Panie Redaktorze,

 

Miło mnie Pan powidomić , że już jestem po urlopie , ponad 3 miesiące przebywałem w Polsce. Wiele było rozmów. Na różne tematy światowe

i Polskie.Powiedziałem im o chińskim przekleństwie : „ ABYŚCIE ŻYLI W CIEKAWYCH CZASACH” Takie ciekawe czasy mają rodacy obecnie teraz . A ktoś dodał i te ciekawe czasy niestety nie wszystkim było dane  przeżyć . Otóż jak byłem na terenie w miejscowości BORNE SULINOWO  które znajduje się 23 km na wschód od CZAPLINKA w dawniejszym województwie KOSZALIŃSKIM  GDZIE STACJONOWAŁA jednostka wojsk sowieckich odnaleziono w lasach zbiorowe groby zamordowanych Polaków  niewygodnych  dla władzy ludowej. Leżą tam żołnierze AK , NSZ,  i innych organizacji jak również osoby indywidualne tzw.” Wrogowie ludu”. Oblicza się że w tych zbiorowych grobach znajduje się  od 12,5 tysięcy do 15 tysięcy zamordowanych strzałem w tył głowy. Więc mamy w prezencie od Rosji Sowieckiej KATYŃ NR 2 NA TERENIE WŁASNEGO KRAJU. Osobiście oglądałem kilkanaście czaszek ale obecna władza i IPN na razie nie pozwalają otwierać z wiadomych powodów 

( Info 2 przypomina :  dzisiejsza „władza” w Polsce to   są ŻYDZI no i syn oprawcy w tym KATYNIU II – Kwaśniewski vel Stoltzman- Prezydent wszystkich Polaków ) Cały ten teren był ściśle strzeżony  a BORNE SULINOWO było jako miasto ponad 20 tysięczne, całkowicie tajne – nawet nie istniało na mapach. Na terenie jednostki która zajmowała wielkie obszary  lasów i jezior działała placówka NKWD .KIEROWAŁ TĄ PLACÓWKĄ TOWARZYSZ STOLTZMAN .Oficjalnie  tow. STOLTZMAN  pracował jako lekarz a właściwie był INSPEKTOREM NAD POLSKIM UB na Pomorze  z ramienia Rosji Sowieckiej: kierował akcją likwidacji  więźniów  w GROSS-BORN (BORNE SOLINOWO)  Tam właśnie leży zamordowany  Dow. WILEŃSKIEJ GRUPY ŻOŁNIERZY AK major ZYGMUNT SZYNDZIELARZ ps. „ŁUPASZKA” Te zbiorowe mogiły  powstały w latach zaraz po  zakończeniu wojny w 1945 roku a zakończono - a raczej przerwano w połowie lat pięćdziesiątych  w trzy lata po śmierci Stalina przestano mordować. Dla ciekawości podam , że dowódcą jednostki wojsk sowieckich w BORNE SULOINOWO był czysto ruski Generał DUBININ . Znał on kilka języków  i stacjonował również w NRD. Nawet rozgłaszano wiadomość  że miał zostać ministrem obrony w Rosji .Była -to celowa robota aby uśpić czujność Gen DUBINA. Kiedy jednostka opuszczała teren Polski po upadku komunizmu to zaraz po przekroczeniu granicy  Polsko- Rosyjskiej Gen.DUBININ  został zamordowany przez nieznanych sprawców .-aby w ten sposób zatrzeć ślady  czym właściwie zajmowała się jednostka stacjonując  an terenie  Polski.  Jeśli chodzi o inspektora NKWD tow. Stoltzmana to nazwisko zmieniło się po śmierci Stalina na Kwaśniewski. Jako już tylko lekarz mieszkał w Białogardzie  przy ulicy Bohaterów Stalingradu nr.10 ( Obecnie  DWORCOWA) .Po pewnym czasie wyjechał do Izraela i tam  rzekomo zmarł. Jest to ojciec obecnego prezydenta  RP ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO. Syn kata Polaków – naszym Prezydentem więc drodzy i mili rodacy  ci w kraju i ci którzy mieszkają  na stałe za granicą  nie dziwcie się temu wszystkiemu , że w Polsce  jest obecnie tak jak jest a jest żle.

Wasz rodak

PS

 Wiadomość z ostatniej chwili : ZBIOROWE GROBY POMORDOWANYCH POLAKÓW  ZNAJDUJĄ SIĘ WSZĘDZIE  TAM GDZIE STACJONOWAŁY W POLSCE WIĘKSZE JEDNOSTKI SOWIECKIE.