W/g dr.Matthiasa Rath

Dr.M. Rath pochodzi ze Stuttgartu, Niemcy. Odkrywca związku między nie związku doborem witaminy C oraz lipoproteiny a chorobami serca. Aktualnie Szef Instytutu Limusa Paulinga w Palo Alto USA. Prowadzi badania w sferze żywienia i medycynie komórkowej. Oraz rolą mikroelementów i bikatalizatorów na poziomie komórkowym. Jest członkiem Nowojorskiej Akademii nauk. Wojna z terroryzmem jest to kolosalny biznesNapisał: „DLACZEGO ZWIERZĘTA NIE CHORUJĄ NA ATAK SERCE , A LUDZIE” I „RAK”

W lutym 2003w amerykańskiej prasie ukazał się list otwarty dr M. Ratha skierowany do G. Busha.:

TA WOJNA -pisze dr.Rath- NIE JEST ANI PWOŁANIEM , ANI MISJĄ OD BOGA, TO PAŃSKA WOJNA. JEST ONA SPRZECZNA Z INTERESAMI SZEŚCIU MILIARDÓE LUDZI ORAZ Z WOLA 180 PAŃSTW NARODÓW ZJEDNOCZONYCH.... JEST ONA SPRZECZNA INTERESAMIMI KAZDEGO AMERYKANINA, PONIEWAŻ BĘDZIE TOCZONA PRZY UŻU\YCIU BRONI MASOWEJ ZAGŁADY...ŚWIAT ZNA JEDNAK MORTYWY PAŃSKIEJ WOJNY : LEŻY ONA W INTERESIE PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I NAFTOWEGO, A W Jzarzuca Bushowi ż podejmując wojnę z Irakiem wkroczył na drogę nierozwiązalnych konfliktów prawno- etycznych w celu uzyskania olbrzymich zysków głównie przez amerykańskie kartele farmaceutyczne. Ponieważ skutki ubocznego działania leków stały się śmiertelnym zagrożeniem doprowadzając do szeregu procesów sadowych pozycja tych karteli ostatni się znacznie pogorszyła W/g Journal of American Medical Association z kwietnia 1998 roku śmiertelne efekty uboczne leków stały się czwartą z kolei przyczyną śmierci w krajach uprzemysłowionych. M.Rath wie co mówi sam będąc lekarzem, który dokonał wielu odkryć w dziedzinie naturalnego leczenia nowotworów oraz innych plag zachodniej cywilizacji . Udowodnił że większość chorób, traktowanych obecnie jako nieuleczalne , można skutecznie leczyć za pomocą środków naturalnych, co nie leży w interesie firm farmakologicznych.

RAK

Jeśli ktoś usłyszy że zachorował na raka , czuje się tak , jakby zapadł na niego wyrok śmierci. Nie pyta nawet co ma robić tylko ile mu czasu zostało. Pacjent dostaje skierowanie na operacje lub na chemioterapię, po czym umiera w terminie przez wszystkich oczekiwanym. Nic w tym dziwnego twierdzi dr Rath , gdyż po zastosowaniu chemioterapii chory ma ma anemię, uszkodzone serce, wątrobę,nerki, zniszczony system obronny, a do tego zapada na depresje.

Oczywiście jest tylko po to aby zrobić pieniądze, coraz więcej pieniędzy. Bo teraz potrzebne są substytuty krwi,antybiotyki, środki antydepresyjne- jednym słowem aby zwalczyć skutki uboczne chemioterapii potrzebny jest cały rynek farmakologiczny. Te leki z kolei powodują nowe działania chorobowe i tak powstaje reakcja łańcuchowa – aż do śmierci pacjenta. Rak jest drugą co do wielkości epidemią w krajach uprzemysłowionych, a leki sprzedawane w ciągu ostatniego życia pacjenta z chorobą nowotworową, to jedno z najbardziej dochodowych przedsięwzięć.

Aby zwalczyć raka powinniśmy zrozumieć czym on jest. Otóż , kiedy pomnażają się komórki nowotworowe, organizm nie reaguje gdyż został wprowadzony w błąd ( zobacz reklamę prof. Piotrowicza w nr. 25 INFONURT2 ) -Pomijając całe biochemiczne wyjaśnienie tego zjawiska – przejdżmy do czynników hamujących rozwój raka i uniemożliwiających jego istnienie. Zdaniem dr Ratha do nich należą substancje występujące w przyrodzie: witamina C, aminokwas lizyna oraz związki organiczne zawarte w zielonej herbacie, które od dawna są znane jako środki antynowotworowe. M.Rath wystosował apel do wszystkich rządów świata pod tytułem Zdrowie dla wszystkich do roku 2020.

Pisze w nim , że ludzkość stoi obecnie przed niepowtarzalną szansą wyzwolenia się od plagi chorób naczyniowo-sercowych, nowotworów,AIDS i innych. Musimy tylko uświadomić sobie że jesteśmy okłamywani.

