PROŚBA DO PAPIEŻA  BENEDYKTA XVI

 

PROSIMY CIĘ OJCZE ŚWIĘTY :

ZWRÓĆ NAM  ARCYBISKUPA STANISŁAW WIELGUSA, POLAKA ,

PRYMASEM POLSKI!

 

EMIGRACJA POLSKA , POLACY I POLKI EMIGRACJA WEWNĘTRZNA W KRAJU I EMIGRACJA  CAŁEGO ŚWIATA , JEST NAS PONAD 50 MILIONÓW ,NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ ORGANIZACJI POLONIJNEJ  CZY KRAJOWEJ, NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ PARTII POLITYCZNEJ, JESTEŚMY MILCZĄCĄ WIEKSZOŚCIĄ NARODU POLSKIEGO OD WIEKÓW ODSUNIĘTĄ OD DECYDOWANIA O SWYM LOSIE,

JESTEŚMY  NARODEM KATOLICKIM ! I TAKIM CHCEMY POZOSTAĆ NA ZAWSZE !

 

DLATEGO CIĘ , OJCZE ŚWIĘTY PROSIMY :

ZWRÓĆ NAM ARCYBISKUPA WIELGUSA ,POLAKA ,PRYMASEM POLSKI !

 

W CIĄGU OSTATNICH TRZECH WIEKÓW  MIELIŚMY TYLKO 20 LAT WOLNEGO NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO.  PIĘĆ LAT WOJNY ŚWIATOWEJ  ZDZIESIĄTKOWAŁO  NASZ NARÓD – NIE MA PRAWIE RODZINY NIE DOTKNIĘTEJ UTRATĄ BLISKIEJ OSOBY. POTEM SOJUSZNICY NAS ZDRADZILI , SKAZUJĄC NA NIEWOLĘ W SYSTEMIE KOMUNISTYCZNYM KTÓRA TRWA DO DZIŚ! CIĘŻKO JEST NAM ANEMIGRACJI I UCHODŻCTWIE ALE JESZCZE GORZEJ JEST BYĆ EMIGRANTEM WE WŁASNYM KRAJU !

 

DLATEGO CIĘ , OJCZE ŚWĘTY  PROSIMY:

ZWRÓĆ NAM ARCYBISKUPA WIELGUSA ,POLAKA ,PRYMASEM POLSKI !

 

TERAZ NA NASZYCH OCZACH DOKONANO EKZEKUCJI , LINCZU I ZAMACHU NA JEDNEGO  Z NAS , NA  POLAKA , ARCYBISKUPA STANISŁAWA WIELGUSA. DOKONALI TEGO NIE- POLACY W RZĄDZIE  POLSKIM I NIE – POLACY W EPISKOPACIE I KOŚCIELE POLSKIM. NA OCZACH CAŁEGO ŚWIATA  ZNIEWAŻYLI ONI OSOBĘ ZASŁUŻONEGO KAPŁANA I NAUKOWCA , ZNIEWAŻYLI POLSKI KATOLICKI KOŚCIÓŁ, ZNIEWAŻYLI NARÓD POLSKI, UŻYWAJĄC DO TEGO TAJNYCH SŁUŻB TERRORU KOMUNISTYCZNEGO  ! PRZECIEŻ TE SAME SŁUŻBY ZORGANIZOWAŁY ZAMACH 13.MAJA 1981 ROKU ,NA NASZEGO PAPIEŻA POLAKA  JANA PAWŁA II!!

 

DLATEGO CIĘ , OJCZE ŚWĘTY  PROSIMY:

ZWRÓĆ NAM ARCYBISKUPA WIELGUSA ,POLAKA ,PRYMASEM POLSKI !

 

 CAŁY POLSKI NARÓD , ZE ZGROZĄ I CIERPIENIEM  PATRZYŁ NA ZNIEWAŻENIE ABP WILGUSA , PODCZAS GDY NIE- POLACY BILI BRAWO  KORZYSTAJĄC Z EFEKTÓW PODŁEJ PRACY TAJNYCH POLSKICH SŁUŻB. CI SAMI NIE -POLACY INTERWENIOWALI  U OJCA ŚWIĘTEGO WYKORZYSTUJĄC SWOICH POŚREDNIKÓW W WATYKANIE. LUDZIE W KRAJU SĄ TAK ZTERRORYZOWANI TYM AKTEM I OBECNYM REŻIMEM  ŻE NIE MAJĄ  ODWAGI NA ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ!!

