Nazwiska autentyczne (rodowe) wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:

1.Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów  MSW (nr arch 1/6526/1-data archiwacji 9.07 1984, nr rejestracyjny 14750-99 data rejestracji  Wydz. III-2 SUSW Warszawa)

2.Rejestr osóbznających osobiście wielu spośród wykazanych

3.Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publokacjach

 

1.Jerzy Albrecht – Funkelstein                  51 Leon Halban -Blimenstok , Prof.KUL

2.Amsterdamski Saul henrykowski           52 Aleksander hall    Miron Hurman

3.Stanisław Arski  Apfelbaum                    53. Marian hermar   Jan Marjan Herscheles 

4. Stefan Arski Artur Salman                      54. Józefa Hennelowa   Zyta Goldmond

5. Bronisław Gaczko  Gideon                      55  Szymon Hiszowski Szymon Hirsz

6 Leszek Balcerowicz Aaron Buholtz          56Józef Hubner     Dawid Szwarc

7. Ryszard Bender Fajwish Berenstein         57 Piotr Ikonowicz   Dawid Goldsmith

8.Jan Bielecki  Izaak Blumenfeld                 58 HenrykJabłoński  Apfelbaum

9.Bolesław Bierut Rotenschwanz                  59 Jerzy Jakubowski  Miszkatenblitz

10.  Alef Bolkowiak Alef Gutman                  60 Ludwwika Jankowska LubaKowieńska

11.Michał boni  Jakub Bauer                           61 Andrzej Jaroszewicz   Aron Samet

12.Jerzy  Borejsza   Beniamin Goldberg         62 Piotr Jasienica  Lech Benar

13  Wiktor Borowicki Aaron Brerman             63 Jerzy Jaskiernia     Aaron Askman

14.Marek Borowski  szymon Berman               64 Mieczysław Jastruń  Agarstein

15. Stefan Bratkowski  Blumstein                      65 Toasz jastryns. Mieczysława Agarstein

16. Stanisław Brodzki Brodstein                        66 Kalina Jędrusik  Maknsfeld

17. Jan Brzechwa  Jan Worobiec                         67 Roman Juryś  Chaim Szacht

18  Ryszard Bugaj Izaak Blumfeld            68 Jarosław i Lech KaczyńscyKalkstein

19.Zbigniew Bujak  Pasierb p. Małachowskiego69 Ida Kamińska Rachel Dr teatru żyd.

20.August ChełkowskiDawid Cnajbaum           70Jan Karski  (kurieer AK) J.Kozielewski

21.Kamila Cilińska red Halpem                           71 Andrzej kern  Dawid Ginsberg

22.Wiesław Chrzanowski Szymon Knopfstejn    72 jan Kobuszewski  Weisleder

23.AdamCichocki Aaron Zigenbaum              73 adm Piotr Kolodziejczyk Robert Cajmer

24.Włod. Cimoszewicz  Dawid Goldstein   74 Grzegorz Kolodko Samuel Hunerman

25. Berbard Cukier  kolski                                   75  Maria Komar – Riwa Zukerman

26. Józef Cyrankiewicz  Izaak  cymerman           76  Janysz Korczak HenrykGoldsmit

27.Marek Czekalski ( prez. Lodzi)  Wachter 77Janusz Korwin- Mkke Ozjasz Goldberg

28. Tadeusz Daniszewski Dawid Kirschbaum     78 Jerzy Kosński  Josek lewinkopf

29.Ostap Dłuski Adolf Langer                      79 Janina Kotarbińska Dina Steinberg ż.Prof.

30. Jan Dobraczyński Pisarz Gutmacher            80 Mikołaj Kozakiewicz Jakub Kleinman

31 Ludwik Dorn Dornbaum                                81  Helena Kozłowska  Bela frisch

32..Andrzej Dzrycimski Abraham Fingel            82 Stanisław krajewski  Abel kajmer

33.Lech falandysz  Aaron Fleischman                 83Hanna Krall  Hajka rejchgold

34.Arkady Fidler   Efreim Trusker                 84 Kszysztof Król Aaron Rosenbaum

35.Paweł Finder  Pinkus                                 85  Marian Krzaklewski Dawid Zimmerman

36. Aleksander Ford  Liwczyc                      86 Lucyna Krzemieniecka Wiera Zeidenberg

37.Władysław Frasyniuk  Rotenswanz          87 Edward Krzemień GW Wolf

38 Jerzy Frydberg Izrael Frydberg                 88 Kunicki Goldfinger

39 Bronisław Gieremek  Berele Lewartow        89  Kaz. Kuratowski Kuratow

40 Zofia Gomułkowa  Liwa Szoken               90 Zofia Kuratowska-Jaszuńska Goldman

41.  Henryk Goryszewski  Jakub Gikman           91Jacek KurońIcek Kordblum

42.Jan Górecki Mulhred M Fin               92 Aleksander Kwasniewski  Izaak Stoltzman