80% LEKÓW JEST NIESKUTECZNYCH

Parę dziesiątek lat temu grupa ROCKEFFELERA, która już wówczas kontrolowała przemysł petrochemiczny, odkryła nowy rynek inwestycyjny: ludzkie ciało i nękające je choroby. To największe w historii oszustwo pozwoliło wąskiej grupie zarobić i zarabiać kolosalne pieniądze.

Zdecydowana ilość leków po prostu nie działa lub tylko maskuje działanie. Powstaje za to lawina chorób spowodowanych ubocznym działaniem tych leków co z kolei kreuje nowy rynek zbytu. W przypadku 80% leków nie dowiedziono skuteczności ich działania i właśnie dlatego najbardziej rozpowszechnione dziś choroby rozwijają się nadal mimo istnienia tylu środków które teoretycznie powinny je powstrzymać. Największymi eksporterami leków na świecie są Anglia i USA. Na trzy pigułki dwie są Angielski lub Amerykańskie. Dla ochrony tak intratnego interesu wyeliminowano konkurencje : Naturalne środki lecznicze.

Systematycznie usuwa się wiedzę o naturalnym leczeniu z podręczników akademickich ,katedr uniwersyteckich i umysłów lekarzy. Przemysł farmaceutyczny po prostu kupił sobie ośrodki naukowe niwelując wiedzę o naturalnym leczeniu jako przestarzałą. W ciągu kilku dekad przemysł ten stał się najpotężniejszą gałązią produkcji na ziemi. Ludzi wprowadzono w błąd poprzez oszukańcze praktyki w rekczywiście jest tylko po to aby zrobić pieniądze, coraz więcej pieniędzy. Bo teraz potrzebne są substytuty krwi,antybiotyki, środki alamie i marketingu na co przeznaczono miliardy dolarów- w ilościach znacznie przekraczających nakłady na badanie leków. Ogromne zyski umożliwiają manipulowanie polityką , nauką i życiem społecznym. Nie oparły się nawet największe organizacje międzynarodowe powołane w celu ochrony zdrowia i praw człowieka. Można powiedzieć że grupa ludzi związana z koncernami farmaceutycznymi rządzi światem a nawet umysłami jego mieszkańców. Z tego punktu widzenia przerażające są kulisy drugiej wojny światowej  OKAZUJE SIĘ ŻE DOJŚCIE DO WŁADZY HITLERA FINASOWAŁ EUROPEJSKI KARTEL PRZEMYSŁU PETROCHEMICZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO. Norymberski Trybunał Wojenny  w latach 1946/47 ustalił, że druga wojna światowa mogłaby mieć zupełnie inny przebieg , gdyby nie działanie kartelu I.G. FARBEN. W wyniku prac Trybunału kartel ten został rozbity na trzy firmy: BAYER, BASF, HOECHST. Tylko niektórzy członkowie kierownictwa zostali skazani za zbrodnie  przeciwko ludzkości, masowe mordy i grabieże.. TO CO SIE DZIEJ W usa RAŻĄCO PRZYPOMINA OKRES PRZYGOTOWAŃ DO DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W NIEMCZECH. Wtedy ograniczenie swobód obywatelskich wprowadziła ustawa  GESETZ ZUM SCHUTZ VON HEIM UND REICH ( O Obronie Kraju i Rzeszy) . Po tragedii 911 uchwalono w USA USTAWĘ O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM (Patriotic Act)

Jednakże kulisy działalności przemysłu farmaceutycznego powoli wychodzą na światło dzienne. DER SPIEGEL , 31 Marzec , zamieścił artykuł w którym otwarcie oskarża ten przemysł o oszustwo , ryzykowanie życia ludzkiego i destrukcję systemów ekonomicznych państw całego świata. Ujawniono również że przemysł ten jest związany  najważniejszymi  osobami w polityce światowej. W przypadku gdy ktoś podejmuje jakieś kroki obronne  przeciwko działaniu tego przemysłu – ambasady USA interweniują w tej sprawie natychmiast i bezpośrednio w interesie rządu USA. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia , powołana 50 lat temu – nie wykonuje swego szczytnego działania  ochrony ludzkiego zdrowia!  Ogromne wpływy przemysłu farmaceutycznego zniwelowały wagę tej instytucji powołując w jej ramach w 1963 roku komisje do zwalczania mikroelementów( witamin, aminokwasów,i minerałów).Komisja ta narzuciła sztuczne limity – ABY ZAPOBIEC UŻYCIA TYCH ŚRODKÓW MASOWO W CELLACH LECZNICZYCH . A TAKŻE WYPOWIEDZIAŁA WOJNĘ  MEDYCUYNIE NATURALNEJ. W taki to sposób organizacja powołana do ochrony zdrowia  zaczęła służyć przeciwnym celom w konsekwencji powodując ruinę medycyny. Przemysł farmaceutyczny wymusza protekcjonistyczne przepisy chroniąc swój interes przed konkurencja. BEZPOŚREDNIM SKUTKIEM TEGO STANU RZECZY JEST PRZEDWCZASNA ŚMIERC KILKUSET MILIONÓW LUDZI..CZYLI- MEDZYCZNA EUTHANAZJA!!

