UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 22 września 2006 r.

w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej

do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez

państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

§ 1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia oraz wybiera następujących posłów do jej składu:

1. Bury Jan

2.   Czerwiński Andrzej

3.   Goliński Marian Tomasz

4.   Górski Artur

5.   Hojarska Danuta

6.   Jazłowiecka Danuta

7.   Jurgiel Krzysztof

8.   Kochanowski Jan

9.   Mężydło Antoni

 

10.Piskorski Mateusz

11.Pitera Julia

12.Ryniak Monika

13.Sosnowski Antoni

14.Stuligrosz Michał


2

2


 


15.Suski Marek

16.Wyrowiński Jan

17.Zbrzyzny Ryszard

§ 2.

Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje się postanowienia rozdziału 1, 1a, 3 i 14 działu II Regulaminu Sejmu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Marek Jurek