KWW i Partie lub stowarzyszenia i  informacje

 

bszewczyk@yahoo.com, bzietek@wzz.org.pl, ,  bpras@psl.org.pl, monika@psl.org.pl, biuronkw@psl.org.pl, biuro.prasowe@upr.org.pl, sekretariat@lpr.pl , info@lpr.pl, januszdobrosz@wp.pl, samoobrona@samoobrona.org.pl,

piotr.strzembosz@prawicarzeczypospolitej.org, lech.luczynski@prawicarzeczypospolitej.org, ryszardgalla1@o2.pl,    ryszard-jarznicki@o2.pl , www.zajazduwitaszka.com.pl, @partiakobiet.org.pl,

 przewodniczaca@partiakobiet.org.pl,

1.    PPP Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Al. Wyzwolenia 18 -00-570 Warszawa,PW Janusz StefanAnioł, tel. 032-253-70-99, bzietek@wzz.org.pl,

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, ul. Kopernika 36/40 -00-924 Warszawa ,PW Józef Szczepańczyk, fax: 22 654 35 82,  bpras@psl.org.pl, monika@psl.org.pl, biuronkw@psl.org.pl,

 

3. Komitet Wyborczy Wyborców Samoobrona Andrzeja Leppera,

 

4. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, ul. Nowy Świat 41; 00-042 Warszawa, Piotr Malinowski, (22) 826-85-45,  biuro.prasowe@upr.org.pl

 

5. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, ul. Hoża 9 ;00-528 Warszawa, Arnold Witold Masin, sekretariat@lpr.pl , info@lpr.pl

 

6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko – Piast, Al. Ujazdowskie 26/27 ;

00-478Warszawa,Waldemar  Strzeżek, tel/fax. 022 629-55-93, januszdobrosz@wp.pl ,

 

7. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, Al. Jerozolimskie 30 IIIp.;00-024 Warszawa, Bogdan Socha, tel.: (22) 625 04 72 fax: (22) 625 04 77, samoobrona@samoobrona.org.pl,

 

8. Komitet Wyborczy Związek Słowiański, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10 ;  00-634 Warszawa, Włodzimierz Rynkowski, tel/fax: (22) 825-32-96,

9. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej, ul. Wałowa 1a ;  37-450 Stalowa Wola. Piotr Strzembosz, 0-605 053-663, (0-22) 392-7740 piotr.strzembosz@prawicarzeczypospolitej.org, lech.luczynski@prawicarzeczypospolitej.org,

10. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna,  ul. Partyzantów 920-050 Piaski k. Lublinia, Ryszard - Walenty Jarznicki,

11. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Polsce, ul. Batalionu Parasol 9/103 ;  45-290 Opole, Ryszard Galla,  604-864-664, ryszardgalla1@o2.pl

12 Komitet Wyborczy  Libertas, Al. Ujazdowskie 22/3 , 00-748 Warszawa ;  Daniel Mirosław Pawłowiec, tel. (+48) 22 821-94-30   fax. (+48) 22 821-95-4813,  

 

13. Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy. ul. Samolotowa 7/90 -03-984 Warszawa, Jan Gustaw Grudniewski, 0601 361 962,

14 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna, Brzóza, ul. Radomska 17 ;  26-903 Głowaczów;  Wojciech Bolesław  Węgrzycki, . 0602 48 74 28, tel/fax (022) 785 02 02,  ryszard-jarznicki@o2.pl ,
www.zajazduwitaszka.com.pl

 

 

NIE DO PRZYJĘCIA JEST TWIERDZENIE , ŻE PO UPADKU KOMUNIZMU JEDYNĄ ALTERNATYWA JEST KAPITALIZM”        JPII

 

1. PPP Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Al. Wyzwolenia 18 -00-570 Warszawa,PW Janusz StefanAnioł, tel. 032-253-70-99, bzietek@wzz.org.pl,

40-009 Katowice,
ul. Warszawska 19.
tel. 032-253-70-99
bzietek@wzz.org.pl

 

Przewodniczący Polskiej Partii Pracy

Bogusław Zbigniew Ziętek   ur. 1964  technik.

