prywatyzacja, redukcja administracji rządu i zmniejszenie służb socjałnych- stawały się szeroko niepopularne wśród obwateli , mimo tego kontrakty podpisywano, przy obopulnym przyjęciu  ich do wiadomości oraz poparciu tzw. ekspertów.  Obecnie jest ten sam korekcyjny stan wprowwadzany w nieprawdopodobnych wręcz okolicznościach : pod nadzorem wojsk okupacyjnych  w Iraku lub zaraz po zaistnieniu kataklizmu ( Katrina , Tsunami), 9/11 USA  dał  zielone swiatło na wprowadzanie w krajach- ofiarach , bez pytania ich o zgodę na  „ wolny rynek i amerykańska demokrację”poprzez stosowanie  Szoku i Grozy  w wykonaniu także sił  militarnych .

Wgłębiając sie bardziej w historię jak jego model gospodarczy został wprowadzony na świecie , stwierdziłam że idea kryzysu i katastrof były  Miltona Friedmana Modus operandi od samego początku- ten fundamentalista  kapitalizmu – zawsze potzrebował katastrofy dla sprzedania innym swej idei. Ponadto używane katastrofy stawały się większe z czasem stosowania jego teorji – chociażby dla przykłądu : inwazja na Irak, Katrina czy 9/11 9 Przypomnijmy że zaczynał od zaistnienia kolejnych przewrotów wojskowych w Południowej Ameryce.Tak więc przez  3 dekady światowe katasrofy były warunkiem umożliwiającym stosowanie doktryny szoku.

Patrząc  oczami  szoku – ostatnie 35 lat wyglądały inaczej. Niektóre najbardziej niesławne łamanie ludzkich praw były  w formie naturalnego  odruchu  protestu ludnosci , albo specjalnie prowokowane aby ustalić grupy społeczne które nastepnie w okrutny sposób torturowano lub eliminowano. W Argentynie „znikniecie” spowodowane przez junte wojskową osiągnęło  ponad  30 tys protestantów , głównie lewicowców  lub zwykłych aktywistów, terror w Chile -  towarzyszył stale  wprowadzaniu ekonomi według „Chicagowskiej Szkoły”. W Chinach 1989 r – był to szok na placu Tiananmen-  masakra ponad 10 tys demonstrantów pozwoliła  rządowi na wprowadzeni strefy eksportu gdzie zatrudniono robotników zbyt orzerażonych aby żadać pracy na przyzwoitych  warunkach.

W Rosji w 1993 roku Borys Jelczyn posłąl czołgi na parlament i zamknął opozycję  co otworzyło drogę na toatlną prywatyzację kraju  i co z kolei stworzyło grupę niebotycznie bogatej Oligarchów.  Wojna owyspę  Falklandy  w 1982 służyła podobnym celom argaret .Thatcher w UK: dezorientacja i emocje nacjonalistów pozwoliły jej na użycie wojska dla zdławienia strajku górników i zacząć pierwszy szał prywatyzcji w kraju strefy Zachodniej.  Nagły atak  NATO  1999 na   Belgrad   pozwolił na wprowadzenie  prywatyzacji w byłej Jugosławi – cel który wyprzedzał wojnę.

Ekonomia nie była jedynem powodem tych wojen – jednak każda akcja wojenna stwarzała warunki  przymusowego wprowadzeni  ekonomicznej terapii  poprzez szok.

Ten trudny  stan złagadzania oporów społeczeństw  czasem bywal prowadzony łagodnie.W Poludniowej Ameryce i Afryce w latach 80 tych były to pżyczki niespłacane na czas powodujące w tych krajach  stan „ prywatyzuj sie lub zginiesz”- jak to  ujął jeden z urzedników IMF.  Będąc w zadłuzeniu i powstającej hiperinflacji rzady musiały przyjąć „terapię szoku” pod warunkiem że nie popadną w trudniejszy stan ekonomiczny. W Azji był to finansowy kryzys 1997/8 prawie tak dewastacyjny jak Wielka Depresja lat 30 stych , poskromił on  tzw.´”Rygrysa Azjatyckiego” do stanu który New York Times okreslił jako największą wyprzedaż na świecie. Wiele z tych kraii były demokratyczne  ale ten stan wolnego rynku nie został im narzucony demokratycznie.

Wręcz odwrotnie – jak ro określał Friedman- skala tego kryzysu w Azji pozwalała na wręczenie ich gospodarki za bezcen w ręce „ technokratów”. Były także przypadki gdzie adaptację wolnego rynku wprowadzono demokratycznie :kiedy  uparci prawicowcy wygrywali wybory : jak np. Ronald Reagan w USA i  Nicolas Sarkozy  we Francji który ostatnio wygrał wybory . W tych przypadkach ci reformatorzy byli ostro temperowani w swych zapędach przez społeczeństwo.     Podstawowym warunkiem wprowadzenia do praktyki  teorii Friedman – chociaż   jest możliwe wprowadzenie  jej poprze demokratyczne wybory to utrzymanie  i realizacja w jej pełni wymaga przemocy.

