Emerytury w Polsce  Nowa Ustawa zatwierdzona od 1 Stycznia 2009 dziala!


Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2009 r. osoby, które nie mają za jakiś okres zatrudnienia dokumentów niezbędnych do wyliczenia świadczenia, będą mogły wnioskować o przeliczenie renty lub emerytury. Za okres nieudokumentowany będzie w ich przypadku brane pod uwagę najniższe wynagrodzenie z tego czasu, natomiast teraz jest to tzw. okres zerowy. Przeliczenie emerytury lub renty będzie odbywało się na wniosek zainteresowanego.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie noweli, otrzymają oni wyższe świadczenie z mocą wsteczną, tj. od początku 2009 roku.
Amb, PAP

 

Klub Lewicy nie wyklucza skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o emeryturach kapitałowych. Zdaniem poseł Anny Bańkowskiej, argumentem przeciwko przyjętej wczoraj przez Sejm ustawie może być brak waloryzacji emerytur kapitałowych. Ustawa o emeryturach kapitałowych zakłada, że będą one wypłacane od 1 stycznia 2009 r. albo okresowo, albo dożywotnie. Ich wysokość zostanie uzależniona od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w trakcie jego życia zawodowego.
ZB, PAP