Generała Jaruzelskiego „zasługi” dla Polski   1980-2005

 Patrząc wstecz z  perspektywy czasu  można by sądzić  że  typ sowieckiego komunizmu zapadł na śmiertelną chorobę. Nikt z obserwatorów zachodnich nie mógł tego dostrzec do czasu błyskawicznej kariery GORBACZOWA i jego PRESTROIKI.. Jaruzelski, członek  elity Moskiewskiej musiał to dostrzec dużo wcześniej. Jaruzelski ur. W 1923 roku pochodzi z rodziny ziemskich posiadaczy. W czasie okupacji wschodniej Polski przez Rosję został wraz z rodzina wywieziony na Sybir. Starał się dostać do formowanej tam polskiej armii – nie mogąc zaś tego dokonać  wstąpił do Armii Czerwonej. Wrócił do Polski ale nie jako zwykły oficer – był on już  w tym czasie zaufanym oficerem politycznym. W 1956 roku gdy usunięto „doradców ( Rokosowski) „ rosyjskich z Polski Jaruzelski pozostał w kraju na bardzo ważnym stanowisku  szefa Politycznego Wydziału wojska. Gdy powstała SOL:IDARNOŚĆ Jaruzelski  był już Ministrem Obrony . Mając na uwadze dyrektywy Moskwy o wstrzymaniu działań Solidarności- przystąpił on aktywnie do współpracy z Policją. Wojsko wypożyczyło ORMO i milicji zmechanizowane pojazdy bojowe i samoloty do szybkiego przerzucania specjalnych służb do Gdańska  Po zalegalizowaniu Związku  Moskwa wykazała nerwowość. Flota rosyjska pojawiła się w  Zatoce Gdańskiej. Zaczęto rozmieszczać czołgi na  polskiej granicy. Rok1981  był bardzo ciężki  dla mieszkańców polski. Kraj zmienił  ludność  w ciągłe kolejki. Wystąpił ogólnokrajowy krach gospodarczy.  W maju zmarł kardynał Wyszyński  a na Papieża dokonano zamachu. Kardynał Wyszyński trzymał sytuację  polityczną we względnej równowadze. Jego następca Glemp nie miał niestety tego daru i autorytetu. W międzyczasie Jaruzelski został mianowany Premierem Rządu Polskiego i Pierwszym Sekretarzem PZPR.. Gdy SOLIDARNOSĆ  pojawiła się  w Radomiu , w tajnym resorcie wytwarzania broni – uznano iż działanie związku osiągnęło swój limit. Zaczęto przygotowywać grunt do puczu wojskowego    Przewrót Wojskowy Jaruzelskiego był zaskoczeniem dla wszystkich z wyłączeniem Papieża i   NATO – którzy zostali powiadomieni wcześnie przez Pułkownika Kuklińskiego. ( Pułkownik zapłacił za to wysoką cenę –zamordowano mu obu synów- przypomina info2 ) ZOMO – wspierane polskim wojskiem nie miało najmniejszych problemów w niszczeniu SOLIDARNOŚCI. Na Śląsku, w kopalni WUJEK, gdzie załoga zorganizowała strajk okupacyjny- zamordowali  siedmiu górników . Zaskoczenie spowodowało jednak prawie natychmiastowe zniszczenie opozycji i  przyjęcie pełnej kontroli nad krajem. Przez wiele lat potem nie było wiele informacji o represji dokonanej w tym puczu. Jednakże jest już raport o zdarzeniu w kopalni WUJEK  który został opracowany przez członków SOLIDARNOŚCI specjalnej jednostki bojowej w Tatrach która prowadziła szkolenie przygotowującej ZOMO do tej akcji. Jest