\Aby zastosować ekonomiczną terapię szoku w pełni – jak w Chile w  latach 70 tych, w Chinach w latach 80 tych, w Rosji w 90tych i USA po 9/11 – pewnego rodzaju ogólna traume  ( letarg) jest wymagana , coś co pozwoli na częściowe lub całkowite  zawieszenie demokratycznego  prawa. Ta ideologiczna krucjata narodziła sie  w dyktatorskiej Południowej Ameryce, i w najwiekszych podbitych terytoriach: w  Rosji i Chinach  – może  tylko swobodnie istnieć przy rządach twardej ręki ( Putin w Rosji, Komunisci w Chinach).

TERAPIA SZOKU WRACA DO DOMU ( USA)

 Chicagowska  Szkoła Friedmana podbijała terytoria na całymświecie ale do pewnego czasu nigdy nie była zastosowan w kraju który ją  stworzył –do USA. Oczywiście Reagan zrobił poczatki ale Ameryka utrzymała:  zasiłki dla bezrobotnych,  służby socjalne , Szkoły Pubbliczne ( gdzie rodzice byli  „nieracjonalnie przywiazani do opieki społecznej”- w/g Friedmana )  Kiedy  Republikanie uzyskali większość w Kongresie , David Frum, przetransplantowany kanadyjczyk, póżniejszy pisarz przemówień Busha , był  zwolennikiem prowadzenia terapii Szoku Ekonomicznego w gospodarce USA mówiąc : „ oto jak to możemy zrobić : zamiast obcinać koszta tu i tam , powinniśmy jednego  dnia usunąć 300 programów z których każdy kosztuje miliardy dolarów – co może nie dać od razu efektu – ale jakie to zrobi wrażenie !”. Frum nie dostał zezwolenia na szokowa terapię – ale to dlatego że nie było wtedy w kraju żadnego kryzysu. Lecz w 2001 sytuacja się zmieniła. Kiedy w 11 Września nastąpił „atak”, Biały Dom złączył sie ze zwolennikami Friedmana , razem z jego kumplem Donaldem Rumsfeldem. Zespół Busha przechwycił zbiorowy zawrót głowy i  z zimna szybkościa –nie dlatego że administracja brała udział w tym zamachu, jak niektórzy uważaja , ale dlatego że część tej administracji brała udział w akcjach w innych krajach gdzie serwowano terapię szokową korzystając z katastrofy w ich krajach .  Kiedy ten moment nastąpił – oni natychmiast wiedzieli że należy on do nich. Administracja Bush pochwycia natychmiast atmosferę strachu w społęczeńsytwie  spowodawaną  przez atak, nie tylko ogłosiła „Wojnę z Terrorem” ale  zrobili to tak aby wojna  dawała im solidny zysk, tworząc z tego przemysł który wprowadził nowy oddech do  upadającej gospodarki USA. Najlepiej pojety jako „ Katastrofalny Militarny Kompleks Kapitalizmu – co siegnęło dalej niż tylko militarny kompleks przed którym Dwight Eisenhower  ostrzegał przy końcu swej prezydentury: jest to globalna wojna prywatnych firm , które są opłacane pieniędzmi podatnika z niekończącym się mandatem walki na wszystkich frontach  dla obrony Ameryki  przeciwko „djabłu” który jest  zloalizowany za granicą. W ciągu kilku lat kompleks ten poszerzył  swój rynek o takie dziedziny jak międzynarodowe utrzymanie pokoju, polityka infrastruktur miejskich, reakcja na naturalne nieszczęścia ( pozary, huragany, powodzie). Ostatecznym celem korporacji jest sprywatyzowanie rządu aby działał dla zysku, co prowadzone jest  w zakresie od nadzwyczajnych  potrzeb do jego codziennej działalności. Aby zacząć kapitalizm katasrofalny, administracja, wprowadziła obce zrodła  - bez zpublicznej debaty - do wielu bardzo czułych dziwedzin działań rzadu- od dostarczenia opieki zdrowotnej dla weteranów, do metod przesłuchań i „zbierania danych” takze o nas -prywatnych obywatelach  USA! Rolą rządu nie jest kierowanie ogromną liczbą kontraktorów , ale stało sie siedliskiem i żrodlem biznesu korporacji w niekończącej sie wojnie przeciw terrorowi w ktorej stają sie one także największym klientem  (Prywatna 40 tys armia kontraktorow w Iraku- druga co do wielkości po armii USA!) Aby przedstawić  postęp tego rozwoju podamy tylko 3 przykłądy : w 2003 roku rząd zlecił  prywatnym 3,512 kontraktow w zakresie bezpieczeństwa ;w 22 miesiące – okresie konczącym sie w Sierpniu 2006, Wydział Bezpieczeństwa Kraju zlecił 115,000 kontraktów . Globalny „przemysł”  bezpieczeństwa kosztował   przed 2001 roku $200 miliardów - dziś  kosztuje  $545 najedno  gospodarstwo w USA .