  Dr. Rath apeluje do wszystkich przywódców świata o BUDOWĘ NOWEGO ZDROWEGO ŚWIATA. Mając wiedzę o istocie działania przemysłu

  farmaceutycznego należy wprowadzić powszechnie istniejące i tanie środki naturalnej medycyny. METODY TE POWINNY STAĆ SIĘ PODSTAWĄ POLITYKI ZDROWOTNEJ.. Nie jest to łatwe - o czym przekonał się rząd RPA, odmawiając płacenia za licencje leków przeciwko AIDS. Międzynarodowa Federacja Producentów Farmaceutycznych  podała ich do sądu i tylko ogólnoświatowy protest spowodował wycofanie  tej sprawy z wokandy sądowej.  To zwycięstwo spowodowało lawinę odmów z innych krajów. Uczeni kanadyjscy z Uniwersytetu w Quebec wykazali że w 2000 roku zyski karteli farmaceutycznych wahały się od 41 d0 45% gdy w tym samy czasie zyski banków były poniżej 17%!!Dla przykładu firma ELI LILLY ma roczne dochody ponad 11 miliardów dolarów- co lekko pozwala im  wpłynąć nawet na wybory Prezydenta USA. Nie przypadkowo wymieniamy tutaj ta firmę gdyż z Lil Lilly dwa pokolenia rodziny BUSH są związane i ta właśnie firma finansowała i finansuje ich wybory. Firma ta ponadto wykazała dzięki temu wspaniały refleks gdy  po ataku 911 wprowadzano Patriotic Act ... w ostatniej chwili doszlusował aneks zwalniający tą firmę od zapłacenia wysokich odszkodowań dla ofiar szczepionki ELI  LILLY. Reagując na to Media obnażyły związki między tą firmą i rodziną BUSH. Jak się okazuje obecny

SEKRETAERZ  OBRONY DONALD RUMSFELD  BYŁ DYREKTOREM NACZELNYM  KILKU MIĘDZYNARODOWYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH.  

Aktualnie naturalna medycyna  zyskuje coraz większe społeczne poparcie co natychmiast uruchomiło kartele farmaceutyczne do agresywnej  kontry. Próbują oni wprowadzić ustawy chroniące ich interes a także ograniczyć swobody obywatelskie dla zablokowania procesów sądowych o odszkodowania za   niszczenie zdrowia pacjentów. SŁUŻY TEMU WPROWADZENIE ATMOSFWERY STRACHUNP. PRZED TERRORYZMEM. Potajemnie działają już w tej sprawie starając się wykorzystać autorytet ONZ. Ponadto dla utrzymania atmosfery strachu- raz po raz pojawiają się w świecie nowe epidemie. Są one bardzo na rękę  producentom leków , gdyż  dzięki temu można nakręcić  spiralę produkcji nowych leków czy szczepionek. Możemy się spodziewać  nagłaśnianych przez media coraz to nowo wybuchających epidemii. Jak dotąd  większość globalnych programów poprawy zdrowia kończyła się fiaskiem. W/g dr. Rath ,przełom w leczeniu naturalnym jest jedynym sposobem na poprawę zdrowia ludzkości.

Uważa on że już teraz istnieją wszędzie na świecie tanie i ogólnodostępne leki. Głównym problemem jest blokada dostępu do tej medycyny. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych jest całkowicie opanowany przez przemysł farmaceutyczny ... to ich leki pokrywa ubezpieczalnia!Wielkie korporacje USA rozpoczęły walkę o wprowadzenie kolejnych zakazów  rozpowszechniania informacji o naturalnych metodach leczenia.

MATTHIAS RATH  WZYWA WSZTYSTKICH , ABY NIE DALI SOBĄ MANIPULOWAĆ I ZROZUMIELI METODY DZIŁANI KARTELI FARMACEUTYCZNYCH.. Powinniśmy  mieć oczy otwarte i wiedząc co jest grane  nie dawać się nabierać. Powinniśmy pamiętać ze grupy interesu,które dla własnej korzyści  pozwalaja, aby choroby zabijały miliony ludzi , TO TE SAME SIŁY KTÓRE PCHAJĄ ŚWIAT  DO TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ. PAMIETAJMY ŻE MY – TO 6 MILIARDÓW LUDZI A ONI TO GARSTKA CHCIWYCH  -WIECZNIE NIENASYCONYCH WŁADZY.

14-15 Czerwca 2003 w Hadze dr, Matthuias  Harth ogłosił w Hadze PROGRAM NA RZECZ LUDZI oraz KONSTYTUCJĘ DLA NOWEGO ŚWIATA POKOJU,ZDROWIA I SPRAWIEDLIWPŚCI SPOŁECZNEJ

Oracowano w/g www.dr-rath-foundation.org