Reasumując najważniejsze punkty programu, który chcemy jako Polska Partia Pracy realizować to:

·      Praca dla każdego.

·      Wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy z zachowaniem dotychczasowej płacy.

·      Godziwa płaca za pracę.

·      Minimalna płaca gwarantowana na poziomie 68% średniej krajowej.

·      Zwolnienie emerytów i rencistów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

·      Weryfikacja prywatyzacji.

·      Natychmiastowe wycofanie wojsk polskich z Iraku

 

 

Głogów

Aleja Wolności 11
III piętro, pok. nr 5
Patryk Kosela
502-404-559


Świdnica

Rynek 39/40
Piotr Sajak: 606478205


Wrocław

ul. Piłsudskiego 95 (I p.)
Piotr Lewandowski 886-87-43-05
Ewa Groszewska 606-668-564
Tomasz Adamski 502-730-259


Wałbrzych

ul. Słowackiego 9
58-300 Wałbrzych
dyżur: każda środa, od 15-tej do 17-tej
tel: 074-842-60-94, Adam Sulich, tel. 695-998-049

 

 

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, ul. Kopernika 36/40 -00-924 Warszawa ,PW Józef Szczepańczyk, fax: 22 654 35 82,  bpras@psl.org.pl, monika@psl.org.pl, biuronkw@psl.org.pl,

 

 

Pawlak Waldemar

Prezes PSL

 

 

Bury Jan

Wiceprezes NKW PSL

 

 

Fedak Jolanta

Wiceprezes NKW PSL

 

 

Kierzkowska Ewa

Wiceprezes NKW PSL

 

 

Sawicki Marek

Wiceprezes NKW PSL

 

Klub Poselski PSL
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel.: 22 694 23 21
fax.: 22 694 17 73
e-mail:kp-psl@sejm.pl

 

 

 

 

Wydzial organizacyjny i wspólpracy z terenem
tel.:22 620 60 26, 620 60 28
fax.:22 620 60 26
e-mail: monika@psl.org.pl

 

 

 

 

Biuro Prasowe PSL
tel., fax: 22 654 35 82
e-mail: bpras@psl.org.pl

 

 

 

 

Sekretariat
tel.: 22 620 60 20
fax.: 22 654 35 83
e-mail: biuronkw@psl.org.pl

 

 

 

 

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL
ul.
Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

 

 

 

 

PHProjekt i linki do stron internetowych
tel.: 22 654 38 49
e-mail:o.banasiak@psl.org.pl

 

3. Komitet Wyborczy Wyborców Samoobrona Andrzeja Leppera,

 

4. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, ul. Nowy Świat 41; 00-042 Warszawa, Piotr Malinowski, (22) 826-85-45,  biuro.prasowe@upr.org.pl

 

http://www.upr.org.pl/main/artykul.php?strid=1&katid=79&aid=400

 

Deklaracja Programowa

UNIA POLITYKI REALNEJ służyć ma łączeniu praktycznych wysiłków tych, których wiele dzieli - ale i wiele łączy. Nie chcemy doprowadzić do ujednolicenia postaw: sądzimy, że UNIA będzie pepinierą różnych ugrupowań politycznych mieszczących się w tradycyjnym kręgu konserwatystów, liberałów, ludowców, monarchistów i narodowców.