Jest to tylko wydatek ponoszony w kraju; rzeczywisty koszt tej wojny jest za granicą. Poza uzbrojeniem  ktore dostarczyło kontraktorom ogromny  dochód- utrzymanie armii w Iraku jest najszybciej rosnącym  przemysłem na świcie. 

 Jeszcze nie było tak aby dwa kraje mające McDonalda  walczyły ze sobą – deklarował  dziennikarz Thomas Friedman z  New  York Timesa w 1996 roku. Nie tylko to okazało sie to nieprawda w dwa lata póżniej gdy USA przystąpiła do wojny z Pizza Hut i Burger King , zawierając kontrakty z nimi dla swych zolnierzy za granicą w bazach Iraku i nawet w „Małym  mieście” w Quantanamo Bay.

Nastepnie idzie humanitarna pomoc i rekonstrukcja. Zapoczatkowana w Iraku humanitarna pomoc i rekonstrukcja stały sę ogólnoświatowym paradygmatem, bez wzgled  na to czy zostały spowodowane przez wcześniej przygotowaną wojne , jak Izraela w Libanie  lub od huraganow.  Biorąc pod uwagę skromne mozliwosci rzadu , czy w związku ze zmianą klimatu,  częste  działania  organizacji  pracującej bez zysku- dlaczego UNICEF ma odbudowywac szkoły kiedy może to zrobić Bechtel- jedna z największych  firm inzynierskich w USA?  Dlaczego lokowac rozbitków z Mississipi w pustych apartamentach  gdy moga oni przebyweać na luksusowych statkach używanych w turystyce ? Dlaczego obozować wojsko w Darfur gdy kontraktor Ochrony Balckwater poszukuje nowych  klientów?  I jest to właśnie róznica po 9/11 -przedtem wojna i bezpieczeństwo dostarczało szans wąskiemu sektorowi gospodarki, kontraktorowi budowy samolotów lub firmie odbudującej  zniszczone mostu.

Głównym celem wojny była  metoda  zdobywanie  nowych rynków  które , zamkniete w czasie pokoju ,stawały sie boomem dla gospodarki ( Plan  Marchalla w Europie).Teraz srodki  wojny i katastrof , całkowicie sprywatyzowane  stały sie same w sobie rynkiem zbytu:  nie ma potrzeby czekania na powojenny boom w czasie pokoju- „srodek działan – oto wiadomość”. Najważniejszą cecha tej sytuacji jest fakt – że w pojęciach biznesu nie mozna tu stracić. Jak to jeden analityk  stwierdził  o  25% obrotach firmy Haliburton: ”Irak był lepszy niż oczekiwano”. Był to rok 2006 Pazdziernik ,  miesiąc najbardziej zażartych walk, z 3709 ofiar   strat  cywilnej ludności Iraku ,. Mimo tego wielu udziałowcow w tej firmie nie było pod wielkim wrażeniem chociaż obroty w tym roku tej firmy w Iraku przekroczyły $20 miliardów- a to była tylka jedna z wielu działąjących tam  firm USA !

Całą to godpodarkę  stworzyła administracja Busha  : prywatni kontraktorzy- żołnierze,  rekonstrukcja i ochrona prowadzone przy pełnym zysku, przmysł zbrojeniowy- jako efekt po 9/11 szokowej terapii  gospodarki USA. Zbudowano to za Busha , bedzie to jednak  dalej trwało aż korporacyjne hieny nie zostaną zlokalizowane , izolowane i wezwane  do odpowiedzialności.

Ten kompleks jest globalny chociaz kontrolowany przez USA : sa tu firrmy Brytyjskie ze swymi super kamerami obserwacyjnymi, Izraela  z technika budowy scian i szczegolnie okrutnych metod torturowania w czasie przesłuchań, jest przemysł Kanadyjskie drzewny  i budowy prefabrykowanych domów a wszystkie one sa wielokrotnie droższe od firm lokalnych .

„ Nie mysle iż ktoś przedtem widział rekonstrukcję po katastrofach” powiedział jeden z szefów z Kanady „Jest to strategia do  penetracji i poszukiwań”.

