115 miliardów dolarów w dobrach HOLOKAUSTU

IZRAEL. $115 miliardów dolarów w dobrach HOLOCAUSTU  dotychczas nie odzyskano, ustaliły studia .

 Tylko jedna piąta dóbr ukradzoionych Żydom europejskim przez NAZI  i ich współpracowników dotychczas odzyskano , pozostawiąc jeszcze conajmniej 115 miliardów dolarów US do odzyskania , wykazały nowe studia.

 Wiele rządów Zachodniej Euroy zapłaciło odszkodowania  które są tylko małą częścia posiadłości , inwestycji, interesów i dobytku domowego, podczas gdy kraje Wschodniej Europy będących pod sowiecką kontrolą nie zapłaciło nic, - wykazało studium Sidney Zabludoff , byłegp namiestnika CIA i Urzędu Skarbu USA. Przedstawiono to w kwietniowym wydaniu Jewish Political Studies Review.

Toronot Star, str 21 , 20 Stycznia 2007

Institute of the World Jewish Congress

"And It All But Disappeared": The Nazi Seizure of Jewish Assets

Sidney Zabludoff

Summary

No values can measure the human suffering and the near disappearance of the vibrant, creative and productive European Jewish communities. Material losses, however, can be measured. The Nazis looted at least $9 billion and as much as $14 billion in Jewish assets in the 20 countries or regions they occupied in Europe. In today's prices (shown below in parentheses) that amounts to $90 to $140 billion.

Germany and Poland, each with Jewish assets of $2-3 billion ($20-30 billion), account for nearly half the total. Hungary, Czechoslovakia and Romania together total an other 25 percent.

Ten of the other countries combined add up to only 5 percent of the total assets mainly because the Jewish population in each was much less than one percent of the total population. The Jewish communities of some of these countries - such as Italy and Norway - were relatively affluent.

Although the German occupied portion of the USSR accounted for about a quarter of the Jewish population in the Nazi domain, the estimated value of looted assets is only $400-$600 million ($4-6 billion) because the Communist had nationalized homes and businesses much earlier, reducing the capital holdings of the Jews.

Personal monetary holdings and investments account for some 40-50 percent of each country's Jewish assets, residential real estate another 25 percent, and net business assets 15 percent. Roughly two-thirds of the assets are movable and perhaps as much as a quarter are highly liquid (stocks, bonds, currency and gold). Gold probably accounts for $150 million ($1.5 billion) or 1-2 percent of the total.

The ranges for both the total and individual country assets presented here are considered reasonably accurate since they have been confirmed by different measurement techniques. It is not feasible and not possible to arrive at exact values.

The Author

Sidney Jay Zabludoff is an expert on illicit financial flows and finding hidden assets. He has worked for the Central Intelligence Agency, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) and the White House.

 WorldJewishCongress
www.worldjewishcongress.org/policyforum/polforum_013a.html
Published on: 12/18/2005   Last Visited: 4/18/2006

SidneZabludoff
...
Sidney Jay Zabludoff is an expert on illicit financial flows and finding hidden assets. He has worked for the Central Intelligence Agency, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) and the White House.

 

 

 

 

 

Infonurt2:

Przypominamy czytelnikom ze Żydzi USA  żądający tych „odszkodowań” od Polski i Austrii, przegrali 7 letni proces sądowy w USA  . W Polsce gdzie ŻYDZI OPANOWALI WIĘKSZOŚĆ W RZĄDZIE I SEJMIE  jest już w Sejmie ustawa nr 133 o tych odszkodowaniach aby oddać im to dobrowolnie . Dotychczas IZRAEL trzymał się zdala od tej sprawy. Poniżej ponownie załączamy wyrok Sądu Najwyższego USA   wraz Oswiadczeniem Emigracji Polskiej.

 

OŚWIADCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ 

DO NARODU POLSKIEGO  W KRAJU I ZA GRANICA

 

  

 ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ  EMIGRACJA  POLSKA PRZEDSTAWIA NARODOWI POLSKIEMU RZĄD I SEJM ZDRADY INTERESÓW POLSKI .