 

 

Biuro Prasowe Unii Polityki Realnej


Tel./Fax.: (22) 826-85-45
E-mail:    biuro.prasowe@upr.org.pl

Adres:     ul. Nowy Świat 41 
              00-042 Warszawa

 

Prezes
Bolesław Witczak
e-mailskype
telefon+48 602 333920

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy jedyną partią ideową, utrzymującą się wyłącznie ze składek i darowizn.
Jeśli popierasz nasze idee, prosimy o wsparcie finansowe (tylko od osób fizycznych)
nr konta: 62 1140 1010 0000 5486 1800 2001

Fundusz Wyborczy Unii Polityki Realnej 07 1140 1010 0000 5486 1800 2021

 

 

5. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, ul. Hoża 9 ;00-528 Warszawa, Arnold Witold Masin, sekretariat@lpr.pl , info@lpr.pl

 

6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko – Piast, Al. Ujazdowskie 26/27 ;

00-478Warszawa,Waldemar  Strzeżek, tel/fax. 022 629-55-93, januszdobrosz@wp.pl ,

Janusz Dobrosz

Data założenia

12 października 2008

Adres siedziby

ul. Wiejska 16 lok. 4/23
00-490 Warszawa

Ideologia polityczna

chrześcijańska demokracja, narodowa demokracja, narodowy katolicyzm, patriotyzm, agraryzm, narodowy konserwatyzm, neokonserwatyzm, Europa Ojczyzn

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

LISTY DO POBRANIA:

Drukuj

E-mail

 

Okręg wyborczy nr 1 (obszar województwa pomorskiego)

Okręg wyborczy nr 2 (obszar województwa kujawsko-pomorskiego)

Okręg wyborczy nr 3 (obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego)

Okręg wyborczy nr 4 (obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego)

 

 

ul. Karłowicza 4, pok. 100

20-027 Lublin

 

081 532 44 46

081 532 44 46

 

Naprzód Polsko i Stronnictwo Piast zawarły w niedzielę umowę o współpracy politycznej i programowej oraz o wspólnym starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

25 stycznia 2009 w Warszawie odbył się kongres programowy ugrupowania. Podpisano deklarację współpracy ze Stronnictwem "Piast" oraz zdecydowano o wspólnym starcie obydwu partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

7. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, Al. Jerozolimskie 30 IIIp.;00-024 Warszawa, Bogdan Socha, tel.: (22) 625 04 72 fax: (22) 625 04 77, samoobrona@samoobrona.org.pl,

 

NIE DO PRZYJĘCIA JEST TWIERDZENIE , ŻE PO UPADKU KOMUNIZMU JEDYNĄ ALTERNATYWA JEST KAPITALIZM”        JPII

 

 

Biuro Krajowe Partii:

al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa
tel.: (22) 625 04 72
fax: (22) 625 04 77
samoobrona@samoobrona.org.pl

Biuro Krajowe Związku:

ul. Marszałkowska 84/92 lok.121
00-514 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Biuro Klubu Parlamentarnego:

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel.: (22) 694 25 83
fax: (22) 694 26 06
samoobrona@samoobrona.org.pl

 

8. Komitet Wyborczy Związek Słowiański, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10 ;  00-634 Warszawa, Włodzimierz Rynkowski, tel/fax: (22) 825-32-96,

Związek Słowiański

ul.Jaworzyńska 8/10
00-634 Warszawa

tel/fax: (22) 825-3296

Związek Słowiański (ZS) – polska partia polityczna założona 3 sierpnia 2006 (wywodząca się ze stowarzyszenia o tej samej nazwie, założonego 6 lipca 2004), której liderem jest Włodzimierz Rynkowski. Do tej pory partia brała udział w wyborach do samorządów 12 listopada 2006 oraz w wyborach do Sejmiku województwa podlaskiego 20 maja 2007[1]. Zamierzała startować w wyborach parlamentarnych w 2007 r., jednak nie zarejestrowała żadnego kandydata.

Według deklaracji: "Związek Słowiański broni praw i interesów Narodu Polskiego oraz dba o zachowanie jego słowiańskiej tożsamości. Cele swoje realizuje przez aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.[2]" Partia sprzeciwia się umiejscowieniu w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej, a sojuszników Polski upatruje raczej w europejskich krajach byłego bloku wschodniego.