43 Wiktor Górecki  Mulhred  (1968)                 93  Jolanta Kwasniewski Konty Kohn

44.maria Górowska ( sędzia )  Sandlub Berger94 Satanislaw  Jerzy Lec   Letz de Tusch

45.Halina Górska Sara Kugelschanz                    95. Janusz Lewandowski Aaron langman

46.Alina Grabowska  Sara Rotenfisch                   96 Olga Lipińska Fajga Lippman

47. Hanna Gronkiewicz waltz  Hajka Grandbaum  97 Teresa Liszcz  Sara Lankamer 

48.Ryszard Nmarek Groński Goldberger                98 Jan Lityński Jakun Leman

49 Wiktor Grosz  Izaak medres                                99 Lubiejski  Zygielman

50  Jacek Groszkowski Hersz Herszkowicz         100ŁOZOWSKI Schamon Abrampwicz

101  Laeksander Łuczak dawid lachman               159 Bolesław Sulik Jakob Stenberg

102 Helena Łuczywo  Chaber  o. Guter m.            160 K. Sultanik  Chaim Sutenberg

103.Antoni Macierewicz Izaak Singer                    161 Irena szewińska Kirszensztein

104.Laeksander Małachowski  jakub Goldsmith     162Stefan Szwedrowicz  Szechter

105  Marek markiewicz  Samuel Moritz                  163 Roman szydłowski  Szatler

106.Tadeusz mazowiecki  Icek Dikman               164 Wiesława szymborska  Rottenhurd

107.  jacek Merkel  samuel Nelken                         165  paweł Spiewak Stinger

108. Adam Michnik Aaron Szechter                166  Boleslaw Tejkowski   Berni Tejkower

109. Andrzej Miczanowski Aaron Edelman      167 Magda Umer Hunterr  c. Off UB

110 Jerzy Milewski Dawid machonbaum 168 StanisławTuszewski Salomon Hardnik

111  Leszek Moczulski Robert Berman             169  Magda Umer  Humer c. Off UB

112. KarolModzelewski  Samuel Mendel               170  Jerzy Urban   Josek Urbach

113 Zygmunt Modzelewski  Fisher           171 Mieczys Wachowski  Jakub Windman

114.Jerzy Morawski Izaak szloma                      172 Henryk Walczak Zukerman

115.Stanis Nadzin Gutman                                173 LECH  WAŁĘSA  LEJBA KOHNA

116. Stefan Niesiołowski Aaron Nuselbaum     174 Dawid Warszawski Konstanty Gebert

117Jerzy Robert Nowak Prof Monitz Neuman   175 Adam Wazyk  wagman

118. Piotr Nowman Konopka Haim Kromer       176 Andrzej Werblan Aaron Werblicht

119Róża Ochabowa Grunbaum                       177 Andrzej wieczorkiewicz  Hirsz Gelpem

120.Andrzej Olechowski Mosze Brandwein     178 Aleksander Wirpsza  Leszek szaruga

121 Józef Oleksy  Szymon Bułchwald (lomek)  179  dariusz Wójcik  dawid Wisental

122  jan Olszewski Izaak Oksner             180 Andrzej Wóblewski  Andrzej Ibislauer

123 Janusz Onyszkiewicz Loine Grynberg         181  Ludmiła Wujec Okrent

124  Jerzy Osiatyński  Szymon Wejnbach           182 Jan Wyka  Leopold Wessman

125 Janina Pawłowska  Rachela bush                83  Roman Zambrowski  Rubin Nusbaun

126 Jan parys Haim Pufaihl                                 184Janusz zaorski  Jakub Bauman

127.Aleksander paszyski Finkelstein    185 Andrzej Zall Rojeschvanc Prez  Tryb.   Konst

128 Mirosa Paska Srula Kuderman                     186Janusz Ziółkowski  Izaak Zemler

129.Lesław Podkański Izaak Freinkel   WOJSKO 187genEdward Braniewski Bransteter

130Ezdra PodlaskiRotenschwanc                           188 gen Jan DrzewieckiHolzer

131Kazimierz Pomian  Furman lub Rotenschwanz  189 gen Marian Graniewski Gutaker

132  Radkiewiczowa Ruta teiych                                190gen Wiktor Grosz Izaak medres

133 Helena radlinska prof rajcjman          191 gen janusz jastrzebski Artur ratter -niemiec 134 Miecz. RakowskiMojżesz Rak               192  gen Grzegorz Korczyński Kalinowski

135 Jan reguła Josek Mucenmachet           193 gen Leszek Krzemien  Maksymilian Wolf

136 Jan Maria Rokita  IZAAK GOLDWICHT  194 gen Matejewski Kugelschwanz

137  A. Rosiewicz A. Jaroszewicz                    195 gen Mawian Naszkowski Wasser

138 Adolf Rudnicki Schneider                 196 gen popławski  Siergiej Grocjoe - Rosjanin

139 Jan Rulewski Fikelman                                197 gen Kswierczewski  Goltz Tenent 

140. Kutkowski Botwin                                        198 genLeon Turski Tennenbaum

141. hanka sawicaj Szapiro                           199 gen M. Wągrowski  Izaak Pustelman