 W wiekszej skali  , jest to podobne do boomu gospodarczego biznesu który  jak dawna banka mydlana  na intrrnecie tzw, „dot.com” , przy czym przemysł ochrony dopiero sie rozwija ..( Wszystkie tajne słuzby , np. w PRL bis  wszystkie bojowkowe organizacje ORMO, ZOMO, UB  zamieniły się w Ochronne służby firm i nowopowstałej oigarchii lub wzmocniły obecne organa rządowe powstałe  w fazie szokowej terapii całych państw w Europie Wschodniej). W kombinacji  z burzliwym wzrostem interesu ubezpieczeniowego, ktory osiągnął obroty w 2006 roku $60 miliardów, razem z super zyskiem przemysłu naftowego( który rośnie z każdym kryzysem)  ekonomia kapitalizmu katastrofalnego może służyć gospodarce w ucieczce przed pełną recesją która jej groziła w USA przed atakiem 9/11( Innymi słowy atak 9/11 postawił gospodarkę USA na nogi ! - dziwnym jest jest wiec fakt ze ten atak został przeprowadzony przez wrogów USA  ??!!).

 W probie ustalenia porównania historycznego tej krucjaty prywatyzacji  w  czasie wojny lub katastrof pojawia sie jeden problem: ideologia zmienia kształt i na zawsze zmienia nazwę i tążsamosć.

Friedman uważał sie za liberała , ale jego zwolennicy , to  przeważnie konserwatyści , klasyczni ekonomiści wolnego rynku, reaganomiści . Dla reszty swiata sa znani jako  zwolennicy neoliberalizmu , „ wolnego rynku”  - potocznie zwanego globalizmem.

Dopiero  przy końcu, w latach 90 tych  Friedman wraz z myślicielami twardej prawicy, zwanej   Fundacją  Dziedziczenia , Istytutem  Cago  i Amerykański Instytut Przedsiębiorczości,- nazwali się neokoserwatystami – co znaczy że potęga militarna USA wspierała ich w pełni.

Friedmana ideą było uwolnienie wolnego rynku od wpływu rządu.  Jednak trudno jes znależć gdziekolwiek na świecie  jego teorię  dokładnie zrealizowaną.  W każdym kraju , gdzie Chicagowska Szkoła Ekonomiczna została  w ciągu tych trzech dekad zastosowana można znależć małą liczbę korporacji działających w połączeniu z  kilką potężnych polityków przy czym linia ich współzależności nigdzie nie była jednoznacznie nakreślona.

W Rosji grupa nowobogackich jest zwana „oligarchami”,w Chinach „Książątkami”, w Chile „ piraniami” w USA w czasach Busha  :”PIONIERAMI”. W rzeczywistośi  te tzw „ wolne rynki”  elit bogatych korporacji  i polityków są   zazdrośnie chronione żródłem  ich  fortun : w Rosji pol naftowych i gazowych , w Chinach wspólnej ziemi, a w USA lukratywnych kontraktów na rekonstrukcję w Iraku. Dokładne określenie tego nowego tworu  oddzielajacego wielki rząd od wielkiego biznesu  tzw wolnego rynku to nie „liberalizm”, czy „konserwatyzm” – to korporacjonizm. Główną cecha tego zjawiska to zagrabienie ogromnych dóbr  będących uprzednio w posiadaniu społecznym,  stwarzając przy tym ogromna przepaść miedzy małą grupą ogromnie bogatych z dodatkowa liczbą nedzarzy których pozbawiono żrodla dochodów przy jednoczesnym wybuchu nacjonalizmu i związanego przy tym burzliwie rozwijającego sie przemysłu „Ochrony” tych nowobogackich. Dla tych bogaczy , wewnatrz tej banki mydlanej, nie ma już lepszego miejsca w  społeczeństwie na robienie pieniędzy.Ponieważ sa oni nienasyceni – dalsze zyski czerpią z dalszych ograniczeń praw cywilnych a  dla utrzymania protestujących zdala od tych zrodel- biednych stających sie jeszcze biedniejszymi stosuja odosbnienia i nawet -nierzadko tortury lub likwidację .

 TORTURA JAKO  METAFORA.

