Tak dalej być nie może

Kardynał Dziwisz
TVN24

Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział w poniedziałek włoskiemu radiu RAI, że "Polsce bardziej niż lustracja potrzebne jest przebaczenie i pojednanie".

"Tak dalej być nie może" - tymi słowami metropolita krakowski skomentował ostatnie wydarzenia, związane z lustracją.

"Lustracja przynosi więcej szkód niż efektów pozytywnych" - oświadczył arcybiskup Krakowa. Zapewnił jednocześnie: "Absolutnie chcemy przejrzystości w Kościele".

Kardynał Dziwisz wyraził opinię, że sprawa arcybiskupa Stanisława Wielgusa, oskarżonego o współpracę z SB, została sprowokowana. "Ta historia była sterowana" - powiedział.

"Przykro mi, że komuś mogło zależeć na tym, by przedstawić głęboki kryzys Kościoła Jana Pawła II" - oświadczył kardynał Dziwisz.

Nowo mianowany metropolitą warszawskim arcybiskup Stanisław Wielgus zrezygnował z tej funkcji w dniu ingresu 7 stycznia, w związku z dokumentami IPN na temat jego współpracy ze służbami specjalnymi PRL.
Administrowanie archidiecezją papież powierzył kard. Józefowi Glempowi.

 

Infonurt2 : SŁUSZNIE EKSCELENCJO ! TAK DALEJ BYĆ NIE MOŻE !

Polecamy  www.Infonurt2.com  gdzie dokładnie opisana jest egzekucja ABP Wielgusa , sterowana przez „Prezydenta”  który z uciechy walił sobie brawo..nota bene tenże „Prezydent” za wprowadzanie Ustawy 133 o odszkodowaniach dla Żydów w USA  jest okreslony jednoznacznie:

 

OŚWIADCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ 

DO NARODU POLSKIEGO  W KRAJU I ZA GRANICA

 

  

 ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ  EMIGRACJA  POLSKA PRZEDSTAWIA NARODOWI POLSKIEMU RZĄD I SEJM ZDRADY INTERESÓW POLSKI .

MIMO ŻE SĄD NAJWYZSZY W USA ODRZUCIŁ KATEGORYCZNIE ŻĄDANIA  ŻYDÓW ODSZKODOWAŃ OD POLSKI   GRUPA ZDRAJCÓW OJCZYZNY KTÓRA PODSTĘPEM  ( KOLEJNE  ZFAŁSZOWANE WYBORY )  UZYSKAŁA STANOWISKA REPREZUNTUJĄCE  INTERES NARODU POLSKIEGO – DOBROWOLNIE , BEZ WIEDZY POLAKÓW ( MEDIA MILCZĄ OD 7  MIESIĘCY ) WPROWADZA POPRZEZ SEJM UCHWAŁĘ O PRZEKAZANIU NIEUZASADNIONYCH ODSZKODOWAŃ.

 

OTO LISTA ZDRAJCÓW NARODU POLSKIEGO :

 

Projektodawcy :

Prezydent Polski LECH KACZYNSKI

Premier Jarosław Kaczyński

GŁOSOWANIE Nr 15 - POSIEDZENIE 24.
Dnia 08-09-2006 Godz. 09:21

 

Pkt 5. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

 

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, zawartego w druku nr 133, do komisji nadzwyczajnej, która zostanie powołana

 

Głosowało - 418  Za - 373  Przeciw - 45  Wstrzymało się - 0  Nie głosowało - 42 

 

Klub/Koło

Liczebność

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

PiS

155

147

147

-

-

8

PO

131

116

116

-

-

15

SLD

55

45

-

45

-

10

Samoobrona

53

51

51

-

-

2

LPR

29

28

28

-

-

1

PSL

25

20

20

-

-

5

niez.

7

6

6

-

-

1

NKP

5

5

5

-

-

-

 

Imienna lista posłów  jest opublikowana na stronie Email Sejmu

WYROK OSTATECZNY W SPRAWIE ODSZKODOWAN 

SAD APELACYJNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH

DLA DRUGIEGO OKREGU

 

 

Sesja sierpniowa 2002 r.

 

Wyrok wydany w dniu 3 marca 2006 r.

 

(Przewód sadowy 15 kwietnia 2003 r.)

(Przekazanie do rozpatrzenia sadowi nizszej instancji 14 czerwca 2004

r.)

(Zlozenie 10 wrzesnia 2004 r.)

