BOHDAN SZEWCZYK Wydawca Infonurt2  o swym pochodzeniu

Ja pochodzκ z tej czκœci Narodu Polskiego :

KATYN MEMORIAL WALL
POLAND - WWII

 

NEVER FORGOTTEN - NEVER FORGIVEN

KATYN MEMORIAL WALL

 • Szczurek Mieczyslaw • Szczybrocha Jozef • Szczygielski Stanislaw • Szczyglowicz Aleksander • Szczypa Edward • Szczypa Wladyslaw • Szczypkowski Jozef • Szczyradlowski Bronislaw Mikolaj • Szczytt-Niemirowicz Kazimierz • Szczytt-Niemirowicz Leonard • Szefer Tadeusz Mieczyslaw • Szefler Stanislaw • Szegynko Tadeusz jerzy • Szejka Jozef Antoni • Szejko Wawrzyniec • Szejner Wilhelm • Szelag Piotr • Szelagowski Teodor • Szelest Stanislaw • Szeluto Jerzy • Szemanski Jan Boleslaw • Szemanski Walenty • Szemborski Jan • Szemla Jozef • Szeniawski Witold • Szenkler Walter Bruno • Szensc Wladyslaw • Szepelski Konrad • Szepet Kleofas • Szepieniec Wladyslaw • Szeps Jozef Jehuda • Szeptycki Andrzej Maria Stanislaw Aleksander • Szeptycki Jan • Szermenta Walenty • Szerski Stanislaw • Szerszeniewicz Michal Jan • Szerszenowicz Henryk • Szerszen Jerzy • Szeszko Jozef • Szewczyk Andrzej • Szewczyk Gustaw Franciszek • Szewczyk Ignacy • Szewczyk Jan • Szewczyk Jozef • Szewczyk Jozef • Szewczyk Konstanty • Szewczyk Michal • Szewczykowski Jan • Szewczynski Kazimierz • Szimala Jozef • Szkiruc Jozef • Szklany Stanislaw • Szklarski Jozef • Szklarzewski Zygmunt Teodor • Szkop Wladyslaw • Szkotnicki Tadeusz Jan • Szkudlapski Jan • Szkup Jan Witold • Szkup Kazimierz • Szkuta Stanislaw Marian • Szkwarek Pawel • Szlachetko Zygmunt • Szlachta Alojzy • Szlagowski Franciszek • Szlakowski Antoni • Szlaminski Filip • Szlaps Alfons • Szlenga Jozef • Szletynski Stefan Marian • Szlezinger Kazimierz Aleksander • Szlezniak Eugeniusz • Szlezak Jozef • Szlezak Marian • Szlapa Roman • Szlapka Stanislaw • Szlemko Sylwester • Szmagaj Antoni • Szmagier Jan  Stanis³aw

 

Jak wysoki SΉd widzi na tej liscie jest 8  oficerσw o nazwisku Szewczyk.  W wiκkszoœci sa to inzynierowie , lekarze  s³owem oficerowie rezerwy tak jak ja zaœ poniΏej jest znowu 10  Polakσw o nazwisku Szewczyk ktσrzy otrzymali krzyΏe Vituti Militari.

 [Polish Cross-Index] [Map: Russia partion of Poland -1902 (155K)]
[1882 Maps: Russian Empire (Europe)] [1882 Maps: Austro-Hungarian Empire]
[Map Room] [Master IndexPage] [FEEFHS FrontPage] [Website Index]

Surnames: S - 2 (of 2)
Polish Order of the Virtuti Militari
Recipients (1792-1992)

© copyright 1997 by Z Wesolowski and FEEFHS, all rights reserved

Updated: 5 February 1998

Background:

How to Obtain More Information

Virtuti Militari Surname Index

……….Szewc, Jozef
Szewc-Sarto, Stanislaw
Szewcow, Jan
Szewczak, Teofil
Szewczenko, Mefodyj
Szewczenko, Iwan
Szewczuk, Edward
Szewczuk, Jan
Szewczyk, Jan
Szewczyk, Kazimierz
Szewczyk, Benedykt
Szewczyk, Piotr
Szewczyk, Aleksander
Szewczyk, Edward
Szewczyk, Anatol
Szewczyk, Czeslaw
Szewczyk, Mikolaj
Szewczyk, Stanislaw
Szewera, Tadeusz
Szewerniak, Leon
.

 

Mgr. InΏ. BOHDAN SZEWCZYK                                      16 Marzec 2007