Od Chile ,  Chin , do Iraku – tortura była  cichym partnerem krucjaty  globalnego , wolnego rynku. Lecz tortura nie jest tylko narzędziem  na buntowniczych ludzi  wprowadzenia niechcianej polityki;  jest  także metafora doktryny szoku  i zawartej  w niej logice. Tortura lub w języku CIA i Izraela przesłuchanie ze „ środkami przymusu” jest zestawem technik projektowanych w celu uzyskania u więżnia głębokiej  utraty orjentacji i szoku dla zmuszenia go do zeznań wbrew jego woli. . Przewodnik opisu tych technik zanjduję sie w pdręcznikach CIA które zostały odtajnione w latach 90 tych. Aby wyjasnić sposób „ pokonania żrodła” pojmowania przez więżnia realności która go otacza. Po piwersze , jego zmysły są pozbawione dostępu jakiego kolwiek stanu otoczenia ( słuchawki, kajdany, kaptury – totalns izolacja), po drugie – ciało jest bombardowane  przejaskrawiona stymulacją ( chałas,intensywne światło, bicie, elektryczne szoki). Celem tego jest „ zmiękczanie” umysłu więżnia dla stworzenia w nim stanu  chaosu  : więżniowie sa tak załamani i wystraszeni że nie potrafią myśleć racjonalnie  lub dalej bronić swego interesu.. Jest to stan szoku w którym więżniowie dostarczają przesłuchującemu wszystko co  potzrebują,- informację, donosy na innych, rezygnację ze swych poprzednich wierzeń. Jeden z poradników CIA podaje taki  oto zwięzły opis :” Powstaje przerwa , ogromnie krótka , wzbudzająca aktywność – stan pewnego szoku i paraliżu woli”. Jest to treumatyczny lub prawie treumatyczny stan u człowieka  , swego rodzaju eksplozja rozwalająca  pojmowanie otaczającego  go świata i jego zrozumienie.  Doświadczony przesłuchujący natychmiast rozpoznaje ten moment wiedząc ze więzień jest otwarty na sygestię i wspólpracę – bardziej niż był przed doznaniem tego szoku. Tortura  pojedyńczej  osoby odzwierciadla dokladnie to   co podobnie się dzieje z masami poddanymi doktrynie szoku .   Najwyrażnieszym tego przykąłdem był szok powstały po 9/11, ktory u milionów ludzi rozsadził „ świat który był im dokładnie znany” i otworzył głeboką regresję i dezorientację , którą Busha administracja doskonale wykorzystała.( warto to pzrypomnięć  teatralny obraz : Bush latający w przestworzach w samolocie a jego zastę pca ukryty gdzieś głeboko w schronie p. Atomowym , oragnizacja panicznej ewakuacji Białego  Domu , zestrzelenie samolotu który miał lecieć na na Biały dom, atak na   centralny sztab wojska USA uderzeiem samolotu który „wyparował” – nigdzie w okolicy Pentagonu nie znaleziono jego szczątek) Nagle znależliśmy sie w  „Roku Zero” w którym wszystko zo znaliśmy  „przed 9/11  mogło być usuniete.”  Nigdy w naszej historii  Ameryki , kraj nie stał się „białą karta” na której można była napisać, nowe piękne słowa , jak to powiedział Mao do swych ludzi. ( rewolucja kulturalna w Chinach), Pojawiły się natychmiast chordy ekspertów do napisania  nowej historii na czystych kartach naszej swiadomości : „ zderzenie cywilizacji”- to był ich werdykt.

„Os – piekieł” , „Islamo- faszyzm” , „bezpieczeństwo kraju” . Kiedy wszyscy zajęci byli napietym stanem  wywołanym  wojnami, Administaracja Busha mogla osiągnąć to o czym mogła tylko marzyć przed 9/11- prywatyzacja działań wojennych i kompleksu bezpieczeńtwa  kraju.

 Oto jak doktryna szoku działa :

oryginalna katastrofa- „atak terrorystyczny”, Huragany- Tsunami. Katrina – recesja gospodarcza,wojna- stwarza w swiadomości ludności całego kraju stan szoku. Spadające bomby, podmuchy sztormu, nawałnice wody, recesje godpodarcze -  czynią to co uprzednio robiły tortury  stosowanie dla zmiękczenia pojedyńczego więżnia w celi. Jak więzien ktory wydaje swych towarzyszy czy rezygnuje ze swych wierzeń – całe społeczeństwo odstępuje od swych praw które bez tego szoku broniłoby zdecydowanie przy użyciu siły.Mieszkańcy Nowego Orleanu zostali zmuszani w efekcie Katriny do rezygnacji ze swego programu budownictwa dla biednych i szkół publicznych, rybacy Sri Lanki do rezygnacji z wybrzezy na rzecz luksusowych hoteli turystycznych a w Iraku jakby wszystko poszło dobrze – ludzie zostaliby zmuszeni do rezygnacji ze swych pól naftowych  ( 25 % żródeł ropy całego świata)  które już 5 lat USA drenuje przewożąc statkami ropę do swych pojmnych szczelin  w byłych kopalniach węgla – a nawet w kontenerowcach na otwartych wodach oceanów , oraz ze swej suwerennosci , krajowych przedsiębiorstw i zielonej strefy. ( Podobne zjawisko występuje teraz w Europie gdzie  nowotworzona  Unia  do złudzenia przypominająca dawny ZSRR – a omamione blaskiem Zachodu  kraje  Europy Wschodniej , dawne „demoludy”- płacąc ostatnim groszem swych majątków narodowych  przystępują pdpisując traktaty na swe zniewolenie i utratę suwerenności . Dla przykłądu w Polsce kolejne ekipy ‘demokratycznie” wybraych  rządów  od 20 mlat likwidują – prywatyzują lub rekonstruują  państwoawą gospodarkę nardodową , zamieniając nawet dochodowe  przedsiebiorstwa w „masę upadłościową” .  Ten rabunek prowadzony jest na oczach całego Zachodniego  świata który patrzy na to bezkrytycznie -ponieważ sam wtym bierze udział). 