 

 

Sygnatura akt 02-7844

 

THEO GARB, BELLA JUNGEWIRTH, SAM LEFKOWITZ,

PETER KOPPENHEIM, JUDAH WELLER, CHANA

LEWKOWICZ, SAMUEL GOLDIN, KARL DIAMOND,

HALA SOBOL, SAUL KLAUSNER i GOLDIE KNOBEL

w imieniu wlasnym i innych osób, bedacych w podobnej sytuacji

 

Powodowie/Wnoszacy Apelacje,

 

przeciwko

 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ MINISTERSTWU

SKARBU PANSTWA I INNYM OSOBOM, KTÓRYCH

TOZSAMOSC NIE JEST JESZCZE ZNANA, #1-100

 

Pozwanym-Stronie Przeciwnej

 

Przed sadem w skladzie: KEARSE, CABRANES i STRAUB

 

Niniejsze sprawa z odwolania od wyroku Sadu Rejonowego Stanów

Zjednoczonych dla Wschodniego Rejonu Stanu Nowy Jork (Edward R. Korman, Sedzia Przewodniczacy) zostaje przedlozona tutejszemu sadowi po raz drugi – zob. „Garb v. Rzeczpospolitej Polskiej”, 72 Fed Appx 820 (2nd Cir. 2003) (postanowienie wydane w trybie uproszczonym), po przekazaniu sprawy przez Sad Najwyzszy do ponownego rozpatrzenia przez sad tutejszy –

zob. „Rzeczpospolita v. Garb”, 542 U S 901 (2004) – w swietle wyroku Sadu Najwyzszego w sprawie „Republika Austrii v. Altmann”, 541 US 677 (2004). Po ponownym otrzymaniu sprawy do rozpatrzenia od sadu wyzszej instancji, sad tutejszy staral sie ustalic, czy

 

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC]

 

 

powodom udalo sie wykazac co najmniej jedna ustawowa przeslanke do wylaczenia immunitetu suwerennego panstwa obcego na podstawie Ustawy o immunitetach

suwerennych panstw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§

1330, 1602-1611, co daloby sadom Stanów Zjednoczonych wlasciwosc do rozpoznania powództwa

powodów.

Stwierdzamy, ze:

 

(1) Wyrok w sprawie „Altmann” nakazuje nam stosowanie FSIA i wyjatków przewidzianych w tej ustawie do roszczen wynikajacych z postepowania, które mialo miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku;

(2) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku „dzialalnosci gospodarczej”, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(2), oraz

(3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek do stosowania wyjatku w przypadku wywlaszczenia, wynikajacego z FSIA, 28 USC §1605(a)(3).

 Poniewaz powodowie nie wykazali istnienia przeslanek ustawowych dla wylaczenia immunitetu przyslugujacego suwerennemu panstwu obcemu w odniesieniu do zglaszanych przez nich roszczen, niniejszym podtrzymuje sie postanowienie Sad Rejonowego oddalajace ich powództwo ze wzgledu na brak wlasciwosci rzeczowej w sprawie.

.........................................................

Rozwazamy tu roszczenia wynikajace ze zmian mapy Europy po pokonaniu Panstw Osi podczas drugiej wojny swiatowej, przemieszczenia milionów osób, w szczególnosci Zydów, którzy przezyli wojne, na terenie znacznej czescikontynentu

oraz silowego narzucenia nowych rzadów w Europie Srodkowowschodniej – zob. Michael R. Marrus, „The

Unwanted European Refugees in the Twentieth Century” [Niechciani uchodzcy europejscy w dwudziestym stuleciu], str. 335-36 (1985) (z opisem wymuszonej emigracji Zydów i

wywlaszczenia mienia zydowskiego w calej Europie

Srodkowowschodniej po zakonczeniu drugiej wojny swiatowej), zob. Pozew ¶31, zob. takze Malcolm J. Proudfoot, „European

Refugees 1939-52” [Uchodzcy europejscy w latach 1939-52],str. 190 (1956) („Gdy [druga wojna swiatowa] dobiegla konca w Europie bylo okolo 11 milionów osób, narodowosci innej niz niemiecka, którzy zostali wywiezieni ze swojego miejsca zamieszkania i w przypadku których konieczna byla repatriacja”) tamze na str. 189 (zestawienie w rozbiciu wedlug narodowosci osób wymagajacych repatriacji).

 

 

...........................................................................................................................................