 

9. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej, ul. Wałowa 1a ;  37-450 Stalowa Wola. Piotr Strzembosz, 0-605 053-663, (0-22) 392-77-40, piotr.strzembosz@prawicarzeczypospolitej.org, lech.luczynski@prawicarzeczypospolitej.org,

Krajowe Biuro Prawicy Rzeczypospolitej

ul. Wspólna 61
00-687 Warszawa
kom.: 791015566
Godziny: 16.00-20.00Lech Łuczyński
Zastępca Sekretarza Prawicy
Pełnomocnik do spraw organizacji struktur Prawicy

kom.: 791015566
e-mail: lech.luczynski@prawicarzeczypospolitej.org
# w celu lepszego kontaktu proszę dołączyć do wiadomości telefon kontaktowy i miejscowość (powiat/gminę)


Piotr Strzembosz
Rzecznik Prasowy Prawicy Rzeczypospolitej
kom.: 0-605 053-663, (0-22) 392-77-40
e-mail: piotr.strzembosz@prawicarzeczypospolitej.org


Michał Wojutyński
Biuro Prasowe Prawicy Rzeczypospolitej
kom.: 691491864
e-mail: michal.wojutynski@prawicarzeczypospolitej.org

rawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku.

Powstanie partii ogłosił Marszałek Sejmu Marek Jurek: Wszyscy byliśmy posłami Prawa i Sprawiedliwości, ale zorientowawszy się (podczas ubiegłotygodniowych głosowań nad zmianami w Konstytucji w sprawie ochrony życia) na jakie przeszkody może napotkać realizacja naszych przekonań, decydujemy się utworzyć nowe ugrupowanie chrześcijańsko-konserwatywne. Polityka jest kwestią przekonań i chcemy realizować swoje przekonanie nie w sposób kontrolowany, ale poprzez własną działalność i z własnego mandatu społecznego.

Razem z Markiem Jurkiem decyzję o budowaniu Prawicy Rzeczypospolitej podjęli posłowie Marian Piłka, Małgorzata Bartyzel, Artur Zawisza, Lucyna Wiśniewska i Dariusz Kłeczek.

 

10. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna,  ul. Partyzantów 920-050 Piaski k. Lublinia, Ryszard - Walenty Jarznicki,

 

11. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Polsce, ul. Batalionu Parasol 9/103 ;  45-290 Opole, Ryszard Galla,  604-864-664, ryszardgalla1@o2.pl

 

12 Komitet Wyborczy  Libertas, Al. Ujazdowskie 22/3 , 00-748 Warszawa ;  Daniel Mirosław Pawłowiec, tel. (+48) 22 821-94-30   fax. (+48) 22 821-95-4813,  

Libertas Polska (LP) – polska prawicowa partia polityczna, założona 1 lutego 2009, zarejestrowana przez sąd okręgowy w Warszawie 24 lutego 2009 (w miejsce zarejestrowanej w 2007 przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej partii "Lewica i Demokraci"[1]). Jest polskim oddziałem ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia Libertas. Liderem Libertas Polska jest irlandzki biznesmen Declan Ganley. Wiceprezesami są: były poseł LPR i były sekretarz stanu w kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego Daniel Pawłowiec oraz były poseł PiS i Prawicy Rzeczypospolitej Artur Zawisza. Partia zapowiada start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009[2]. Jej głównym celem jest odrzucenie traktatu lizbońskiego i poparcie dla Europy Ojczyzn.

Libertas Polska współpracuje z Ligą Polskich Rodzin. Możliwy jest wspólny start obydwu ugrupowań w wyborach do Europarlamentu.

Struktura i działacze

Prezes:

Wiceprezesi:

W Libertas Polska działają też m.in. byli liderzy partii "Lewica i Demokraci", którą LP zastąpiło w ewidencji partii politycznych (jak byli działacze LPR: wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej Cyprian Gutkowski oraz Sebastian Jargut)[1].