RODACY W KRAJU ŻYJĄ POD TERROREM URZĘDU PODATKOWEGO  , DZIAŁAJĄCEGO JAK KIEDYŚ GESTAPO, SĄDÓW 48 GODZINNYCH I ŁAPANEK MŁODYCH LUDZI JAK ZA CZASÓW OKUPACJI NIEMIECKIEJ  A OPOZYCJĘ ZAMYKA SIĘ W DOMACH DLA UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO ! ABP WIELGUS , POLAK ,JEST  NASZĄ NADZIEJĄ I OSTOJĄ  WIARY KATOLICKIEJ !

 

 

DLATEGO CIĘ , OJCZE ŚWĘTY  PROSIMY:

ZWRÓĆ NAM ARCYBISKUPA WIELGUSA , POLAKA , PRYMASEM POLSKI !

 

OD II WOJNY ŚWIATOWE NIE MAMY REPREZENTACJI  SZANUJĄCEJ INTERES NARODOWY POLAKÓW.  REŻIM  U WŁADZY  OD 20 LAT PROWADZI  POLITYKĘ PRZYWŁASZCZANIA DÓBR NARODOWYCH  A OBECNY NAWET , MIMO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO W USA , ODRZUCAJĄCEGO ŻĄDANIA  ODSZKODOWAŃ  OD POLSKI  DLA ŻYDÓW USA – WPROWADZA USTAWE  NR 133 W SEJMIE POLSKIM ABY JE UZNAĆ DOBROWOLNIE. POLSKI  KOŚCIÓŁ W TYCH SPRAWACH MILCZY !

 

 

DLATEGO CIĘ , OJCZE ŚWĘTY  PROSIMY:

ZWRÓĆ NAM ARCYBISKUPA WIELGUSA , POLAKA , PRYMASEM POLSKI !

 

DLA WSPARCIA NASZEJ  PROŚBY  ZAŁĄCZAMY  :

 

1.OPINIĘ  WYBITNYCH NAUKOWCÓW POLSKICH  KS.PROF GUZA , PROF . BRODY I KS. PROF  BARTNIKA, KTÓRZY JEDNOZNACZNIE DOWODZĄ NIEWINNOŚCI ABP STANISŁAWA WILGUSA.

2.OŚWIADCZENIE I  PRZYSIEGA ABP WILGUSA

3. HOMILIA PRYMASA GLEMPA

4.OŚWIADCZENIA WICEPREMIERÓW : ANDRZEJA LEPPERA I ROMANA GIERTYCHA OREAZ  B. PREZYDENTA L.WAŁĘSY O ZEMŚCIE TAJNYCH SŁUŻB

5.WYPOWIEDŻ NAJWYBITNIEJSZEJ POLSKIEJ POETKI  LUSI OGIŃSKIEJ O UKAMIENIOWANIU ABP WIELGUSA  I SPALENIU W KOŚCIELE  OBRAZU JEZUSA  CHRYSTUSA  !

6.OŚWIADCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ I  APEL POLONII AMERYKI POŁUDNIEJ USOPAŁ I POLONII Z MEKSYKU, W SPRAWIE ZAMACHU NA EKONOMIĘ POLSKI DOKONYWANEGO PRZEZ ŻYDÓW  W POLSKIM RZĄDZIE  NA  POLECENIE ZYDÓW Z USA. ( USTAWA  NR. 133 W POLSKIM SEJMIE )

 

Opracował:                                                                         Korekta literacka : Dariusz Ratajczak

Bohdan Szewczyk                                                                              dariusz.ratajczak@wp.pl

Przedstawiciel Prasowy

Emigracja Polska

Email: redakcja@infonurt2.com

www.infonurt2.com