MIMO ŻE SĄD NAJWYZSZY W USA ODRZUCIŁ KATEGORYCZNIE ŻĄDANIA  ŻYDÓW ODSZKODOWAŃ OD POLSKI   GRUPA ZDRAJCÓW OJCZYZNY KTÓRA PODSTĘPEM  ( KOLEJNE  ZFAŁSZOWANE WYBORY )  UZYSKAŁA STANOWISKA REPREZUNTUJĄCE  INTERES NARODU POLSKIEGO – DOBROWOLNIE , BEZ WIEDZY POLAKÓW ( MEDIA MILCZĄ OD 7  MIESIĘCY ) WPROWADZA POPRZEZ SEJM UCHWAŁĘ O PRZEKAZANIU NIEUZASADNIONYCH ODSZKODOWAŃ.

 

OTO LISTA ZDRAJCÓW NARODU POLSKIEGO :

 

Projektodawcy :

Prezydent Polski LECH KACZYNSKI

Premier Jarosław Kaczyński

GŁOSOWANIE Nr 15 - POSIEDZENIE 24.
Dnia 08-09-2006 Godz. 09:21

 

Pkt 5. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

 

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, zawartego w druku nr 133, do komisji nadzwyczajnej, która zostanie powołana

 

Głosowało - 418  Za - 373  Przeciw - 45  Wstrzymało się - 0  Nie głosowało - 42 

 

Klub/Koło

Liczebność

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PiS

155

147

147

-

-

8

PO

131

116

116

-

-

15

SLD

55

45

-

45

-

10

Samoobrona

53

51

51

-

-

2

LPR

29

28

28

-

-

1

PSL

25

20

20

-

-

5

niez.

7

6

6

-

-

1

NKP

5

5

5

-

-

-

 

Imienna lista posłów  jest opublikowana na stronie Email Sejmu

WYROK OSTATECZNY W SPRAWIE ODSZKODOWAN 

SAD APELACYJNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH

DLA DRUGIEGO OKREGU

 

 

Sesja sierpniowa 2002 r.

 

Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

 

(Przewód sadowy 15 kwietnia 2003 r.)

(Przekazanie do rozpatrzenia sadowi nizszej instancji 14 czerwca 2004

r.)

(Zlozenie 10 wrzesnia 2004 r.)

 

 

Sygnatura akt 02-7844

 

THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ,

PETER KOPPENHEIM, JUDAH WELLER, CHANA

LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND,

HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL

w imieniu wlasnym i innych osób, bedacych w podobnej sytuacji

 

Powodowie/Wnoszacy Apelacje,

 

przeciwko

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWU

SKARBU PANSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH

TOZSAMOSC NIE JEST JESZCZE ZNANA, #1-100

 

Pozwanym-Stronie Przeciwnej

 

Przed sadem w skladzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

 

Niniejsze sprawa z odwolania od wyroku Sadu Rejonowego Stanów

Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sedzia Przewodniczacy) zostaje przedlozona tutejszemu sadowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sad Najwyzszy do ponownego rozpatrzenia przez sad tutejszy –

zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w swietle wyroku Sadu Najwyzszego w sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym otrzymaniu sprawy do rozpatrzenia od sadu wyzszej instancji, sad tutejszy staral sie ustalic, czy

 

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC]

 

 

powodom udalo sie wykazac co najmniej jedna ustawowa przeslanke do wylaczenia immunitetu suwerennego panstwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach

suwerennych panstw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§

1330, 1602-1611, co daloby sadom Stanów Zjednoczonych wlasciwosc do rozpoznania powództwa

powodów.

Stwierdzamy, ze:

 

(1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjatków przewidzianych w tej ustawie do roszczen wynikajacych z postepowania, które mialo miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;

(2) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku „dzialalnosci gospodarczej”, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku wywlaszczenia, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3).

 Poniewaz powodowie nie wykazali istnienia przeslanek ustawowych dla wylaczenia immunitetu przyslugujacego suwerennemu panstwu obcemu w odniesieniu do zglaszanych przez nich roszczen, niniejszym podtrzymuje sie postanowienie Sad Rejonowego oddalajace ich powództwo ze wzgledu na brak wlasciwosci rzeczowej w sprawie.

.........................................................