Do ugrupowania należał również eurodeputowany Sylwester Chruszcz (wybrany z listy LPR, członek grupy Unia na rzecz Europy Narodów) po wystąpieniu z Naprzód Polsko, jednak wkrótce opuścił partię.

Z Libertas Polska współpracuje Roman Giertych, jednak nie należy on do tego ugrupowania[1].

13. Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy. ul. Samolotowa 7/90 -03-984 Warszawa, Jan Gustaw Grudniewski, 0601 361 962,

Polski Ruch Uwłaszczeniowy jest politycznym wyrazicielem 9-ciu milionów Polaków, którzy 18 lutego 1996 roku w referendum uwłaszczeniowym wypowiedziało się za uwłaszczeniem. Postawiliśmy sobie zadanie przygotowanie koncepcji takiej przemiany ustrojowej: aby z minionego totalitarnego socjalizmu, charakteryzującego się potężną własnością państwową i równym ubóstwem obywateli, przekształcić Polskę w ustrój demokracji obywatelskiej, wyróżniający się równowagą pomiędzy silną własnością państwową a również mocną i stabilną pozycją materialną obywateli. Dokonać to powinny władze Polski poprzez mądre i odpłatne jedynie po kosztach administracyjnych, przekazanie połowy państwowego majątku produkcyjnego w ręce obywateli. Nazywa się to powszechnym uwłaszczeniem.

Przewodniczący: Mgr inż. Jan G. Grudniewski  tel. 0601 361 962
 Adres do korespondencji: 03-984 Warszawa, ul. Samolotowa 7/90
 Biura Zarządu Krajowego: 00-975 Warszawa, ul. Smolna 40/304
                                     
Społeczne Biuro Prawne ds. Uwłaszczenia i Obrony Lokatorów przed Eksmisją "na  bruk":
00-975 Warszawa, ul. Smolna 40/304

14 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna, Brzóza, ul. Radomska 17 ;  26-903 Głowaczów;  Wojciech Bolesław  Węgrzycki, . 0602 48 74 28, tel/fax (022) 785 02 02,  ryszard-jarznicki@o2.pl ,
www.zajazduwitaszka.com.pl

 

SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA
ul. Lercha 5     -05-152 Czosnów
Przewodniczący: tel. 0604 36 77 34 Zastępca: tel. 0602 48 74 28, tel/fax (022) 785 02 02
Zastępca: tel. 0508 31 67 68, tel. (081) 582 16 16,
ryszard-jarznicki@o2.pl
www.zajazduwitaszka.com.pl

Samoobrona Patriotyczna

Nasza partia wyrasta z tradycji ruchu niepodległościowego, domaga się realizacji nigdy niespełnionych postulatów pierwszej Solidarności, przeciwstawia się wyprzedaży majątku narodowego i traktowaniu Polaków jak mniejszość narodową we własnym kraju. Głównymi zasadami naszego programu są:

 • sprzeciw wobec dzikiego kapitalizmu
 • gospodarka narodowa oparta na zgodnej z nauczaniem Jana Pawła II społecznej gospodarce rynkowej,
 • poszanowanie dla chrześcijańskich korzeni polskości i dorobku kulturalnego naszego narodu,
 • oparcie życia społecznego i politycznego na zasadach tolerancji i rzeczywistym pluralizmie poglądów i postaw Polaków,
 • kierowanie się w działaniu prawdziwą uczciwością, zwalczanie przejawów korupcji, nieudolności i marnotrawstwa,
 • realizm w polityce zagranicznej, unikanie angażowania Polski w konflikty międzynarodowe oraz utrzymywanie jak najlepszych stosunków ze wszystkimi państwami

Oczywiście nasz program w wielu punktach jest zbieżny z programem innych partii i jest to podstawą do współdziałania na rzecz dobra Polaków i rozwoju naszej Ojczyny.

Samoobrona Patriotyczna – polska partia polityczna założona przez byłych działaczy Samoobrony RP, zarejestrowana 10 lipca 2007 przez sąd okręgowy w Warszawie.