potwierdzenie w tym raporcie iż Komendant otrzymał rozkaz strzelania do górników „NA ŁEB I KOMORĘ” ( powiedzenie myśliwskie  zalecające strzelcowi natychmiast zabić zwierzynę- przypomina Info2) Aktualnie jest próba „wybielania „ góry” – mówi się iż dowódca plutonu samowolnie złamał zakaz  strzelania do ludzi . Cały rok 1982  w Polsce rządziła WRON’a – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Około 10,000 niewinnych ludzi uwieziono w 49 obozach koncentracyjnych , które komuniści prezentowali  światu jako ‘ OBOZY DLA INTERNOWANYCH) .Wojsko przejęło całą gospodarkę. Wprowadzono zakazy życia publicznego : zakaz spotkań,podsłuch telefoniczny. Maltretowano ludzi w obozach i więzieniach. Zmuszano do podpisu kompromitujących dokumentów o współpracy z WRON’ą  Ministerstwo Sprawiedliwości bez skrupułów akceptowało to bezprawie. W tej wojnie przeciwko polskiemu społeczeństwu – Jaruzelski dokonał  zniszczenia całkowicie  solidarności narodowej Polaków. Zrywy w podziemnej opozycji były dokładnie kontrolowane i w wielu przypadkach eliminowane poprzez uwięzienie działaczy.  Dochodziło też do mordów politycznych. Gesty pojednania Jaruzelskiego były tylko symboliczne mierzone na uzyskanie sympatii zachodu a w konsekwencji odwołanie embargo. Nie doprowadzono też do porozumienia z Kościołem. Ekonomiczne  osiągnięcia WRONY by jeszcze gorsze. Mimo obwiniania SOLIDARNOSCI o zniszczenie gospodarki – likwidacja  Solidarności  nie dało poprawy  efektów ekonomicznych. GNP spadał w sposób katastrofalny, długi się zwiększały – nie było nawet pieniędzy  na spłaty odsetek a po prze-finansowaniu  przekroczyły 30 miliardów Dolarów US. Wprowadzono drakońskie podwyżki na żywność – ponad 300%! Deficyt budżetu krajowego wymknął się z pod kontroli. Polska- bogaty kraj w surowce i wykształconych ludzi – popadła w nędzę nieporównywalną z innymi krajami Europy.  Wojskowy reżim był ogólnie uznany jako dymną zasłonę reżimu sowieckiego . Zamiana moskiewskiego  reżimu cywilnego na wojskowy w Polsce nie wprowadził w błąd Zachodu. USA wprowadziła embargo na oba kraje. Dwóch polskich ambasadorów : w Waszyngtonie i w Pekinie –  uciekło za granicę. Papież w Watykanie i Prezydent  USA w Białym Domu utrzymywali  płonące świece w oknach w geście sympatii dla Polaków. Symboliczne zniesienie stanu wojennego nie dało efektów w postaci zniesienia embargo. Jaruzelski liczył że gorące uczucia Zachodu  do Polaków ostygną.   Grał więc ł na zwłokę czekając na sojuszników. Jaruzelski nie był tylko człowiekiem Moskwy w Polsce. On służył marszałkom sowieckim  Oficjalnie twierdził iż zrobił to aby chronić kraj  przed najazdem Rosji – czemu  sowiecki marszałek Kulikow zaprzeczył. Po roku Polska znalazła się dokładnie w tym samym miejscu jak była  przed 40 laty : w rękach Sowieckiej Karmi i nie było żadnego znaku co się ma z nią  następnie stać.