Rozwazamy tu roszczenia wynikajace ze zmian mapy Europy po pokonaniu Panstw Osi podczas drugiej wojny swiatowej, przemieszczenia milionów osób, w szczególnosci Zydów, którzy przezyli wojne, na terenie znacznej czescikontynentu

oraz silowego narzucenia nowych rzadów w Europie Srodkowowschodniej – zob. Michael R. Marrus, „The

Unwanted European Refugees in the Twentieth Century” [Niechciani uchodzcy europejscy w dwudziestym stuleciu], str. 335-36 (1985) (z opisem wymuszonej emigracji Zydów i

wywlaszczenia mienia zydowskiego w calej Europie

Srodkowowschodniej po zakonczeniu drugiej wojny swiatowej), zob. Pozew ¶31, zob. takze Malcolm J. Proudfoot, „European

Refugees 1939-52” [Uchodzcy europejscy w latach 1939-52],str. 190 (1956) („Gdy [druga wojna swiatowa] dobiegla konca w Europie bylo okolo 11 milionów osób, narodowosci innej niz niemiecka, którzy zostali wywiezieni ze swojego miejsca zamieszkania i w przypadku których konieczna byla repatriacja”) tamze na str. 189 (zestawienie w rozbiciu wedlug narodowosci osób wymagajacych repatriacji).

...........................................................................................................................................

 

PODSUMOWANIE

 

Z przyczyn omówionych powyzej, orzekamy, ze :

 

(1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych wniej wyjatków do roszczen wynikajacych z dzialania, które mialo miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,

 

(2) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjatku, poniewaz (a) konfiskata przez panstwo mienia

w granicach tego panstwa nie jest czynnoscia „gospodarcza”, (b) pózniejsze gospodarcze wykorzystanie wywlaszczonego mienia nie pozostaje „w zwiazku z”wczesniejszymwywlaszczeniem w stopniu wystarczajacym do

spelnienia przeslanki dla zastosowania wyjatku dla „dzialalnosci gospodarczej”, oraz (c) odrzucamy przeformulowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywlaszczeniu” tak, aby stalo sie roszczeniem

w ramach wyjatku dla „dzialalnosci gospodarczej”, oraz

 

(3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjatku, poniewaz (a) powodowie chca odzyskac mienie, które nie „znajduje sie na terenie Stanów Zjednoczonych”,

(b) w takich okolicznosciach powodowie musza wykazac, ze mienie „jest wlasnoscia lub jest eksploatowane przez agende obcego panstwa lub podmiot, poprzez który dziala obce panstwo” w rozumieniu FSIA,

 (c) powodowie twierdza, ze

przedmiotowe mienie jest „wlasnoscia” Ministerstwa Skarbu

Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz

(d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który dziala” 23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-

 

Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA, poniewaz jego „podstawowa funkcja” jest rzadowa a nie gospodarcza.

 

Wobec powyzszego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sad Rejonowy uwzgledniajacy wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze wzgledu na brak wlasciwosci rzeczowej.

 

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -35-

 

FSIA- Ustawa o immunitetach suwerennych panstw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611

Projekt wniosku do Komisji w Senacie RP

 

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

 

Projekt wniosku do Komisji

 

 

Autor: Bogdan Szewczyk

 

Elist nr 458 z dnia 22 sierpnia br.

nr 472 z dnia 28 sierpnia br.

nr 501 z dnia 5 września br.

 

Dot: Rz±dowy projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo

nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia (druk sejmowy 133)

 

 

 

Wniosek dotyczy określenia zasad realizacji rekompensaty (w formie

świadczenia pieniężnego) za przejęte przez Państwo nieruchomości i niektóre

inne składniki mienia, w tym mienie pożydowskie. Korespondent nie

zgadza się, żeby Polska jako kraj, który podczas wojny aktywnie uczestniczył

w obronie Żydów (przechowywanie Żydów, pomoc dla ludności zamieszkałej

w gettach itp.), był jedynym krajem, który będzie wypłacał

odszkodowanie za mienie pożydowskie. Wnioskuje o wskazanie Niemiec i Rosji, jako

krajów, które powinny przejąć na siebie ciężar wypłat odszkodowań.

Uzasadniając wybór korespondent uważa, że te kraje odpowiedzialne są za

zbrodnie i grabieże dokonywane na terenie Polski.

Uważa również, że Polska poniosła niemałe straty w skutek działań

wojennych i nie powinna partycypować w kosztach odszkodowań, gdyż sama

została ograbiona przez Niemcy i Rosję

 

Sporządziła: Joanna Baranowska

 

 

Niniejszy tekst jest dokumentem wewnętrznym, nie stanowi oficjalnego

stanowiska Senatu ani jego organów. Nie może być wykorzystany jako opina

dla działań zewnętrznych.