 

PODSUMOWANIE

 

Z przyczyn omówionych powyzej, orzekamy, ze :

 

(1) Sprawa „Altmann” wymaga od nas stosowania FSIA i przewidzianych wniej wyjatków do roszczen wynikajacych z dzialania, które mialo miejsce przed uchwaleniem FSIA w 1976 roku,

 

(2) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(2) FSIA wyjatku, poniewaz (a) konfiskata przez panstwo mienia

w granicach tego panstwa nie jest czynnoscia „gospodarcza”, (b) pózniejsze gospodarcze wykorzystanie wywlaszczonego mienia nie pozostaje „w zwiazku z”wczesniejszymwywlaszczeniem w stopniu wystarczajacym do

spelnienia przeslanki dla zastosowania wyjatku dla „dzialalnosci gospodarczej”, oraz (c) odrzucamy przeformulowanie tego, co w swej istocie jest roszczeniem opartym na „wywlaszczeniu” tak, aby stalo sie roszczeniem

w ramach wyjatku dla „dzialalnosci gospodarczej”, oraz

 

(3) powodowie nie wykazali istnienia przeslanek dla przewidzianego w 28 USC §1605(a)(3) FSIA wyjatku, poniewaz (a) powodowie chca odzyskac mienie, które nie „znajduje sie na terenie Stanów Zjednoczonych”,

(b) w takich okolicznosciach powodowie musza wykazac, ze mienie „jest wlasnoscia lub jest eksploatowane przez agende obcego panstwa lub podmiot, poprzez który dziala obce panstwo” w rozumieniu FSIA,

 (c) powodowie twierdza, ze

przedmiotowe mienie jest „wlasnoscia” Ministerstwa Skarbu

Rzeczpospolitej Polskiej – zob. Apelacja, str. 15, oraz

(d) Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej Polskiej nie jest „agenda lub podmiotem, poprzez który dziala” 23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -34-

 

Rzeczpospolita Polska w rozumieniu FSIA, poniewaz jego „podstawowa funkcja” jest rzadowa a nie gospodarcza.

 

Wobec powyzszego podtrzymujemy wyrok wydany przez Sad Rejonowy uwzgledniajacy wniosek pozwanych o oddalenie powództwa ze wzgledu na brak wlasciwosci rzeczowej.

 

23-03-2006 12:47 (2K)

WARSAW 580007 v1 [580007_1.DOC] -35-

 

FSIA- Ustawa o immunitetach suwerennych panstw obcych z 1976 roku [Foreign Sovereign Immunities Act] (dalej zwanej w skrócie wedlug tytulu angielskiego tej ustawy „FSIA”), 28 USC §§ 1330, 1602-1611

Projekt wniosku do Komisji w Senacie RP

 

From:

"Baranowska Joanna" <baranows@nw.senat.gov.pl>  Add to Address BookAdd to Address Book

To:

"Bohdan Szewczyk" <bszewczyk@yahoo.com>

Date:

Fri, 15 Sep 2006 08:45:22 +0200

Subject:

Re: Fwd: Do wszystkich poslow w sejmie

Top of Form

Bottom of Form

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

 

Projekt wniosku do Komisji

 

 

Autor: Bogdan Szewczyk

 

Elist nr 458 z dnia 22 sierpnia br.

nr 472 z dnia 28 sierpnia br.

nr 501 z dnia 5 września br.

 

Dot: Rz±dowy projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo

nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia (druk sejmowy 133)

 

 

 

Wniosek dotyczy określenia zasad realizacji rekompensaty (w formie

świadczenia pieniężnego) za przejęte przez Państwo nieruchomości i niektóre

inne składniki mienia, w tym mienie pożydowskie. Korespondent nie

zgadza się, żeby Polska jako kraj, który podczas wojny aktywnie uczestniczył

w obronie Żydów (przechowywanie Żydów, pomoc dla ludności zamieszkałej

w gettach itp.), był jedynym krajem, który będzie wypłacał

odszkodowanie za mienie pożydowskie. Wnioskuje o wskazanie Niemiec i Rosji, jako

krajów, które powinny przejąć na siebie ciężar wypłat odszkodowań.

Uzasadniając wybór korespondent uważa, że te kraje odpowiedzialne są za

zbrodnie i grabieże dokonywane na terenie Polski.

Uważa również, że Polska poniosła niemałe straty w skutek działań

wojennych i nie powinna partycypować w kosztach odszkodowań, gdyż sama

została ograbiona przez Niemcy i Rosję

 

Sporz±dziła: Joanna Baranowska

 

 

 

 

Niniejszy tekst jest dokumentem wewnętrznym, nie stanowi oficjalnego

stanowiska Senatu ani jego organów. Nie może być wykorzystany jako opina

dla działań zewnętrznych.