 WIELKIE KŁAMSTWO

 W pochwale pisanej ku pamięci  Miltona Friedmana  rola kryzysu  istnieje prawie niezauważalna.Zamiast tego, ,moment jego zgonu jest podkreślany  w zastosowaniu jego ekonomii która jest stosowana na wszystkich krańcach świata.Jest to miła opowieść historii, pomijająca cąłkowicie terror i wymuszanie użyty dla jej wprowadzenia  , tworząc jedyną piekną teorię  o wspaniałym szczęściu jakie przynosi ludności gdziekolwiek jest zastosowana , historja która jest niczym innym jak dobrze spreparowaną  propagandą.Oto ona:

Friedman poświecił swe życie  „pokojowej walce” przeciwko tym którzy wierzą że rząd ma obowiązek interwencyjnego złagadzania  zbyt osrych wymogów wolnego rynku. Uwierzył  w swej teorii o „ rezygncji”  z poglądów  Keynesa , twórcy  Nowego Ładu  ,   nowoczesnego państwa opiekuńczego , do którego teorii  wiekszość ekonomistów zaczynała sie sklaniać.   Załąmanie  się calkowite rynku  w 1929 r  stworzyło stan w którym jedynym ratunkiem była interwencja rządu dla nowego podziłu dóbr i wprowadzenia przepisów dla korporacji w celu ich ooraniczenia.( To jest to co właśnie robi Prezydent Barrack Obama w USA ratując zniszczona przez  anarchię korporacji  gospodarke i swiat przed III Wojną Światową)  W trakcie  tych ciężkich czasów, Komunizm podbił Wschód. Państwa z opieką społeczną zostały objete przez Zachód i  postkolonializm Południa,  a Milton Friedman i jego mentor ,Friedrych Hayek, cierpliwie chronili rozwój kapitalizmu przed wpływem Keynezyjskim   prubującego  wprowadzić ogólne bogactwo społeczeństw opartych na sprawiedliwym podziale ( Znowu tą część teraz wprowadza Prezydent USA Barrack Obama ).

Najwiekszy bład , moim zdaniem polega na tym że „ mozna jest robić dobrze używając cudzych pieniędzy”- pisał  w 1975 roku Friedman  do Pinechota Tylko kilku słuchało , kazdy inny myslał że rząd może robić dobrze uzywając cudzych pieniędzy.  W tym czasie  Friedman został opisany w  Time jako szkodliwy wróżbita , a zamieniony pózniej w  przez kilku - w proroka.

 W końcu po dekadach przebywania na manowcach nadszedł czas  Margaret Thatcher która ogłosiła go „intelektualnym bjownikiem wolności” i  Ronald Reagan który pokazywał się z kopia KAPITALIZMU I WOLNOSCI, jako manifestem Friedmana w czasie swej kampanii wyborczej. Nareszcie pojawili sie polityczni liderzy , pragnący urzeczywistnić  nieskarzona idee czys-

tego wolnego rynku. Zgodnie z oficjalna historią, gdy Reagan i Thatcher wprowadzili   to demokratycznie poprzez wybory,  stało się to tak oczywiste że gdy dyktatury zaczęły upadać począwszy od Manili do Berlina – masy zaczęły rządać wprowadzenia systemu  Reaganowej gospodarki  razem z Big Mack  u  siebie.  Jak upadł ZSRR , ludzie „ diabelskiego imperim” badzo byli chętni na wprowadzenie Friedmanskiej rewolucji   co spowodowało  na włączenie sie w ten proces Chin gdzie komuniści zamienili sie nagle w kapitalistów.  Znaczyło to że korporacje stały się wolne do nieskrępowanego działania nie tylko we własnym kraju ale mogły sie przenosic po całym globie nieskrepowane granicami państw. Teraz istniały tylko dwa porozumienia na świecie : politycy powinni być wybierani  n a ekonomia prowadzona według praw Friedmana.  Był to , jak to ujął Francis Fukujama „ koniec historii”- „koniec ludzkiej ideologicznej ewolucji”.  Kiedy Friedman umarł  magazyn FORTUNE pisął że „ on miał w sobie falę historii” ; rezolucję uchwalono w Kongresie USA ze „ był on najwiekszym bojownikiem wolności , nie tylko w ekonomii ale w ogóle”; Gubernator Kalifornii, Schvarrzenegger dzień 29 Stycznia 2007 jako dzień Friedmana w całym Stanie i wiele  miast uczyniło to samo. Nagłowek w The Wall Street Journal brzmiał : „CZŁOWIEK WOLNOŚCI”.

