Film Giacomo Battatio "Karol - papież, który pozostał człowiekiem" jest kontynuacją poprzedniego dzieła tego twórcy - "Karol - człowiek, który został papieżem". Opowiada on losy Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II - od chwili wyboru, aż po Jego śmierć. Film przedstawia ważne chwile tego pontyfikatu - najważniejsze pielgrzymki Jana Pawła II, zamach na placu św. Piotra na tle ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski i świata, takich jak powstanie Solidarności, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, upadek muru berlińskiego, wojny na Bałkanach i w Iraku, zamach terrorystyczny na World Trade Center, które zostały pokazane w dużej mierze w formie retrospekcji. Wykorzystano w nim wiele prawdziwych materiałów dotyczących rzeczonych wydarzeń. Końcowym fragmentem filmu jest prawdziwe nagranie z pogrzebu Papieża - Polaka.