XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

 Fundacja Polonia <klubpolonia@poczta.fm>

AddSaturday, April 25, 2009 11:42:44 AM

To:bszewczyk@yahoo.com

 

Szanowny Panie Bohdanie,

W imieniu Zarzadu Fundacji Polonia pozwalam sobie przesłac informacje na temat tegorocznej, XIII Swiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii (w zalaczniku), ktora mam nadzieje, znacie juz Panstwo z lat ubiegłych. Prosze mi wybaczyc pisownie, pomijam znaki polskie ze wzgledu na rozne programy ktorymi sie Panstwo poslugujecie w swoich krajach.

 

Laczac najserdeczniejsze pozdrowienia pozostaje z szacunkiem - Krzysztof Strecker - Wiceprezes Zarzadu Fundacji Polonia

 

Infonurt2 : jak ktos tam bedzie nie sprawdzi czy to jest kolejna agencja Kiszczaka , czy normalna sprawa

wspolpracy gospodarczej ..

Redakcja

 

FUNDACJA POLONIA ZJAZD 6 DO 8  VI 2009

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2009 r.

 

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

6 - 8 czerwiec 2009 r.

 

Szanowni Państwo

 

Jest nam niezmiernie miło zapowiedzieć już po raz 13. Światową Konferencję Gospodarczą Polonii.  Tegoroczna Konferencja odbędzie się w terminie: 6 – 8 czerwiec, i jak przez kilka ostatnich lat będzie składała się z dwóch części:

- część warszawska - przeprowadzona będzie 6 czerwca br. w reprezentacyjnym obiekcie NOT - Warszawski Dom Technika,

- część regionalna - przeprowadzona będzie 7 i 8 czerwca w mieście Toruniu, województwo Kujawsko-Pomorskie.

Podstawowym celem organizacji Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii jest tworzenie przyjaznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz wypracowanie wielowariantowych płaszczyzn bezpośredniej współpracy pomiędzy biznesem polskim, a środowiskami gospodarczymi krajów osiedlenia Polonii.

Nasze doświadczenie pokazuje, że Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii bardzo często owocują wieloma konkretnymi przedsięwzięciami i nowymi inicjatywami.

Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii to:

• miejsce i czas na konstruktywne dyskusje – wymiana informacji o istniejących możliwościach, problemach i sposobach pokonywania barier w prowadzeniu działalności na międzynarodową skalę;

• możliwość znalezienia partnera, inwestora do prowadzenia działalności na terenie Polski oraz na rynkach międzynarodowych;

• dialog prowadzony w przyjaznej atmosferze z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych – jako gospodarzy kraju, regionu lokalizowania nowych, przyszłych inwestycji;

• bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z ponad 40 krajów świata.

 

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

odbywać się będzie pod hasłem:

Partnerstwo dla Rozwoju

 

Ufamy, że tegoroczna Konferencja – tak jak dotychczasowe, będzie miejscem konstruktywnych dyskusji, swobodnej wymiany poglądów oraz ciekawym forum spotkań biznesowych osób z całego świata. Pragniemy, aby z Konferencji uczestnicy wyszli usatysfakcjonowani, bogatsi o konkretną merytoryczną wiedzę w zakresie poruszanej tematyki, a nade wszystko – zainspirowani do działania.

Dotychczasowe spotkania zgromadziły przeszło 5000 krajowych i zagranicznych (zwłaszcza  polonijnych ) przedsiębiorców z ponad 40 krajów świata ( m.in. Kanady, RPA, Tajlandii, Japonii, Brazylii,  Francji, Niemiec,  Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy,  Arabii Saudyjskiej, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich ) przyczyniając się do wymiany doświadczeń i nawiązania międzynarodowej współpracy gospodarczej. Wysoką pozycję Konferencji potwierdza udział przedstawicieli najwyższych władz państwowych – Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów. Merytoryczne dyskusje w tak wiarygodnym gronie, są bardzo cenione przez uczestników Konferencji oraz zapewniają ogromne zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych.

 

Założenia merytoryczne Konferencji:

 

Ponieważ promocja Polski w środowisku międzynarodowego biznesu jest ściśle związana z promocją i rozwojem Regionów, pragniemy zaprezentować nasz kraj od tej właśnie strony. Będziemy pokazując dotychczasowe osiągnięcia wskazywali konkretne możliwości inwestycyjne. Poruszane będą również zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, m.in. w kontekście polityki finansowej prowadzonej przez Unię Europejską, promocją Polski i jej regionów oraz turystyką.