142 Ryszard Setnik Szymon Bauman              200 gen T, Wilecki  Wałłach

143 Izabela Sierakowska – rebeka Sommer201 gen Zarako- Zajączkowski Zarako  Pr.WP   

144 janusz Sityński Jakub leman                  202 gen Janusz zarzycki Nugebauer

145 Ernets Skalski  Wilken lub Nimen         203 gem Michał Bron   Bronstein prac MSW 

146.Skrzeszewski Pokenman                          204 plk Crabicz Marek Hebetman  Kom

147Krz. Skubiszewski Szymon Schmiel        205plk Onobinski Fiknestein szef sztabu. SP 

148.Wl. Sławny Rosenberg                              206 plk Garbowski Cvaber lub Gruber

149.Antoni Słonimski Stomma                         207 plk Gradlewski Goldberg

150. Zenon Smolarek Izaak Zimmerman            208plk M. Kowalski KOHN

151 Ewa Spychalska  Saloma Stein                     209 plk Anatol winiewski Liberman

152 Marian Starownik  Symeon Steinman           210 plk Rosinski Rosenberg DOW

153  stefan Starzewski  gustaf szyusteman             211 plk Rotowski  Rotholtz

154 Satanislaw  Stomma  Szaja Sommer              212 plk Sokolowski Szabat WAT

155  Mich.Strąk  Banch Stemberg                          213Plk  P. Solski  Pinkus

156 John stryjkowski  Josek Fejngold                   214  Plk szulczynski Szulcynger

215 plk Wl Tykocinski  Tikotinek                   216  plk Wadlewski  Waldman

217 plk Zarski  Silberstein  WAP                      218 plk Jerzy Bryn  Izrael Alter MSZ

219 plk Jan Dolanowski  Dollinger DOW          220  plk Adam Laski  Gutbor

221 plk Henryk Ziemny  Zysman                 222mjr Roman Domanski  Rozenstad  DOW

223 mjr Józef Śliwinski  Flarneubaum           224 mjr Marcel Kot  Abram Sterenzys

225 mjr Henryk Umiński  Keff                       226 Filip Berski Badner prokurstor WP

227  Kazimierz golczewski                             228Fr. Kapczuk   natanel  Sad WP

229  Maksymil. Lityński  Lifszyc  Nacz Pr.WP    230 Lubiejski  Zygelman

231 jakub Lubowski  Chase Smen Prok             232 Jan orliński  Unterweiser Prok WP

233  Henryk Podlaski  Pink  Nacz prok.             234 Rajski Rajgrodzki

235  Roman rawicz  Vogel Naj Sad W.               236  Henryk Trojan Adler II Zarzad

237 Henryk Walczak   Zukerman                         238 Zagóski Winer II Zarzad

239 Arnold zalęski Prok Wojskowy                      240 gen J. Hubner  Dawid Szwarc      

241 gen Matejewski Kugelzchwanc           242 gen M Moczar Mykola Demk ( ukrainiec)      

243 gen Julian Polan  Harasin , Sedzia 244 gen Roman Romkowski Natan Grispan Kikiel  

245 gen Józef  Maria Różański Rozenzwois  246 plk  L. Andrzejewski   AjzenLejb Wolff

247 plk Bielecki  Moniek Buchman                248 plk Julia brystiger Prajs

249 plk Górecki  Goldberg dyr dep IX        250  plk M. Mietkowski  Mojzesz Borowicki

251 plk Orlowski Kugelschwanz                  252 plk M. Reniak Marian Struzyński

253 plk Józef Różański  Jocek Goldberg dyr dero M13P  254plk Sienkiewicz  Levi

255 plk Szerynski Szhakman         256 plk Józef Światło Izaak Fleischfarb zca dyr X

257 pplk Helena Wolińska –brus Ochsmann258 mjr Adam Komecki  Nauman vce MBP

259 Antoni  Alster nauman MBP      260 Barbara Giller  Basze Lea MBP

DUCHOWNI

261 kard Franciszek Macharski                  262 Ks Prof  JózefTischner  - Blumstein

263ks prof Rom. Weksler Weksler , jakub Weksler, bp Jan Chrapek, bp Bronisław Dembowski, bp S Gądecki , bp  gen Sławoj – Głódż, abp Henryk Muszyński, bp Tad.Pieronek, bp Tad Rakoczy, abp Ziółek, abp J ózef Życinski,,ks Adam Bijak, ks Adam Boniecki, ks Michał czajkowski,  o. Jan Góra, ks. Roman Jędrzejczyk , ks Stan. Musiał, ks pralat Grzegorz Pawłowski.