Partia wystartowała w wyborach parlamentarnych w 2007, tworząc własny komitet wyborczy. Zajął on ostatnie, 10. miejsce spośród wszystkich komitetów, rejestrując listę do Sejmu jedynie w okręgu lubelskim (uzyskał 2531 głosów). Do Senatu komitet wystawił 2 kandydatów:

Leszek Michał Barwiński – w okręgu wyborczym Lublin (otrzymał 24 856 głosów, zajmując 11. miejsce spośród 14 kandydatów),

Leszek Sułek (bezpartyjny, poseł V kadencji z ramienia Samoobrony RP, następnie Ruchu Ludowo-Narodowego) – w okręgu wyborczym Kielce (otrzymał 23 833 głosy, zajmując 9. miejsce spośród 11 kandydatów).

Władze partii w momencie rejestracji

Przewodniczący: Marian Frądczyk

Wiceprzewodniczący:Ryszard Geryk ,Ryszard Walenty Jarznicki[1]  Zbigniew Witaszek (poseł IV kadencji z ramienia Samoobrony RP, następnie niezrzeszony)

15.Komitet Wyborczy Partii Kobiet,  ul. Kanonia 24/26 lok. 2  -00-278 Warszawa
telefon: (+48) 664 644 434, pr@partiakobiet.org.pl, przewodniczaca@partiakobiet.org.pl , tel. 604 262 627,

Siedziba

ul. Kanonia 24/26 lok. 2
00-278 Warszawa
telefon: (+48) 664 644 434

Dyżury w siedzibie głównej:
czwartki, godz: 17 - 19, członkinie Partii Kobiet
wtorki, godz. 17-19, członkinie Fundacji Polska Jest Kobietą

info@partiakobiet.org.pl - główne konto do kontaktów / Justyna Wojciechowska

Anna Kornacka – Przewodnicząca Partii Kobiet
przewodniczaca@partiakobiet.org.pl , tel. 604 262 627

Katarzyna Modrak – Rzeczniczka Prasowa Partii Kobiet, pr@partiakobiet.org.pl, tel. 501 695 474

Agnieszka Starzyk-Urbańska – Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, koordynatorka regionów
organizacja@partiakobiet.org.pl - tel. 501 515 245

Justyna Wojciechowska – Sekretarz Partii Kobiet
sekretarz@partiakobiet.org.pl

Anna Rudnicka – Skarbnik Partii Kobiet
skarbnik@partiakobiet.org.pl

Struktury regionalne Partii Kobiet:

Region Dolnośląski – Przewodnicząca Irena Kamińska (woj. dolnośląskie, woj. opolskie), tel. 606 204 553 , r.dolnoslaski@partiakobiet.org.pl

Region Kujawsko-Pomorski – Przewodnicząca Maria Pierzchała (woj. kujawsko-pomorskie, woj. warmińsko- mazurskie)
tel. 606 880 268, r.kujawsko-pomorski@partiakobiet.org.pl

Region Łódzki – p.o. przewodniczącej Krystyna Kwapisiewicz (woj. łódzkie) tel.661 731 251, r.lodzki@partiakobiet.org.pl

Region Małopolski – Przewodnicząca Małgorzata Bielawska (woj. małopolskie, woj. podkarpackie)
tel. 502 393 264, r.malopolski@partiakobiet.org.pl

Region Mazowiecki – Przewodnicząca Agnieszka Tomaszewicz (woj. mazowieckie, woj. lubelskie, woj. podlaskie), tel. 601 806 513, r.mazowiecki@partiakobiet.org.pl.        Kontakt w siedzibie głównej: ul. Kanonia 24/26 lok. 2, Warszawa, tel.: (+48) 664 644 43; w czwartki, godz: 17 - 19, dyżurują członkinie Partii Kobiet, wtorki, godz. 17-19, dyżurują członkinie Fundacji PJK