Jest wiele powodów aby przypuszczać iż Jaruzelski , jako bliski współpracownik Andropowa,  będąc  członkiem najlepiej poinformowanej elity KGB -traktował Polskę jako laboratorium do prób ulepszenia systemu komunistycznego. Jednak większość Polaków była przeciwko jego eksperymentom , nie próbując nawet zrozumieć o co mu chodzi. Jeżeli GORBACZOW był „fałszywym „ prorokiem” komunizmu to Jaruzelski wystąpił jako „Jan Baptysta”. Tak się pechowo złożyło dla Jaruzelskiego, jako satelity Moskwy –że polityka Rosjan nie potoczyła się w/g jego planu.  Andropow zmarł nagle a jego następca  Czernienko okazał zbyt powolną reakcje na zaistniałą sytuację. Ich koleiny następca GORBACZOW też nie prędko ujawnił się ze swoimi planami. W momencie gdy Jaruzelski  wykonał swój manewr  polityczny – GORBACZOW osiągnął punkt w którym  satelitarne  państwa Moskwy straciły dla niej jakiekolwiek znaczenie. Jaruzelski  osiągnął więc natychmiastowy triumf.  Poprzez jeden z najbardziej widoczny przewrót wojskowy  w XX wieku Europy- kompletnie zniszczył opozycję. Jednakże równocześnie zniszczył jakiekolwiek zaufanie do komunistów oraz ich strukturę organizacji  w/g której operowali Polską. Wiedząc że wojsko nie  zastąpi aparat państwowy – oczekiwał z nadzieja na sojuszników. W międzyczasie efektywność polskiej gospodarki polskiej zaczętą  się zmniejszać o 15% rocznie. Rynek nie mógł utrzymać centralnego systemu planowania. Międzynarodowe długi wraz z embargo  zablokowały  możliwość pomocy z zagranicy. Opozycja działając w podziemiu prowadziła życie gospodarcze całkowicie oddzielone od rządu. Jaruzelski miał absolutną władzę : mógł wydawać wyroki śmierci- ale wiedział tez że stary system komunistycznego terroru  nie uratuje się drogą represji. To było można zrobić tylko  drogą współpracy. Starał się więc trzymać z dala od niepotrzebnych represji : gnębił opozycję – ale trzymał ją przy życiu, zaprosił Papieża do kraju , jednakże  poważnym ciosem dla niego było przyznanie Pokojowej  Nagrody Nobla dla Wałęsy. W tym czasie , za sprawą nowego Papieża  którym  został Polak Karol Wojtyła,świat nagle zwrócił baczna uwagę na sprawy Polskę. Intelektualiści , mając możliwość podróżowania po Europie Wschodniej , mogli nagle na własne oczy zobaczyć skutki komunizmu – stracili sympatię do tego systemu. Pojawiły się doskonale opracowane książki; T.G.Ash’a Polish Revolution i N. Davisa God’s Playground. Pojawiła się prasa w Anglii jak i w w Polsce w tzw. Drugim Obiegu  (W dzisiejszych czasach  jest to  INFONURT2- gdyż cała polskojęzyczna prasa w Polsce i  na emigracji jest opanowana przez komunistycznych agentów)    Atomowy Atak czyli awaria elektrowni atomowej  w Czarnobylu powiał chmurą nie tylko nad Polska ale i nad sowieckim systemem. ( Info2 przypomina wywiad z BOINO liderem U-2 w domu którego GORBACZOW  zobaczył ukraińską dziewczynkę która urodziła się bez nóg jako skutek zakłóceń genetycznych rodziców dotkniętych napromieniowaniem !)  W tym czasie  Michnik w swych Listach z Kurkowej dawał silny sygnał do pojednania.  W tym momencie reżim Jaruzelskiego stanął twarzą z politycznym bankructwem. Dialog z SOLIDARNOŚCIĄ  był więc nie do uniknięcia.

