STRESZCZENIE TALMUDU                       August Rohling

August Rihling, profesor uniweresyteu w Pradze , nauczył się hebrajskiego, aby móc przetłumaczyć Talmud.Oto są wyjątki  z jego pracy :

 1. Dusze żydowskie mają przywilej, aby być częścią samego Boga. Dusze innych ludów ziemi pochodzą od djabła i są podobne duszom bydląt.
 2. Panowanie nad ludami powinno być udziałem samych Żydów.
 3. W oczekiwaniu na przyjście mesjasza , Żydzi żyją ustawicznie na stopie wojennej ze wszystkimi ludami.
 4. Gdy zwycięstwo będzie dokonane, ludy przyjmą wiarę żydowską, jedynie chrześcijanie nie dostąpią tej łaski, ale przeciwnie, zostaną całkowicie wytępieni, albowiem pochodzą od diabła.
 5. Żyd jest stworzony z substancji bożej; nie-Żyd który uderza Żyda , zasługyje na karę śmierci.
 6. Tylko Żydzi są ludżmi, inne narody są tylko odmianą zwierząt. Pies jest wart więcej niż nie –Żyd . Nie –Żydzi są nie tylko psami, ale i osłami. Dusze nie-Żydów pochodzą od ducha nieczystego, a dusze Izraela od ducha bożego.
 7. Nie-Żydzi zostali stworzeni jedynie po to, aby służyć Żydom dzień i noc, bez uchylania się od swej służby.
 8. Nie wolno Żydowi chwalić wiedzy lub cnoty hreścijanina.
 9. Nie jest słusznym kierowanie sie miłosierdziem wobec swych nieprzyjciół.
 10. Człowiek (Żyd) winien każdego czasu być przebiegłym.
 11. Żyd nie  może powiedzieć nie-Żydowi że go kocha,o ile uzna to za potrzebne lub jeśli grozi mu niebezpieczeństwo.
 12. Żyd może być obłudny wobec nie-Żyda.
 13. Dzieci Abrahama są to Żydzi, dzieci Noego są nie-Żydami.
 14. Bódg dał Żydom wszechpotęgę nad dobrami i krwią innych ludów.
 15. Nie – Żyd który okrada Żyda, chociażby tylko na grosz, winien być skazany na śmierć. Przeciwnie Żydom wolno wyrządzać krzywdę nie- Żydowi, złupienie poganina jest rzecz a dozwoloną.
 16.  jeżeli winnica należy do cudziziemca, przynieś mu winnych gron, jeżeli jet własnością Żyda, nie tykaj jej.Pieniądze nie –Żyda są bezpańskie, wobec tego żyd ma prawo objąć je w posiadanie.Dobro chrześcijanina jest dla Żyda jak majętność porzucona, jak piasek w morzu, piewszy , który ją zajmie , jest jej prawym właścicielem.
 17. Możesz oszukiwać cudzoziemca i uprzwiać lichwę wobec niego.
 18. Gdy w kraju w którym rządzą Żydzi, Żyd ma proces z nie-Żydem,  uczyń tak, aby brat twój sprawę wygrał, i powiedz cudzoziemcowi  : „ Tak chce nasze prawo“. W krajach , gdzie prawa sa dla Żydów przychylne , uczyń jeszcze tak , aby brat twój wygrał i powiedz cudzoziemcowi : „ Tak chce wasze prawo“. Jeżeli Żydzi nie są panami kraju  albo prawo nie jest dla nich rzychylne , wółwczas należy podejść cudzoziemca za pomocą intryg,by w końcu chleb pozostał dla Żyda.
 19. Jeżeli kto oddaje chrześcijaninowi rzecz, którą zgubił, Bóg mu tego nie daruje. Ten, który oddaje nie –Żydowi to, co on zgubił,popełnia grzech. Kto miłujde chrześcijanina ,nienawidzi  swego własnego stwórcy.
 20. Bóg nakazał nam uprawiać lichwę wobec  nie-Żyda w ten sposób , abyśmy mu nie udzielali pomocy , ale przeciwnie, byśmy byśmy mu wyrządzali szkodę.
 21. Jeżeli poganin wpadnie do jamy , nakrywa sięjamękamieniem i udaremnić wszystkie próby, jakie przedsięweżmie dla wydostania się z niej. Gdy że wpadł do rzeki, albo że zagraż jego życiu inne niebezpiczeństwo, nie należy go ratować.Majmonides naucza, aby karać śmiercią każdegi nie-Żyda, gdy ma sie ku temu możność.Słuszną jest rzeczą zgładzić własnoręcznie każdego heretyka; ten który przelewa krew bezbożnych , składa ofiarę Bogu (pod nazwą bezbożnych rozumie się Jezusa i wyznawców). Ci którzy przeczą nauce Izraela , a w szczególności uczniowie Nazarejczyka, winni są smierci i tępienie ich jest zawsze dobrym uczynkiem; jeżeli to możliwe , należy dokładać wszelkich starań, aby spowodować ich śmierć..Ale ten który zabija chocby jedną duszę Izraelską , będzie sądzony jakby zabił świat cały. Jeżeli Żyd potrafi oszukać nie- Żydów i wmówić w nich , że nie jest Żydem jest dozwolone...itd.itd.itd...

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie :

August Rohling (* 15. Februar 1839 in Neuenkirchen; † 23. Januar 1931 in Salzburg) war ein Prager Kanonikus und Professor der katholischen Theologie. Er galt als wortgewaltiger Antisemit, der vor allem mit seiner Hetzschrift "Der Talmudjude" von 1871 hervortrat.

Werke (Auswahl)