 Ta książka jest wyzwaniem  dla oficjalnej wersji  że  triumfujący kapitalizm  zrodził się z wolności , że wolny nieskrępowany rynek istnieje bezkolizyjnie z demmokracja.  Zamiast tego udowodnie tu że ten kapitalizm został wprowadzony przy zastosowaniu nieludzkich okrutnych tortur i odchylen  tak na całych społeczeństwach jak i na poszczególnych osobach. Historia współczesnego wolnego rynku – lepiej okraeslanego jako korporacyjność- była napisana szokiem.

 Cel jest ogromny.  Korporacjonalizm jest w szczycie swych osiągnięć : zajmowanie złóż ropy naftowej w krajach arabskich – dotychczas poza ich zasięgiem z ostanio próba zamachu na Rosję  i jej naturalne surowce -poprzez atak Gruzji na Osetie  w celu  wciągnięcia Rosjii  dla rozpoczecia IIIWojny Światowej  ktora została udaremniona szybką akcja Putina i niespodziwanym dla  kompleksu wojny w  USA- wyborem na Prezydenta Baracka Obamy. Pierwsza część tego niestety wymknęła im sie zpod kontroli – wzbudzenie globalnej recesji która miał rzucić ludzkość w morze nienawiści  podsycającej III Wojnę Światowa dla likwidacji milirdów ludzkich istnień – obróciła sie przeciwko jej  projektantom tj.. korporacjom których istnienie jest teraz ratowne przez znienawidzone przez nie rządy ( Tylko w USA Prezydent desygnował 1,5 biliona dolarów dla wykupu ich długów )

Poniewaz  obecnie nie ma wymagań uzgadniania poczynan ze społeczeństwem – osiagniecie celow korporacji jest prowadzone wiekszą ilościa katastrof .  Wszystko to , starnnie ukrywane dotychczas ukazało się w pełni w realizacji Administracji Busha gdy wykozystali 9/11  i tylko minimalnie reprezentuje zakres  tortur i okrucieństw stosowanych przez ostatnie 50 lat dla wprowadzenia wolnego rynku. Katastrofy zaś sa tylko namiastką , szeroko rozreklamowanej  propagandy – gdyż masowe użycie przemocy jest stosowane indywidualnie i starannie ukrywane a w prasie pojawia sie tylko wzminka o „zniknieciu” tego czy owego osobnika . A wszytko to tylko po to aby wyzwolic korporacje zpod kontroli społeczeństw poprzez ich rządy. Jakikolwiek protest w tej akcji powinien być prowadzony bardzo ostrożnie.  Dla ochrony interesów  korporscji jest  bardzo łatwo opanować aktywistów , poddać ich torturom , kompletnej izolacji lub -nawet bardzo często likwidacji.

Jest Także prawdziwy fakt, że pewne ideologie  które mają chrakter absolutu- wymagaja czystych pól dla swego działania , a więc likwidacji stanu istniejacego. Istniejący świat musi być wymazany, a to prowadzi do metod siłowych lub poprzez kataklizymy przyrody- naturalne lub robione przez człowiak tj. poprzez wojny ( np. imitacja Tsunami wzbudzonym przez ładunek jadrowy zlokalizowany w podmorskim gruncie). Pod pretekstem zaś wprowadzenia wolnego rynku – dokonuje się najazdu na wolny suwerenny kraj i okupuje się jego surowce. ( Dotychczas USA pożyczało pieniądze od Chin aby kupić ropę od Arabów).

 Zwykle jest to dzieło religii która prowadziła grupy ludzkie do wprowadzaenia u innych  „czystych” wierzeń  i dlatego zmiatano z powierzchni ziemi całe cywilizacje. Jednak od czasu upadku ZSRR stała się  powszechna prawda  o masowych zbrodniach komunizmu.  Informacja sowiecka została udostępniona do liczenia ofiar komunizmu  zamorodwanych poprzez  stosowanie  głodu, obozów pracy i zamachy. Proces ten rozpalił umysły na calym świecie dla ustalenia ile rzeczywiście było ofiar : Stalina  ( 70 milionow – w/g Sołżenicyna),  plus Ceausescu , Mao i Pol Pota i w krajach Wchodniej Europy.

