VISTY  LEGALNE WARUNKI PODNIOSŁY „CZERWONĄ FLAGĘ”

Michael Geist TS

Vista, oatatnia wersja Mikrosiftu Windows weszła na rynek 30 Stycznia 2007.Pierwsza od 5 lat wersja , wprowadzająca nowy  wygładzony wygląd ,  tabelę nowych funkcji takich jak nowy system poszukiwań czy zabezpieczenia.Wczesne opinię miały tendencje wręcz przeklinania go z bladym blaskiem pochwał za bardziej bezpeiczny system Windows , jednakże jedyny, zawierający najmniej revolucyjnych . Podczas gdy te opimie skupiały się na nowych rozwiązaniach, w ostatnich miesiącach  środowiska techniczne  i legalne zwróciły uwagę na „ wyrażnym wydruku”instrukcji  Visty. Środowiska te „wzniosły czerwoną flagę” na temat VISTY legalny , techniczne ograniczenia , które są włączone w program i instalację filmów.   Końcowy rezultat tyc rewolucyjnych zmian , jak to okresla realna instrukcja VISTY, jest niespotykana utrata kontroli użytkownika nad swym własnym komputerem. W imię ochrony komputera przed wirusami i ochrony praw autorskich, VISTA opanowuje kontrolę  twego komputera „przed tobą samym”.  Umowa ta daje prawo dla Mikrosoftu regularnie sprawdzać legalność użytych przez ciebie  programów  utrzymuje techniczną możliwość wymazania nielegelnych programów bez  twej wiedzy. W czasie instalacji VISTY , użytkownik , podłacza swój komputer z „ trzecim” oraz informuje  Mikrosoft o konstrukcji pamięci swego komputera. Po instalacji , umowa ta daje Mikrosoftowi prawo na wymaganie ponownego włączania ( testu legalności ) w przypadku wniesienia nawet drobnych zmian. Dodatkowo, wprawadza ograniczenie kopiowania do jednej kopii zabezpieczjącej lub przesłania programu , wprowadzając ścisły limit na transfer programów do innych urządzeń lub innego użytkownika. VISTa ponadto włącza OBROŃCĘ , antywirusowy program który uakktywnia automatycznie i sprawdza komputer na „szpiegów, ogłoszenia, i inne niechciane programy”. Umowa nie precyzuje które z nich są takowymi ,pozzostawiając do uznania  to Mikrosoftu aby określił które w/g niego są „niechciane” przez ciebie programy. Kiedy dopuszczony do operacji – VISTA , ostrzega, że OBROŃCA WINDOW będzie, jaako błedne  , usuwał programy automatycznie uznane jako „ryzykowne” ,nawet gdy ta czynność przez pomyłkę usunąć programy uznane za niechciane a które nimi nie są. Dla WIĘKSZEJ PEWNOŚCI warunki umowy usuwają najmniejszą wątpliwość o tym kto kontroluje twój komputer mówiąc że jesteś uzytkownikiem i masz prawo własności do tylko „części  programu”. Mikrosoft zastrzega sobie „ wszystkie pozostałe prawa . Dla tych użtkowników których te ograniczenia frustrują , Mikrosoft ostrzega że nie wolno wprowadzać żadnych zmian do tego programu. Techniczne ograniczenia okazały się nawet bardziej kontrowersyjne niż legalne.

W Grudniu 2006 roku , Peter Guttman,  Uniwersytet w Auckland w Bnowej Zelandii opublikował opracowanie pt ANALIZA KOSZTÓW „OBROŃCY” VISTA WINDOWS.

Podał tu analiże Umowy VISTY w kontekście żądań producentów  filmów w Hollywood. Guttman skupił się na zastrzeżeniach związanych z urządzeniami odtwarzającymi dżwięk następnej generacji DVD Ble Ray i HD-DVD ( w odniesieniu do „premiowanych zawartości)  Zauważył on że VISTA z premedytacją zakłóca odtworzenoe premiowanych obrazów gdy są o0ne odtwarzane na większości komputerach. Badania Guttmana Sugerują że klient będzie płacił więcej za mniej produktuz ze sabą jakością  obrazu, z jeszcze więksszym kosztem gdyż Mikrosoft był zmuszony kupić licencje na technologię premiowanego obrazy   (I koszt tych licencji jest wkomponoiwany w cenę VISTY) Ponadto , obliczył on że kontrola technoloiczna będzi wymagała zużycia mocy komputera  gdyż system kontroli wymaga 30 sprawdzeń na sekundę czy nie ma ataku na premiowaną zawartość. Mikrosift odpowiedział Guttmanowi iż to klienci żądali restrykcji dla premiowanych zawartości.Jeżeli są wymagania  ( związane z Premiowaną zawartością )   potrzebują ochrony której WISTA nie mogłaby dostarczyć  a bez nich nie można  by było grać  na programie Windows VISTA”. To być jest prawdą , ale pozostaje niedopowiedziana sprawa obowiązku Mikrosoftu w stosunku do ogromnej ilościjego użytkowników ktorzy zostaja pozostawieni bez możliwości uzywania innych programów dl uniknięcia ich nadmiernej kontroli. Gdy, 10 lat temu Mikrosoft  wprowadził  Wondows 95 , adoptow3ał pisenkę  Rolling Stonów „ „Start me Up „( Uruchom mnie )juako swoją pisenkę przewodnią. Jak miliony użytkowników  zacznie kontemplować najnowsze usprawnienie programu , legalne i technologiczne restrykcje mogą ich pozostawić śpiewających :” Nie możesz zawsze dostać wszystkiego czego chcesz „..

 Michael Geist  jest Przewodniczącym Badań Kanadyjskich E- Handlowego Prawa  na Uniwersytecie w Ottawie, Wydziale Prawa. Możesz się z nim kontaktować na :

mgeist@ottawa.ca lub na jego stronie  : www.michaelgeist.ca

 

Infonurt2: Typowo amerykański biznes. 2 lata temu publikowaliśmy o 3 kluczach szpiegowskich CIA w kazdym programie Windows ..te były tajne !! Teraz już jawnie Mikrosoft przejmuje kontrole twego komputera  . Wtedu okrzyknęliśmy Gatesa superszpiegiem  a teraz należy mu dodać nowy tytuł.. superoszusta . Aktualnie tocza sie sprawy  sądowe przeciwko Mikrosoftowi  w USA .. a w Europie już przegrał  I płaci kilka miliardów Euro kar!

 

 

 

 

Pierwsza poważna luka w Viście?

Informacja ta pochodzi z serwisu online PC World Komputer 2007-02-02


Specjaliści z Microsoftu badają doniesienia o wykryciu pierwszego poważnego błędu w zabezpieczeniach systemu Windows Vista. Z niepotwierdzonych na razie informacji wynika, iż wbudowany do OS-u mechanizm rozpoznawania mowy może zostać wykorzystany do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu.

O wykryciu problemu poinformował niejaki George Ou - z jego ustaleń wynika, iż możliwe jest nieautoryzowane uruchomienie w systemie Windows Vista niebezpiecznych programów za pomocą... odpowiednich komend głosowych. Ou twierdzi, iż zdołał w ten sposób uruchomić "złośliwy" program na zaatakowanym komputerze ( luka może więc zostać wykorzystana np. do instalowania wirusów czy koni trojańskich ).


 Vista

a