NASTAŁ CZAS SEKRETNYCH ROZMÓW I KONAKTÓW Z WAŁĘSĄ. Aby wykreować Wałęsę na wiarygodnego przywódcę zorganizowano mu doskonale inscenizowane spotkanie telewizyjne z przywódcą A. Miodowiczem , z którego Wałęsa wyszedł zwycięsko a Miodowicz został wręcz ośmieszony.  Ponieważ kierownictwo SOLIDARNOŚCI  nie akceptowało w swej masie wstępnych ustaleń a nawet znaczna jego część była usunięta z kraju  i na banicji- WAŁĘSA OGŁOSIŁ ŻE ICH WSZYSTKIE MANDATY WYBORCZE  WYGASŁY A POZOSTAŁ JEDYNIE JEGO PRZYWÓDCY SOLIDARNOŚCI. Następnie dokooptował sobie zamienne kierownictwo SOLIDARNOŚCI  (  patrz www.infonurt2.com List Otwarty A. Gwiazdy do parlamentu Europejskiego).  6 Lutego 1989 roku przystąpiono do obrad przy OKRĄGŁYM STOLE wokół którego zasiadło 54 przedstawicieli w tym 47 Żydów z czego znakomitą większość stanowili agenci służb specjalnych. Ludzie ci , tak jak byli komunistami , tak są teraz  i ciągle mimo upływu 15 lat  znajdują się u władzy. Dla zabezpieczenia się od poniesienia odpowiedzialności za zniszczenia dokonane na Polsce i Polakach – jeden z nich , Mazowiecki będąc premierem  Polski wprowadził  prawo GRUBEJ KRESKI oddzielającej ich od jakiejkolwiek odpowiedzialności  W pewnym okresie lawina tych agentów, nie mogąca się dostać do żłobu stanowisk państwowych  wypłynęła za granicę  wywożąc gotówkę PZPR  i innych organizacji komunistycznych ( w Kanadzie jest ich około 50 tysięcy!). Aktualnie niszczą organizacje polonijne lub zajmują ich  dorobek. O ich  zajmowaniu   polskich ambasad i konsulatów nie ma co tutaj wspominać  gdyż jest to fakt ogólnie znany. Przekazanie władzy nastąpiło przy całkowitej kontroli Jaruzelskiego który okazuje się być główną postacią polskiej NOMENKLATURY PISZEMY IŻ PRZEKAZANIE WŁADZY A NIE ZMIANA   GDYŻ CI SAMI LUDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NADAL W RZADZIE. Przez minione 15 lat dokonali masowego rabunku –przywłaszczenia dóbr narodowych o wartości zbliżonej do 500 miliardów dolarów a dług zaciągnięty za granicą osiągnął wartość 130 miliardów dolarów US.  Efektem ubocznym tego cudu gospodarczego jest ponadto 6milionów bezrobotnych  (ponad 20%)   O tym iż Generał Jaruzelski otrzymał właśnie medal w Moskwie i jego tam wystąpieniu wspominamy tylko mimochodem  dla  przetarcia oczu niedowiarkom. Cała zaś ta zawierucha na wschodzie była i jest prowadzona po to aby przekazać gospodarkę kapitalistom  przy zachowaniu przez komunistów pełnej władzy politycznej.   W końcu wiemy też kto finansował komunizm i  teraz  zażądał zwrotu swoich nakładów inwestycyjnych    ( patrz artykuł  pod takim że tytułem  w  www.infonurt2.com)  IPN nie wyklucza postawienia Generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu zarzutów, dotyczących bezprawnego wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku.   Stan Wojenny wprowadzony w Polsce jest uznany przez Polski Sejm jako nielegalny. Tak samo nielegalną jest NOMENKLATURA  najbardziej tajna organizacja komunistyczna. Generał Jaruzelski , członek tej organizacji obrócił wojsko przeciwko Narodowi Polskiemu.  Nasz kraj przeżył juz w swych dziejach bardziej beznadziejne sytuacje. Od wydarzeń w 1980 roku, od powstania ZZ „SOLODARNOŚĆ”, niemal nikt w naszym kraju nie był tak szalony by  kwestionować naszą sytuację geopolityczną.. Solidarność wszystkich warstw ! To było nowe ,wryło  się w pamięć społeczną i będzie owocować w przyszłości Bo ani funkcjonariusze partyjni, ani Generał Jaruzelski nie mogą trwale zepchnąć trzydziestosześciomilionowego narodu w wewnętrzną emigrację, a tym bardziej w rezygnację.

Opracowano  przez  Infonurt2 na podstawie:

N.Davisa  God’s Playground

List Otwarty A.Gwiazdy do Parlamentu Europejskiego

Rozmowy/wywiady z członkami SOLIDARNOŚCI

„ Warto być przyzwoitym „ Autor : WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI,

1940 więzień OŚWIĘCIMIA – 1940 R, wielokrotnie ( wyrok 9 lat – 1949-1954,)więziony

przez UB w czasach PRL’u , zakończony obozem koncentracyjnym Jaruzelskiego w1981