„Na krwi i ludzkich kościach   budował sie komunizm narzucając toralna  represje sponsorowaną  przez rząd - pisze S. Courtpis ,  w swej książce „CZARNA KSIEGA KOMUNIZMU”   gdzie okresla liczbe ofiar na ok.  100 milionów – co jest wielokrotnie zaniżona liczbą. „ Czy ideologia jest winna ?” Oczywiscie nie jest .  Nie dowodzi iż wszelka odmiana komunizmu prowadzi do ludobójstwa- jak to niektórzy twierdzą, była to wina interpretacji  doktryny, dyktatorstwo, które doprowadziło do stalinizmu i obozów reedukacyjnych Mao i Pol Pota. Dyktatorski komunizm powinien zniknąć nawet ze stadium badawczego – na zawsze.  Lecz jak  się ma do tego dzisiejsza krucjata  za wolnym rynkiem?:”  Przewroty, wojny, szlachtowanie mas ludności  aby zainstalować pro- korporacyjne reżimy nigdy nie były traktowane jako kryminalne przestępstwa kapitalistów, lecz spisywano tylko je jako ekscesyjne dyktatury , jako gorący front Zimnej Wojny”  a teraz jako niekończące sie woiny z terrorem. Najbardziej uparci przeciwnicy korporacjonalizmu są eliminowani ( mordowani), tak jak w Argetynie w latach 70 tych czy w Iraku teraz, represje  te sa zaś tłumaczone walką z komunizmem lub wojna z terrorem- prawie nigdy jako metoda wprowadzenia czystego kapitalizmu czyli globalizmu.

Nie argumentuję ze wszystkie formy  wprowadzenia wolnego rynku są gwałtowne. Jest całkiem możliwe  istnienie wolnego rynku wprowadzonego humanitarnie i niekoniecznie o takiej nadzwyczajnej czystości kapitalizmu. Wolny rynek może wspołistnieć z publicznymi szkołąmi, bezpłatną służba zdrowia, a nawet zanczny segment gospodarki może być prowadzony przez państwo - jak np. surowce typu ropa itp. Jest całkiem możliwe , aby korpoacje płaciły pracownikom żetelne  pensje i pozwalały na istnienie związków zawodowych a rzad może opodatkować korporacje tak aby uczciwiej rozdzielac bogactwo wytwarzane przez ludność tak aby horendalne zyski korporacji zredukować. Po Wielkiej Deoresji , Keynes własnie taką mieszaną ekonomię proponował –  Nowy Lad - rewolucję ktorą rozprzestrzeniono po świecie Zachodnim.

Był to dokładnie ten system , zbalansowanej ekonomii w społeczeństwie – system który Friedman zdemontował , kraj po kraju doprowadzając do globalnej gospodarki która obecnie przekształciła sie w globalny kryzys – najwiekszy w historii ludzkości.  Już zauważyliśmy wcześnie że zrobiono ten kryzys aby wywołać III Wojnę Światową .  Patrząc na to dziś – mozna zauważyć ze Chicagowska Szkoła  ekonomii  ma wiele wspólnego z ludobójczymi ideologiami zdeformowanych odmian komunizmu.: budowa jakiegoś nadzwyczajnie czystego systemu  i zmuszanie torturami , strachem i zgrozą na przejęcie go przez społeczeństwo. Pragnienie   boskiej czustości wolnego rynku jest powodem dlaczego wprowadzenie go zbiega sie z katastrofami i opresją społeczeństw. Nieapokaliptyczna rzeczywistość korporacjom nie wystarcza dla ich ambicji- oni potrzebują „czystego pola”. Przez 35 lat kontreewolucji Friedmana tylko taka wolnośc i możliwości są mozliwe gdy nastę puje jakiś kataklizm – kiedy ludzie z ich upartymi zwyczajami, ciagłymi rządaniami , sa zmieceni z drogi – a więc momenty gdy demokracja jest przez wszystkich widziana jako niemozliwość.

 Nawiedzeni terapia szoku, są  przekonani że tylko wielkie  załamanie – powódż, wojna , atak terrorystyczny, transformacje ustrojoowe - może stworzyć taki rodzaj pustki – czyste pola – którego oni potrzebują.   Są to  momenty kiedy my społeczeństwo - jesteśmy tak załamanui, psychicznie martwi, i fizycznie bez gruntu pod nogami –momenty kiedy ci artyści ludzkiego  fleszu i rabunku zaczynają działąnie. Droga do nikąd tego kapitalizmu - opartego na  niekontrolowanej chciwości korporacji ,opartego na nieuzasdnionej wyłączności do  zysku w operacjach gospodarczych właśnie się zakończyła – mamy teraz od końca 2008 roku ogólnoświatową depresje – a nieomylni , najzdolniejsi , na kolanach proszą o pomoc swoich rzadów – prosza o wspołudział społeczeństw w kierowaniu i finasowaniu ich gospodarki!

 

Opracowano na podstawie „ The Shock Doctrine”, autorki NAOMI KLEIN   oraz istniejacej  sytuacji gospodarczej na swiecie w 2009 roku.