 

Innym ważnym tematem będą inwestycje – obecni na Konferencji przedstawiciele samorządów podzielą się swoją wiedzą w tym zakresie – będzie więc mowa o ułatwieniach i ulgach jakie przewidują władze samorządowe poszczególnych regionów dla inwestycji zagranicznych na ich terenie.

 

Kolejną sferą zagadnień będzie wizerunek Polski i polskich marek na świecie. Zostaną przedstawione przykłady rozwijających się i dobrze promowanych polskich firm, a także poruszymy tematykę handlu międzynarodowego, kierunków rozwoju polskiego rynku nieruchomości oraz warunków sukcesu inwestycyjnego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, co powinno mieć istotne znaczenie dla szeroko pojętego środowiska inwestorskiego.

 

Równie ważnym jak poprzednie tematy będzie turystyka i jej wieloaspektowe formy promocji. Ten temat zostanie potraktowany w Programie Ramowym Konferencji w sposób priorytetowy i w konsekwencji powinien przyczynić się do wygenerowania znaczącego dla regionu kujawsko-pomorskiego ruchu turystycznego.

 

Swoistym podsumowaniem ww. tematów będzie zaprezentowanie możliwości pozyskania kapitału w ramach współfinansowanych przez Unię Europejską Projektów, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych Programów, które zapewniają Polsce środki na niespotykaną w naszej historii skalę.

Silną stroną naszych Konferencji jest fakt, że w dyskusji biorą udział przedstawiciele struktur państwowych i samorządowych oraz wybitni znawcy poruszanych zagadnień, którzy przedstawiają nie tylko teoretyczne ujęcie tematów, ale i ich wymiar praktyczny.

     Po zmianie formuły Konferencji, która od 2004 r. przybrała formę bardziej regionalną niż warszawską, Program Ramowy Konferencji każdorazowo opracowywany jest wspólnie z gospodarzami regionu, który został wyłoniony przez Organizatorów do reprezentowania Polski w kolejnej edycji Konferencji. Takie podejście - jak wykazuje praktyka, pozwala włodarzom, podejmującym się roli gospodarza Konferencji, na takie zaprezentowanie swojego regionu, który w sposób spójny i kompleksowy, uwzględniający wieloaspektowe kierunki rozwoju, zapewni zrealizowanie ich wytyczonych i zaplanowanych celów promocyjno-rozwojowych.

Dla zapewnienia powagi oraz prestiżu tegorocznej Konferencji udało nam się pozyskać Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka, który swoim referatem – z mottem przewodnim „Partnership for prosperity”  - zainauguruje nasze spotkanie, przedstawiając oczekiwania oraz preferowane przez Rząd kierunki rozwoju i inwestycji z tym związanych.

Partnerami merytorycznymi części warszawskiej są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, reprezentowane w osobie Podsekretarza Stanu – Pani Katarzyny Sobierajskej oraz Polska Organizacja Turystyczna, którą reprezentować będzie, Prezes – Pan  Rafał Szmytke.

Gospodarz części regionalnej – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przygotowuje wieloaspektową prezentację swojego regionu, wskazując na jego znaczący udział na inwestycyjnej mapie naszego kraju.

Nadmieniamy, że współorganizatorem tegorocznej Konferencji oprócz województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a oprawę kulinarną przygotuje Polska Akademia Sztuki Kulinarnej. Naszym Partnerem strategicznym jest po raz kolejny Polsko-Polonijny Klub Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, a głównym Partnerem medialnym została Polska Agencja Prasowa (PAP). Dodatkowe, ważne dla nas wsparcie promocyjne uzyskaliśmy od wiernych nam mediów polonijnych, do których w tym roku dołączył portal internetowy PoloniaWinnipeg.com.

Przekazując Państwu powyższą informację mamy nadzieje, że pozwoli ona podjąć Wam pozytywną decyzję związaną z uczestnictwem w obradach XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii oraz na wsparcie medialne naszego przedsięwzięcia, które w istotny sposób przyczyni się do promocji Polski i naszej polskiej przedsiębiorczości na świecie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania, związane z organizacją oraz przebiegiem Konferencji proszę kierować na adres: biuro@fundacjapolonia.pl , fax: +48-22 / 841-14-77 lub bezpośrednio do mnie na e-maila: klubpolonia@poczta.fm ; tel.kom. +48-609-660-132.

 

 

Łącząc pozdrowienia pozostaję z szacunkiem – Krzysztof Strecker – Wiceprezes Zarządu

 

                                                                                                       Fundacja Polonia