Region Pomorski - Przewodnicząca Anna Nowicka (woj. pomorskie)
tel. 508 617 420, r.pomorski@partiakobiet.org.pl

Region Śląski – Przewodnicząca Katarzyna Tobór-Osadnik, (woj. śląskie) tel. 503 045 699, r.slaski@partiakobiet.org.pl

Region Świętokrzyski – Przewodnicząca Grażyna Szkonter, (woj. świętokrzyskie), tel. 600 005 334, r.swietokrzyski@partiakobiet.org.pl

Region Wielkopolski – Przewodnicząca Arleta Olbrot-Brzezińska (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie), tel. 668 264 614, r.wielkopolski@partiakobiet.org.pl

Region Zachodniopomorski – Przewodnicząca Marta Marska-Błahy (woj. zachodniopomorskie), tel. 500 603 799, r.zachodniopomorski@partiakobiet.org.pl

MANIFEST

Polska jest Kobietą

Politycy zmieniają się, odchodzą z rządu, a kwestia polepszenia warunków życia kobiet i ich praw zostaje niezmieniona. Dlatego uważam, że kobiety powinny założyć własną partię, bez względu na to czy mają lewicowe czy prawicowe poglądy. Kobiety, które są aktualnie w parlamencie nie reprezentują wystarczająco naszych interesów. Tkwiąc w sporach ideologicznych nie załatwimy nawet tego minimum spraw dotyczących nas wszystkich i najbardziej bezbronnych - dzieci.

 • opieki medycznej nad kobietami (zwłaszcza w okresie ciąży, porodu, badań okresowych)
 • przyznanie nie jałmużny, ale godnych zasiłków wystarczających na wychowanie dziecka w ubogich rodzinach
 • zlikwidowanie domów dziecka na rzecz domów rodzinnych
 • wyrównanie płac z mężczyznami
 • zaostrzenie kar w przypadku maltretowania kobiet, gwałtu czy zmuszania do prostytucji
 • realna polityka prorodzinna
 • opieka nad samotnymi matkami
 • edukacja seksualna
 • refundacja środków antykoncepcyjnych i leczenia niepłodności
 • możliwość samostanowienia w kwestiach planowania rodziny

Nowoczesne państwo, to już nie tort, z którego ktoś chce wyszarpać swój kawałek kosztem innych grup. To elastyczny mechanizm dostosowujący się do zmian społecznych. Dzięki nim w europejskich krajach anglosaskich czy skandynawskich modernizuje się gospodarka i model opieki socjalnej. Polegający na zdobytym doswiadczeniu, że taniej zapobiegać niż ponosić koszty złej polityki społecznej. Według badań socjologicznych, jeśli nie ingeruje się w życie dzieci zanim ukończą pięć lat, na całe życie utrwalają się w nich negatywne wzorce spoleczne. Nasze żądania mają doprowadzić do reform skostniałego państwa, unowocześnieniu go tak, by nasze dzieci miały podobne warunki do rozwoju jak w nowoczesnych krajach Unii Europejskiej.

Chodzenie z pikietami pod sejm, manifestacje, zbieranie podpisów, są szlachetną i heroiczną formą protestu, ale jak widać nieskuteczną. Dlatego kobiety powinny wejść do sejmu. Stworzyć realną siłę nacisku politycznego - partię. Nie musimy się tylko buntować, żyjemy w demokracji i możemy sięgnąć po swoje prawa zgodnie z zasadami państwa demokratycznego. Wierzę, że się to nam uda i kobiety bedą miały w nowym parlamencie partię reprezentującą swoje interesy.

Polepszenie losu kobiet jest w interesie naszego kraju, więc każdy świadomy tego mężczyzna jest wśród nas mile widziany! Ich ilość w zarządzie partii będzie wyznaczona przez parytet. Ważne są nie cechy płciowe, ale cechy umysłu - przekonanie, że zmodernizowanie Polski jest możliwe przez polepszenie losu kobiet.

Manuela Gretkowska